مذاكرات ملك حسين با شاه براي اعمال فشار بر اسرائيل جهت تخليه سرزمين هاي اشغالي (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:389    در مرداد ماه 1346 ملك حسين قبل از سفر شاه به امريكا به تهران آمد و به نام
شماره صفحه:390    كليه كشورهاي عربي از شاه تقاضا كرد كه در واشنگتن از نفوذ خود استفاده كند و از ايالات متحده بخواهد كه به اسرائيل فشار بياورد كه سرزمين هاي اشغالي را تخليه كند. ولي پرزيدنت جانسون در ملاقات با شاه به كلي فكر فشار وارد ساختن را رد كرد و اظهار داشت برخلاف گذشته اكنون امريكا ديگر قصد ندارد به اسرائيل فشار وارد سازد و مايل است مساله تخليه سرزمين هاي اشغالي را با صلح در خاورميانه مربوط نمايد. در بازگشت شاه از امريكا ملك حسين يك بار ديگر به تهران آمد و شاه به وي اظهار داشت: وقت آن رسيده است كه كشورهاي عرب موجوديت اسرائيل را به رسميت بشناسند و مستقيما با آن دولت وارد مذاكرات صلح گردند.