سپهبد زاهدي در برابر دکتر مصدق

فضل‌الله بعد از گذراندن تحصيلات ابتدايي و متوسطه در مدارس مظفري و آليانس، سال 1294 وارد مدرسه افسري قزاق شد و در سال 1295 با درجه ستوان سومي فارغ‌التحصيل شد و در ارديبهشت 1297 به درجه سرواني رسيد. وي در واقعه جنگل و سركوب آن توسط قواي رضا خان نقش داشت در نتيجه در 1300 سرتيپ شد. در 1301 پس از سركوبي سميتقو به دريافت نشان نائل آمد. 14 آذر 1303 به حكمراني نظامي خوزستان تعيين شد و خزعل را شكست داد و به خاطر حسن خدمت‌هاي متعدد، به ژنرال آجوداني رضاشاه رسيد. زاهدي در سال 1307 با دختر موتمن‌الملك پيرنيا به نام خديجه ازدواج نمود و صاحب 2 فرزند شد.
در 27 آذر 1309 به رياست نظميه منصوب شد، ولي بيش از 3 ماه در اين سمت باقي نبود. در 20 اسفند 1309 به دنبال فرار يك ياغي به نام «سيدفرهاد» از زندان قصر به دليل بي‌كفايتي خلع درجه شد و به زندان افتاد و پس از خاتمه محكوميت، ديگر تا مدت‌ها شغل مهمي به او واگذار نشد.در مهر 1320 زاهدي در راس اداره كل امنيه مملكتي قرار گرفت و در سال 1322 به اتهام همكاري با آلمان‌ها توسط سربازان انگليسي دستگير و در اراك زنداني شد1 و سپس در 8 شهريور همان سال توسط انگليسي‌ها به حال تبعيد به فلسطين رفت.22 سال بعد به ايران بازگشت و بار ديگر مناصب مختلفي را بر عهده گرفت.
وي در اين‌دوران با رزم‌آرا بر سر قدرت اختلاف داشت و به همين دليل ، دكتر مصدق توانست از رقابت و اختلاف آن دو، بهره گرفت و ضمن نزديك شدن به زاهدي، در انتخابات مجلس 16 با كمك او از اعمال نفوذ رزم‌آرا در انتخابات تهران جلوگيري نمود و در نتيجه دكتر مصدق و چند نفر از افراد جبهه ملي از تهران به وكالت مجلس رسيدند و خود او هم سناتور انتصابي همدان شد. در كابينه اول مصدق وزيركشور بود. ليكن در خفا به توطئه‌چيني عليه دولت ملي پرداخت و در نهايت در مرداد 1330 از عضويت كابينه كنار رفت و از سال 1331 در مقام مبارزه علني با دولت برآمد.3
به دنبال ربوده شدن و قتل سرتيپ افشار طوس رئيس شهرباني وقت مصدق، سپهبد زاهدي رسما تحت تعقيب قرار گرفت ولي او به مجلس رفت و در آنجا متحصن گرديد و سپس توسط دكتر معظمي رئيس وقت مجلس 16 و از دوستان دكتر مصدق، از بست بيرون آمد و به طور مخفي مي‌زيست. در 25 مرداد 1332، زاهدي فرمان رياست دولت را از شاه گرفت و با كودتاي آمريكايي - انگليسي 28 مرداد بر اوضاع مسلط شد و درجه سپهبدي را دريافت نمود.
سپهبد زاهدي تا فروردين 1334 در مصدر قدرت بود وسرانجام در شهريور 1342 در سوئيس درگذشت.

پي نوشت ها :

1 - محمد ابراهيم امير تيمور كلا‌لي ،‌ناگفته هايي از دولت دكتر مصدق ، ص 266.
2- باقر عاقلي ، روز شمار تاريخ معاصر ، 1/ 255
3 - همو ،‌شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران،‌گفتار ، 2/756