تاثير كودتاي سرلشكر قرني بر روابط خارجي شاه و تعاملات با امريكا (زندگي سياسي شاه- بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:65    عنوان مطلب: تاثير كودتاي سرلشكر قرني بر روابط خارجي شاه و تعاملات با امريكا
از ديگر نتايج مهم اقدام قرني تضعيف روابط شاه و امريكا و نيز كاهش يافتن نفوذ  ايالات متحد امريكا درايران بود. شاه تا حدود زيادي از تماس هاي قرني و بزرگمهر با مقامات امريكايي مطلع شده بود و به طور حتم از  روابط پيشين بزرگمهر و سيا اطلاع داشت. فاش شدن تماس هاي پنهاي مقامات امريكايي با قرني پس از قضيه بريور خبرنگار نيويورك تايمز همزمان با شدت يافتن فشار از سوي  امريكا براي اجراي اصلاحات در ايران شاه را نسبت به امريكا بسيار بدگمان ساخت. اين موضوع در روابط شخصي او با ايالات متحده در سال هاي بعد تاثير گذاشت. از آن پس نسبت به شاپين(Chapin)و مقام CIA- كه بريور را  تشويق  به نوشتن مقاله در نيويورك تايمز كرده بود- همچنين ديگر مقامات امريكايي طرفدار اصلاحات بسيار محتاط شد در نتيجه فعاليت هاي آن‌ها در ايران قرين اشكال گرديد. در اين موقع شاه براي كاستن فعاليت هاي اطلاعاتي-جاسوسي سيا و تماس آن‌ها با اپوزيسيون مقامات امريكا را زير فشار گذاشت. چندي بعد حوزه عمليات  سيا و ساواك را محدود كرد در عوض ساواك با سازمان هاي اطلاعات غرب بخصوص موساد ارتباط و همكاري بيشتري پيدا كرد و شاه آشكارا  لاس زدن با اتحاد جماهير شوروي را شروع كرد.بازداشت قرني و يارانش شبكه عوامل بزرگمهر را كه به نفع CIAكار مي‌كردند متلاشي ساخت در نتيجه شاه را نسبت به اميني و ديگر هواخواه امريكا به شدت محتاط و بدگمان كرد .