سايه‌ شوم بهائيت در دوره پهلوی

سايه‌ شوم بهائيت در دوره پهلوی

گسترش فعاليت بهائي‌ها و نفوذ آنان در دستگاه‌ها و ادارات دولتي سبب شد كه مردم شهرهاي مختلف با ارسال نامه‌ها و تلگراف‌ها، مقامات دولتي و علماي تهران و شهرستان‌ها را از اين وضع آگاه سازند و شكايات خود را به گوش آنان برسانند. مرحوم فلسفي، واعظ شهير، در انتقاد از شاه از اينكه يك بهائي به نام «ايادي» را به عنوان طبيب مخصوص خود انتخاب كرده بود، در مسجد شاه با صراحت گفت: « مگر مملكت طبيب مسلمان ندارد كه يك بهائي طبيب مخصوص شماست؟ چرا او را عوض نمي كنيد ؟» ولي شاه... متن کامل

نعمت‌الله نصيري

نعمت‌الله نصيري

ساواك در دوران رياست ارتشبد نعمت‌الله نصيري به اوج خشونت و سركوب مخالفان گرايش يافت. تيم سه نفره نصيري، ثابتي و معتضد، از ساواك يك سرويس امنيتي خشن و بي‌رحم بوجود آوردند. متن کامل

دین ستیزی در عصر پهلوي

دین ستیزی در عصر پهلوي

ویلیام سولیوان سفیر امریکا در دربار شاه در کتاب خاطرات خود گفته است: «ایران یک کشور اسلامی است ولي شاه به شهبانو اجازه داده بود کنگره پیروان زرتشت را در تهران برگزارکند و با شراب شامپاين از مهمانان خود درماه رمضان در کاخ سلطنتی پذیرایی کند.» و آنتونی پارسونر سفیر دولت انگلیس در ایران می گوید « همکاران دیپلمات عرب من شرکت در اين کنگره را تحریم کردند.» متن کامل

انگلیس در جزایر ایرانی

 انگلیس در جزایر ایرانی

رویکرد خصمانه دولت انگلیس در قبال جزایر سه گانه ایرانی بر عناصر و اصولی همچون انکار حقوق حاکمه ایران، اشغال ۶۷ ساله بخشی از تمامیت ارضی ایران و تداوم اشغالگری ناموجه این جزایر، استوار است. متن کامل

روایت‌های یک غلام خانه زاد

روایت‌های یک غلام خانه زاد

اسدا... علم، از خوانین بیرجند، و از دولتمردان متنفذ ایران در دستگاه پهلوی دوم بود. او با اعمال نفوذ پدرش، در 1323، پيشكار مخصوص محمدرضا شاه شد و اين سمت را تا اواسط 1326 ش. حفظ كرد. در اين سال از سوي قوام السلطنه به فرمانداري كل سيستان و بلوچستان منصوب شد؛ در 1327 ش. در كابينه دوم ساعد مراغه‌اي سمت وزارت كشاورزي را عهده دار شد. متن کامل