اردشیر زاهدی

فرزند فضل ا... زاهدي در تهران به دنيا آمد . پس از تحصيلات ابتدايي در دبيرستان اسلاميه ي بيروت به تحصيل ادامه داد . در ارديبهشت 1331 در وزارت كشاورزي وارد شد . به علت نقش فعال در كودتاي 28 مرداد به دريافت نشان درجه يك رستاخيزنايل گرديد و آجودان كشوري شاه شد . در اسفند 1338 ، سفير ايران در واشنگتن و در شهريور 1341 به عنوان سفير ايران ، عازم لندن شد . سپس وزير امور خارجه ي دولت هويدا گرديد ؛ اما به دليل اختلافات پيوسته با هويدا ، بركنار و مجددا به سفارت ايران در آمريكا منصوب شد . وي در اين مقام ، با ولخرجي هاي بسيار و دادن رشوه هاي بسيار به سياستمداران آمريكايي و نيز روزنامه نگاران آن كشور ، كوشيد براي شاه حمايت و پشتيباني لازم را فراهم سازد . وي در دي 1357 از سفارت ايران در آمريكا بركنار شد .