روند کشف حجاب در تاریخ معاصر

روند کشف حجاب در تاریخ معاصر

رضاشاه در خرداد 1314ش به کليه وزرا، مديران ، رؤسا و کارمندان دولت دستور داد که هفته‌اي يک شب با خانمهاي خود در «کلوپ ايران» حضور يابند. او به حکمت وزير فرهنگ امر کرد که در مدارس دخترانه ، معلمان و دختران مي‌بايست بدون حجاب باشند و اگر زن يا دختري امتناع کرد او را به مدارس راه ندهند. متن کامل

طراحی کودتای 28 مرداد

طراحی کودتای 28 مرداد

کودتای 28 مرداد 1332 حادثه مهمی در نحوه حضور نیروهای بیگانه و استعمارگر در مدیریت کشور محسوب می‌شود.متن کامل

حزب توده

حزب توده

در بهمن 1361 دستگاه اطلاعاتي و امنيتي ايران موفق به كشف ارتباطهاي گسترده حزب توده با ديپلماتهاي سفارت شوروي در تهران شد. در پي اين كشف، رهبران حزب بازداشت شدند و در بازجوييها به فعاليتهاي جاسوسي خويش اقرار كردند. متعاقباً مصاحبه‌ها و اعترافات صريح رهبران حزب مبني بر سابقه 42 ساله خيانت آنان به مردم از شبكه سراسري سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد.متن کامل

سايه‌ شوم بهائيت در دوره پهلوی

سايه‌ شوم بهائيت در دوره پهلوی

گسترش فعاليت بهائي‌ها و نفوذ آنان در دستگاه‌ها و ادارات دولتي سبب شد كه مردم شهرهاي مختلف با ارسال نامه‌ها و تلگراف‌ها، مقامات دولتي و علماي تهران و شهرستان‌ها را از اين وضع آگاه سازند و شكايات خود را به گوش آنان برسانند. مرحوم فلسفي، واعظ شهير، در انتقاد از شاه از اينكه يك بهائي به نام «ايادي» را به عنوان طبيب مخصوص خود انتخاب كرده بود، در مسجد شاه با صراحت گفت: « مگر مملكت طبيب مسلمان ندارد كه يك بهائي طبيب مخصوص شماست؟ چرا او را عوض نمي كنيد ؟» ولي شاه... متن کامل

قيام 19 دي

قيام 19 دي

استادان و مدرسان حوزه علميه قم و طلاب جوان مدارس مذهبي قم اولين گروههايي بودند كه تظاهرات 19 دي اين شهر را به راه انداختند. سپس با ورود ساير اقشار ملت از جمله بازاريان، دانشجويان، دانش‌آموزان، زنان و كارگران، تظاهرات از حالت صنفي به مبارزه‌اي مردمي تبديل شد. متن کامل