مبارزه مرحوم بافقی با بی حجابی زن رضاخان

در شبِ اول فروردین سال 1306 ش، به هنگام تحویل سال، همسر بی‏شرم رضاخان به همراه عده‏ای از زنان درباری با وضعی زننده و دور از عفت، به آستانه حضرت معصومه(س) در قم رفته و در ایوان آینه جای گرفتند. چون زنان درباری بدون حجاب، وارد حرم شده بودند، یكی از وعاظ به طرز حجاب آنان اعتراض كرد. در این حال، عالم پرهیزگار و شجاع. شیخ محمدتقی بافقی بر آنان شورید و مردم را نیز علیه آنان وادار به اعتراض نمود. وقتی كه این خبر را به رضاخان گزارش نمودند، وی در روز دوم فروردین با حالتی غضبناك به اتفاق عده‏ای از مسؤولان نظامی وارد قم شد و یكسره به سمت حرم رفته، دستور ضرب و شتم روحانیان و آیت‏اللَّه بافقی را صادر كرد. رضاخان سپس دستور داد كه آیت‏اللَّه بافقی را به شهر ری تبعید نمایند. سرانجام چند سال بعد این عالم مجاهد، پس از اخراج رضاخان از ایران به قم بازگشت. برخی از محققان، واكنش تند آیت‏اللَّه بافقی را نسبت به حضور زنان بی‏حجاب در حرم حضرت معصومه(س) سببِ نزدیك به هشت سال تأخیر در اعلام رسمی كشف حجاب می‏دانند. همچنین، شجاعت آیت‏اللَّه بافقی در رویارویی با رضاخان، تأثیر شایانی در حوزه علمیه قم بر جای نهاد به طوری كه امام خمینی(ره) در درس اخلاقی كه در دهه 1320-1310 در قم می‏دادند، آیت‏ اللَّه بافقی را نمونه‏ای ذكر می‏كردند كه باید سرمشق قرار گیرد.