مكالمه تلفني برژينسكي با شاه در خصوص حمايت امريكا از وي پس از حوادث 17شهريور (زندگي سياسي شاه – بعداز كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:36    عنوان مطلب: مكالمه تلفني برژينسكي با شاه در خصوص حمايت امريكا از وي پس از حوادث 17شهريور
روز بعد در سوم نوامبر(12آبان57) از ساعت 9و5دقيقه تا 9و11دقيقه پيش از ظهر با كسب اختيار از جناب رئيس جمهور مستقيما با شاه صحبت كردم.(در
شماره صفحه:37    حاليكه پشت خط تلفن منتظر بودم از جرياني كه در آنطرف خط در تهران رخ  مي‌داد شگفت زده شدم. يك گارد و يا ماموري از اين قبيل قبل از آنكه شاه پشت خط تلفن حاضر شود با صداي بلند چندين  بار نام  او را با عنوان كاملش به زبان فارسي صدا زد). مكالمه ما كه برو ي بحران ايران كش و قوس مي خورد بدين گونه آغاز شد: من به شاه گفتم كه ايالات متحده امريكا در بحران كنوني به طور تام و تمام و بدون هيچ گونه قيد وشرطي از شما حمايت مي‌كند. شما از حمايت كامل ما برخوردار هستيد.... ثانيا ما از تصميم شما چه راجع به شكل و چه راجع به تركيب حكومت مورد نظرتان حمايت خواهيم كرد وثالثا ما ،تكرار مي‌كنم، ما شما را به هيچگونه راه حل خاصي تشويق و ترغيب نمي كنيم. سپس با توجه به گزارش سوليوان مبني بر اينكه وي و سفير بريتانيا به شاه در مورد تشكيل يك دولت نظامي  هشدار داده اند خطاب به او افزودم كه اميدوارم روشن كرده باشم و به سفيرمان نيز دستور داده شده تا اين نكته را روشن كند كه ما شما را براي درپيش گرفتن جهت خاصي نصيحت يا ترغيب نمي كنيم. شاه پاسخ داد كه از اين پيام بسيار سپاسگزار است و افزود اما اين وضع وضع بسيار ويژه اي است. و سپس در ادامه گفت كه احساس مي كند كه بايد از دست زدند به اقدامات افراطي تا حد ممكن اجتناب ورزيد. سپس من پاسخ دادم
شماره صفحه:38     كه: خوب در حقيقت به نظر من مشكل شما اين است كه بايد دست به يك سلسله اقدامات خاصي بزنيد كه اقتدار شما را به نحو موثر نشان بدهد. شاه به سادگي پاسخ داد: چشم. سپس افزودم كه وضع كنوني از يك جهت وضع وخيمي است و اعطاي امتيازات به تنهايي احتمالا باعث ايجاد وضع انفجار آميزتري خواهد شد. سپس شاه از من خواست تا يكبار ديگر اين جمله آخر را تكرار كنم و من نيز همينطور كردم.سپس  شاه به طور كنجكاوانه اي از من پرسيد كه اين ها را به سفيرتان گفته ايد؟ من كه از حوادث بعدي پي بردم منظور شاه از اين سوال چه بوده است به او اطمينان دادم كه سفير در اين باره پيامي دريافت كرده است و خود بعد از اين گفتگوي تلفني با او تماس گرفته و آنها را بار ديگر به او گوشزد خواهم كرد. در پايان مكالمه شاه به من گفت كه به گمان او اوضاع بسيار وخيم است و به نظر مي رسد كه وخيم تر هم بشود. از او خواستم به ما اجازه بدهد تا ببنينم كار ديگري مي توانيم انجام بدهيم يا نه. قصد من از تماس با شاه اين بود كه برايش روشن كنم كه رئيس جمهور و ايالات متحده پشت سرش ايستاده اند و او را تشويق كنم كه قبل از اينكه كنترل اوضاع از دست خارج شود با قدرت دست به اقدام بزند