سایه سنگین جاسوسان انگلیسی در بسترسازی کودتای 28 مرداد

سایه سنگین جاسوسان انگلیسی در بسترسازی کودتای 28 مرداد

در مقطع تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران، بیش از 150 سال از حضور و نفوذ دولت بریتانیا در ایران می‌گذشت.متن کامل

آخرين دقايق شاه در نياوران - ناگفته های خواندنی خدمه دربار

آخرين دقايق شاه در نياوران - ناگفته های خواندنی خدمه دربار

محمدرضا مرادي متولد سال 1326 ، يكي از خدمه دربار محمدرضا پهلوي و از خانداني است كه مجموعا در دربار دو پهلوي كار كرده اند. متن کامل

كارگزاران ساواك در شهرستانها

كارگزاران ساواك در شهرستانها

نوشته زير نام و عنوان 24 نفر از سران و روساي ادارات ساواك در شهرستانها مي باشد . عده ديگري نيز هستند كه هر يك در مقاطع مختلف ، پستها و مناصب گوناگوني در ساواك داشته‌اند كه در اين مجال پرداختن به زندگي و فعاليت آنان در ساواك ميسر نيست.متن کامل

فعالیتهای کمونیستی در دوره رضاشاه

فعالیتهای کمونیستی در دوره رضاشاه

اين كتاب مجموعه‌ای از اسناد فعالیت چپها و کمونیستها در دوره رضاشاه می‌باشد که توسط سازمان ا سناد ملی چاپ شده است. در این کتاب علاوه بر بررسی مدارک و اسناد فعالیتهای کمونیستی به دو شخصیت برتر این جریان سیدجعفر پیشه‌وری و میرایوب شکیبا توجه ویژه‌ای شده است.متن کامل

نقش رژيم صهيونيستي در جشنهاي 2500 ساله‌

نقش رژيم صهيونيستي در جشنهاي 2500 ساله‌

در جشن دو هزار و پانصدمين سال تأسيس شاهنشاهي ايران كه با برنامه ريزي صهيونيستها به اجرا درآمد، 20 پادشاه و امير عرب، 5 ملكه، 21 شاهزاده، 16 رئيس جمهور، 3 نخست‌وزير، 4 معاون رئيس جمهور و 2 وزير خارجه از 69 كشور شركت كردند. مراسم جشن در نهايت گشاده‌دستي و اسراف انجام گرفت و هزينه آن بيش از 200 ميليون دلار برآورد شدمتن کامل