جنگ جهانی دوم در استان سمنان

در شهريور 1320 استان سمنان مورد تجاوز نيروهاى بيگانه قرار گرفت در اين ماه يكروز مقارن ظهر هواپيماهاى روسى از سمت شمال بطرف ميامى حمله‏ور شدند. ابتدا پس از يك گردش در آسمان قريه، بطرف غرب (به طرف شاهرود) رفتند و پس از چند لحظه بازگشتند و در اراضى شمالى بيرون آبادى تقريبا تعداد 20 بمب پرتاب كردند. آسمان ميامى تيره و تار شد، وحشت همه مردم را فرا گرفت.

پس از اين واقعه مردم دسته دسته با زن و فرزند به سمت جنوب و دره‏هاى كوه ميامى بويژه باغستان دزى مهاجرت كرده براى مدت چند روزى پناهنده شدند.

در نيمه دوم سال 1320 سربازان روسى وارد استان سمنان شدند و شهرستان سمنان به يكى از پادگان‏هاى مهم قواى نظامى شوروى در ايران تبديل گرديد و در حدود يكصد هزار نفر سرباز روسى در سرتاسر قسمت‏هاى شمال شهر سمنان (باغ امير و زمين‏هاى اطراف آن) مستقر شدند و مدت توقف آنان تا اسفند سال 1324، به طول انجاميد.

در اين مدت مردم استان سمنان نيز مانند ساير استان‏ها گرفتار قحطى و گرسنگى و بيمارى‏هاى گوناگون بودند و وضع مردم به علت اشغال كشور توسط اجانب و شرايط نامساعد اقتصادى روز به روز بدتر مى‏شد، تا آنكه در اسفند ماه سال 1324 خورشيدى بر طبق قراردادهاى منعقده بين دولتهاى ايران و شوروى روسها سمنان را تخليه كردند.

طبق گفته رئيس ايستگاه راه آهن سمنان، علاوه بر افرادى كه به وسيله كاميون و ارابه و اسب سمنان را ترك گفته بودند در حدود چهل هزار بليت قطار براى اعزام بقيه سربازان روسى در ايستگاه راه آهن سمنان تهيه و تحويل شد و بدين ترتيب خاك اين استان از وجود بيگانگان پاك گرديد.