فرار شاه و ثريا به رامسر در 20مرداد 1332 (زندگي سياسي شاه- قبل از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:99    روز 11اوت(20مرداد)ساعت هشت و نيم صبح شاه و ثريا با هواپيما به رامسر در كناره درياي خزر مي روند. شاه دوست قديمي اش ارنست پرون را در تهران مي گذارد و او ماموريت دارد همه جريان هايي را كه اتفاق مي افتد به اطلاعش برساند.
شماره صفحه:100    درباره اين سفر شاه خبر رسمي به شرح زير نشر مي يابد: «...اعليحضرتين سپس به كلاردشت تشريف فرما مي شوند و در آنجا اقامت خواهند گزيد. مقامات مسئول دربار شاهنشاهي اعلام مي دارند كه هواي تهران براي عليا حضرت ملكه ثريا ناسازگار است. از اين رو اعليحضرتين تصميم گرفته اند براي مدت ده روز به شمال بروند. اعليحضرت همايون شاهنشاه براي عيد قربان به تهران باز مي گردند.» ظاهرا اين امر بسيار طبيعي مي نمايد. اعليحضرتين هر سال تابستان به درياي خزر مي روند. بعلاوه وضع ضعيف سلامتي ثريا از وقتي مبتلا به تيفوئيد شده است امري مخفي نيست. بدينگونه هيچ كسي گمان نمي برد و دست كم شاه در كلاردشت كمتر زير نظر قرار دارد و آسوده تر و آزادتر است. شاه و ملكه از رامسر به زودي به كلاردشت مي روند. سرهنگ نعمت الله نصيري چهل و دوساله فرمانده گارد سلطنتي از ايشان استقبال مي كند. بديهي است خود او هم جزء گروه توطئه كنندگان و يكي از قديمي ترين وفاداران خاندان پهلوي است. شاه «فرمان» را كه بالاخره زاهدي و كيم روزولت توانسته اند او را به نوشتنش وادار سازند در جيب خود دارد. در اين فرمان مصدق بركنار مي گردد و زاهدي نخست وزير مي شود.