نعمت‌الله نصيري

نعمت‌الله نصيري

ساواك در دوران رياست ارتشبد نعمت‌الله نصيري به اوج خشونت و سركوب مخالفان گرايش يافت. تيم سه نفره نصيري، ثابتي و معتضد، از ساواك يك سرويس امنيتي خشن و بي‌رحم بوجود آوردند. متن کامل

هفت خشت کشف حجاب

هفت خشت کشف حجاب

سفرهاي اروپايي شاهان قاجار ، همكاري روشنفكران غربزده ، به قدرت رسيدن رضاخان ، تبليغ به نفع فرهنگ برهنگي ، تبليغ عليه حجاب ، سركوب مخالفان بي حجابي ، استفاده گسترده از ابزار مطبوعات براي موجه جلوه دادن بي حجابي و معرفي آن به عنوان « تمدن» خشتهاي مختلف كشف حجاب بودند . متن کامل

ماجراي مرگ رضاخان

ماجراي مرگ رضاخان

"اگر نقاش ماهري وجود داشت كه مي‌توانست زندگي روزانه رضاشاه را پس از وقايع 1320 ترسيم نمايد و يا هنر فيلم و سينما تا به آن اندازه پيشرفته بود كه مي‌توانست درون وجود آدميان رسوخ كند و آنچه را كه در مغز و فكر انسانها مي‌گذرد ضبط كند و به نمايش بگذارد، نشان مي‌داد كه هر ثانيه از زندگي رضاشاه بر او چگونه گذشته و با چه التهاب جانسوزي درگيري داشته و با چه كابوسي دست به گريبان بوده است.متن کامل

استعاره‌ای از سقوط شاه

استعاره‌ای از سقوط شاه

در یک نظرخواهی که روزنامه سینمایی «بانی فیلم» از خوانندگان خود کرده فیلم قیصر مسعود کیمیایی رتبه نخست رااز آن خود کرده است. متن کامل

حزب مليون

حزب مليون

پس از كودتاي 28 مرداد 1332 كه رژيم شاه همه احزاب سياسي مستقل و گروههاي مخالف را سركوب كرد، خلأ فعاليت احزاب در كشور احساس شد و لازم بود هرچند ظاهري فعاليتهاي حزبي تحت نظارت حكومت راه‌اندازي شود. حزب مليون با همين ديدگاه از زمستان 1337 به رهبري منوچهر اقبال كار خود را آغاز كرد. متن کامل