کودتای 28 مرداد

سرزمین ایران در طول تاریخ شاهد حوادث و وقایع گوناگونی بود که با حضور استعمار در ایران رنگ و لعاب پذیرفته بودند. با گذشت زمان سیطرهی همهجانبهی استعمارگران، با همکاری استبداد حاکم در ایران، خصوصاً در دورهی پهلوی، تا آنجا پیش رفت که اینان هرگونه حرکت ضد استعماری و استقلالطلبانه را خطری جدی برای منافع خود تلقی میکردند و در مقابل آن صف کشیده، آن را سرکوب مینمودند. متن کامل

کودتای ۲۸ مرداد کار خود مصدق بود؟

حمید سیف‌زاده یکی از اعضای قدیمی حزب زحمتکشان ایران است. او از یاران نزدیک مظفر بقایی و طرفدار آیت‌الله کاشانی ومخالفان محمد مصدق بوده است .متن کامل

كودتای 28 مرداد و نقش اختلاف افكنی‌ها در پيروزی توطئه‌گران

بعداز فرو ريختن استبداد رضاخانی، فضا برای ابراز نظر و فعاليت‌های فرهنگی و سياسی تا حدودی باز شد و افراد و گروه‌های مختلف به صحنه سياسی و فرهنگی جامعه قدم نهادند. در اين زمان كه محمدرضا پهلوی تازه به قدرت رسيده بود، توان چندانی برای سركوب فعالان سياسی و ايجاد استبداد نداشت. متن کامل

كنگره دوم حزب توده

دومين كنگرة حزب توده در روز يكشنبه 5/2/1327 در سالن كلوپ مركزي حزب در تهران با شركت 118 نماينده از سازمانهاي حزبي سراسر كشور تشكيل شد. متن کامل

كند و كاو در زندگي سيد حسن مدرس

آيت‌الله سيد حسن مدرس از نامدارترين و وطن‌پرست‌ترين رجال سياسي و مذهبي ايران زمين، در قريه سرابه كچو از توابع شهرستان اردستان (در استان اصفهان) و در سال 1287 ق ../../../default.htm 1249 ش پاي به عرصه وجود نهاد.متن کامل

كرامت‌های مسجد كرامت

مرحوم پدرم و مادرم خيلی علاقه به قرآن داشتند، من را از هفت سالگی گذاشتند مكتب. قديم‌ها در مشهد اين‌طور بود؛ بچه‌ها می‌رفتند آموزش قرآن می‌ديدند؛ روخوانی و روان‌خوانی. دو ماهه روخوانی و روان‌خوانی را كامل ياد گرفتم. معلممان گفت اين بچه را برداريد از كلاس؛ وقت ما را می‌گيرد، وقت خودش هم گرفته می‌شود؛ همه‌ی قرآن را بلد است. توصيه كرد بروم در جلسات قرآن شركت كنم.متن کامل

كتاب راهنمای حقایق، مانیفست فدائیان اسلام

فعالیت های فرهنگی و علمی فدائیان اسلام در حاشیه اقدامات انقلابی آنها و در گوشه تاریخچه سیاسی آن جمعیت تا حدودی مهجور ماند و در حافظه عمومی جامعه از نواب صفوی (ره) و فدائیان اسلام بیشتر شمائی جسور، مبارزاتی و پارتیزانی وجود دارد.متن کامل

كارنامه حزب توده

خواندني‌ترين نوشته‌هاي تاريخي و جذاب‌ترين تحليلهاي سياسي و اجتماعي، اغلب توسط منفك‌شدگان از يك جريان يا سازمان نوشته مي‌شوند. مرحوم ‌كيا نيز وقتي به ترسيم اوضاع و احوال كمونيستهاي ايران مي‌پردازد و كارنامه سياسي آنان را معدل‌گيري مي‌كند، نوشته‌ها و گفته‌هايش جان‌دار است و خواننده را به درون انديشه‌ها و كرده‌هايشان مي‌كشاند.متن کامل

قيام ميرزا كوچك خان جنگلي

در تاريخچه مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران‌، قيام ميرزا كوچك خان جنگلي از جمله نهضتهايي است كه با انديشه اسلامي و ضداستعماري شكل گرفت، امّا با نيرنگ و خيانت كمونيستها به انحراف، تجزيه و نفاق داخلي دچار گشت ونهايتاً همسويي اعلام نشده روس‌هاي بلشويك با رژيم استبدادي قاجار وسپس نظاميگري سركوبگرانه رضاخان آن را به شكست كشاند. متن کامل

قوام السلطنه كيست‌؟

قوام السلطنه از جمله سياستمداراني است كه نام و سرنوشت او به دوران پهلوي اول ودوم گره خورده است‌. او 5 بار نخست وزير شد؛ اگرچه كابينه‌هاي وي غالباً عمر كوتاهي داشتند، امّا خطي كه قوام در مديريت سياسي جامعه ايران ازاولين سال قرن جاري هجري دنبال كرد، مهمترين بستر را براي نفوذ امريكا در اقتصاد و سياست و فرهنگ جامعه ايراني باز كرد. شايد بتوان گفت در ميان رجال عصر پهلوي قوام نخستين سياستمدار ايراني بود كه چشم به امريكا و سرمايه‌داري و به ظاهر بي طرف آن داشت‌.متن کامل