مساله پذيرش يا عدم پذيرش شاه در امريكا در پي حوادث سال 57 (زندگي سياسي شاه- چالش‌هاي سياسي و فرارهاي شاه- حوادث انقلاب 57)

شماره صفحه:151    عنوان مطلب:  مساله پذيرش يا عدم پذيرش شاه در امريكا در پي حوادث سال 57 
در 22 فوريه شاه پيامي براي ريچارد پاركر سفير امريكا در مراكش فرستاد و گفت اكنون مايل است به ايالات متحد برود. او سرانجام تشخيص داده بود كه به هيچ وجه شانسي براي بازگشت به كشورش ندارد. وصول اين پيام توفاني از نگراني در واشنگتن ايجاد كرد. هنوز بيش از يك هفته از حمله به سفارت نگذشته بود و هنوز هزاران امريكايي در ايران بودند. آنان از سوي «كميته‌هاي انقلاب» كه به منظور اجراي دگرگوني‌هاي ريشه‌دار در سراسر كشور ايجاد شده بودند در معرض تهديد قرار داشتند. در 23 فوريه يكي از كميسيون‌هاي شوراي امنيت ملي به رياست زبيگنيو برژينسكي در كاخ سفيد تشكيل شد و تصميم گرفت به شاه گفته شود كه در عين حال كه دعوت از او همچنان به قوت خود باقي است ولي با توجه به اوضاع پيچيده ايران براي ايالات متحد بسيار زشت خواهد بود اگر او هم اكنون وارد خاك آن كشور شود. در ميان مقامات بلند پايه امريكايي زبيگنيو برژينسكي كمتر از همه از اين تصميم راضي بود. به گفته دستيارش ناخدا گاري سيك او اين تصميم را چندش آور مي‌يافت. او قبول داشت كه ورود شاه به امريكا لازم است مدتي به تاخير بيفتد ولي معتقد بود دولت امريكا مكلف به پناه دادن او مي‌باشد. در 26 فوريه اردشير زاهدي سوال كرد كه آيا شاه مي‌تواند طي چند روز آينده به امريكا برود. برژينسكي پاسخ داد دعوت به قوت خود باقي است ولي در حال حاضر عملي شدن آن اشكال دارد. يك نفر بايد هر چه زودتر برود و اين موضوع را به شاه حالي كند. فرداي آن روز برژينسكي به كارتر پيشنهاد كرد در تصميم ندادن اجازه ورود به شاه تجديد نظر شود. كارتر با خشم پاسخ منفي داد. او نمي‌خواست در حالي كه امريكاييان در ايران ربوده و كشته مي‌شوند شاه در ايالات متحد به بازي تنيس
شماره صفحه:152    اشتغال داشته باشد.