اسناد اشغال ايران در جنگ جهاني دوم

اسناد اشغال ايران در جنگ جهاني دوم


لوح فشرده مجموعه پنج جلدي «اسناد اشغال ايران در جنگ جهاني دوم» منتشر شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، اين مجموعه پنج جلدي 29 تيرماه سال جاري در حضور محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري رونمايي شده بود و لوح فشرده آن براي نخستين بار روز شنبه 7 آبان ماه در پنجمين جشنواره بين‌المللي فارابي توزيع شد.
مركز پژوهش، سنجش و اسناد معاونت ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور اين مجموعه را بنا به رسالت خود در زمينه گفتمان‌سازي و تبيين رويكردهاي دولت خدمتگزار تدوين كرده است.
بر اساس اين گزارش، اين مركز در اين راستا همچنين سلسله نشست‌هاي تخصصي درباره جنگ جهاني دوم و بازنمايي اسناد تاريخي مربوط به اين دوره را نيز برگزار كرده است. اين مجموعه پنج جلدي با هدف بسط و گسترش نظريات و رويكردهاي رييس جمهوري و آشنايي هر چه بيشتر مردم كشورمان به ويژه محققان و پژوهشگران با حقيقت غرب و ابعاد خسارات وارده بر كشورمان در اين جنگ در قالب لوح فشرده در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.
نخستين جلد اين مجموعه شامل 506 سند درباره تحميل پيمان سه جانبه و وجهه قانوني بخشيدن به اشغال ايران با حضور نيروهاي شوروي و انگليس، اعلان جنگ به آلمان و تصرف اماكن و اموال ايران است.
جلد دوم نيز 443 سند مهم درباره مداخلات متفقين اشغالگر در وسايل ارتباطي كشور و سانسور آنها به نفع خود و همچنين دخالت در امور پولي و مالياتي را در بر مي گيرد.
جلد سوم اين مجموعه نيز مشتمل بر 494 سند مهم درباره مداخلات و تعديات اشغالگران متفق در بهره‌برداري از امكانات كشور در حوزه راه، جنگل‌ها و قوت لايموت جامعه ايراني است.
در جلد چهارم نيز 449 سند درباره موضوعاتي همچون قتل، تجاوز و تعدي عرضه شده است. اين مجلد به حضور نيروهاي بيگانه در داخل كشور و مشكلاتي كه براي مردم به وجود آوردند مي‌پردازد.
همچنين جلد پنجم از اين مجموعه، 657 سند مهم را درباره پيامدهاي جنگ جهاني دوم در حوزه سياست و اجتماع آن دوره تاريخي ايران را در برمي‌گيرد.