نيويورك تايمز: انگليس در ايران نخستين شيطان بزرگ است

نيويورك تايمز: انگليس در ايران نخستين شيطان بزرگ است

روزنامه نيويورك تايمز نوشت: نخستين شيطان بزرگ در ايران، انگليس بوده كه اين برداشت به يك احساس تاريخي نزد ايرانيان متكي است. مردم ايران در صف منزجران از حكمرانان انگليسي قرار دارند . حكمراناني كه تا همين اواخر سياست تبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي را اداره مي كردندمتن کامل

سرمايه هاي ملي ايران در حسابهاي شخصي رضاشاه

سرمايه هاي ملي ايران در حسابهاي شخصي رضاشاه

به موجب اسناد وزارت امور خارجه امريكا از مجموع 155 ميليون دلاري كه شركت نفت ايران و انگليس به عنوان « حق الامتياز نفت » به دولت ايران پرداخت كرد تنهاد 100 ميليون دلار آن به حساب شخصي رضاشاه واريز شد و اين يكي از دلايل تسليم فوري رضاشاه به انگليسيها در شهريور 1320 بود تا مبادا اين ثروت را از دست بدهد .متن کامل

تاسيس ساواك

تاسيس ساواك

سه سال پس از پيروزي كودتاي 28 مرداد و به موازات ورود تدريجي آمريكا به عرصه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي ، نظامي و امنيتي ايران لايحه تاسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور ـ ساواك ـ در روز ۱۰ بهمن ۱۳۳۵ به تصويب مجلس سنا رسيد و اين سازمان با حمايت اطلاعاتي امريكا شكل گرفت . متن کامل

اسنادی در زمینۀ شکست ممنوعیت حجاب

اسنادی در زمینۀ شکست ممنوعیت حجاب

معلوم نیست که چگونه رجال سیاسی و فرهنگی دستگاه سلطنت رضاخانی به چنین استراتژی مختوم به شکست و ناپخته‌ای روی آوردند که پس از یک دهه درگیری میان ملّت و دولت بر سر حفظ یا کشف حجاب، تنها نتیجۀ آن زحمت و مشقت برای مردم، به‌هم خوردن نظام اجتماعی و همچنین منفور شدن چهرۀ رژیم رضاخانی بود؟! اگر کشف حجاب در حکومت رضاخانی طراحی و اجرا نمی‌شد، شاید بازیگران رژیم او می‌توانستند از طریق به رخ کشیدن سایر اقدامات متجددانه و ترقی‌خواهانۀ رضاشاه، چهره‌‌ای مقبول‌تر از او نشان دهند.متن کامل

29 اسفند 1329روز ملی‌شدن صنایع نفت ایران در سرتاسر کشور

29 اسفند 1329روز ملی‌شدن صنایع نفت ایران در سرتاسر کشور

روز سی‌ام تیر ماه 1329‌، به درخواست علی منصور نخست‌وزیر‌، مجلس شورای ملی موافقت کرد که لایحه‌ی قرارداد الحاقی نفت (گس ـ گلشائیان)‌، پیش از طرح در صحن علنی مجلس‌، در کمیسیون ویژه‌ای مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.متن کامل