كودتا در عراق در سال 1979 از منظر وزارت خارجه آمريكا

27 جولاى 79 ـ 5 مرداد ماه 1358 خيلى محرمانه
از: دفتر حفاظت منافع آمريكا در بغدادبه: وزارت امورخارجه در واشنگتن دى ـ سى
عطف به: الف) بغداد 1601 و قبل از آن ب) دمشق 4953
موضوع: توقيفهاى شوراى فرماندهى انقلاب: توطئه و ارتباط سوريه
     1ـ (تمام متن خيلى محرمانه است)
     2ـ خلاصه: در توضيح رسمى كه در مورد توقيف هاى شوراى فرماندهى انقلاب به يك گروه منتخب
حزبى داده شده، دولت ادعا مى‏كند كه توطئه‏اى را كه در اصل از طرف سوريه حمايت مى‏شد كشف كرده
است. كه در آن با استفاده از انتخابات به‏عنوان زمينه‏اى براى نفاق افكندن در صفوف حزب، قصد واژگون
كردن رژيم را داشته‏اند. (در اين توطئه) عناصر نظامى و غيرنظامى هر دو شركت داشتند و مقامات پائين
دولتى از جمله داماد البكر دستگير شده‏اند. اگرچه اظهار مى‏شود كه اين جريان واقع امر است ولى
درست‏تر آن است كه آن را به‏عنوان داستانى كه صدام حسين مى‏خواهد حزب و از طريق آن دنيا، باور كند. تلقى كنيم. اين داستان شامل تحريكات از خارج، درگيرى دست پروردگان كسانى غير از صدام، و
زمينه‏اى براى جلوگيرى از انتخابات بوده و همه عواملى را كه موجب بهبود وضع رئيس جمهورى
مى‏شوند در خود دارد.  پايان خلاصه
     3ـ پس از چندين روز اغتشاش و شايعات، رژيم، طبق گزارش، داستان توقيف عدنان حسين و
سايرين را در جلسه‏اى كه در تاريخ 3 مرداد ماه از اعضاى وفادار حزب تشكيل شد مطرح نمود. بنابر
گزارشاتى كه به ما رسيده، اعلام شده است كه توطئه سرنگون ساختن دولت كشف شده است. توطئه در
1354 با حمايت سوريه و توزيع 805 هزار دلار نقد آغاز شد (نزديك به يك سطر از مطالب به صورت
علائم و ارقام بى‏معنى مخابره شده است.) (توطئه) قبلى توسط فرمانده لشكر يكم وليد سيرت رهبرى شد.
علاوه بر اعضاى شوراى فرماندهى انقلاب كه قبلاً توقيف آنها گزارش شده غير نظاميان زير نيز دستگير
شده‏اند:
غسان مرهون، رئيس سازمان دولتى منسوجات و يكى از دامادهاى البكر.
 
طاهر احمد، رئيس سازمان دولتى جهانگردى و معاون سابق رئيس امنيت سعدون شاكر. يك كرد.
موعد سعيد، رئيس فدراسيون عمومى اتحاديه‏هاى كارگرى (جانشين محمد عايش).
     4ـ در جلسه مورخ 3 مرداد ماه اظهار شد كه توطئه‏كنندگان با شكيبايى منتظر فرصتى براى اقدام
بودند. استعفاى البكر بهانه انجام انتخابات را براى آنها فراهم آورد و انتخابات وسيله‏اى بود كه آنان قصد
داشتند به كمك آن اغتشاش و گرفتارى كافى در حزب بوجود آورده و باعث سقوط صدام شوند. به
توطئه‏كنندگان كه به سادگى ضد دولتى خوانده شدند هيچ رنگ سياسى بخصوصى داده است.
     5 ـ گزارشات ديگرى اين تعبير را تكميل مى‏كنند و به آن شاخ و برگ مى‏دهند. يكى از منابع ما گفته
است كه محى عبدالحسين، احتمالاً در 17 تير ماه به خاطر فعاليت‏هاى طرفدارى از شيعه و ضد رژيم خود
در پى درخواست آزادى مبارزين توقيف شده شيعه، دستگير شده است و اين چندين روز قبل از زمانى
است كه بازجوهاى او درگير آنچه كه اينك توطئه واقعى خوانده مى‏شود، بودند. در همين احوال محمد
عايش خواستار برگزارى انتخابات در شوراى فرماندهى انقلاب شده بود. طبق اظهار اين منبع
عبدالحسين و عايش اعدام شده‏اند و سايرين هنوز تحت بازجويى هستند.
     6ـ خبرچين ما در جلسه حزبى اظهار مى‏دارد كه به درگيرى سوريه (در اين قضيه) اهميت كمى داده
شده است. تأكيد بيشتر براين واقعيت بود كه حمايت سوريه از توطئه به روزهاى بد گذشته بر مى‏گردد و
(ظاهرا) ادامه نداشته است. يك منبع موثق ديپلماتيك گفته است كه شبلى عيامى (اهل سوريه) كه عضو
فرماندهى ملى است نيز بازداشت شده است. اگر اين خبر صحت داشته باشد. مى‏تواند ارتباطى بين اين
قضيه و سوريه برقرار كند بدون اينكه دولت سوريه را درگير سازد. ما خبردار شده‏ايم كه خدام هم اكنون (5
مرداد ماه) در بغداد است، و اين دليلى است براينكه دو كشور نه تنها هنوز در جريان مذاكره هستند بلكه در
صددند كه بازماندن باب روابط را تضمين كنند.
     7ـ نظريه: يك مقام عراق به ما گفته است كه هر تعبيرى كه از طريق يك منبع دولتى در مورد اين
بازداشتها به گوش خارجى‏ها مى‏رسد دقيقا همان چيزى است كه رژيم مى‏خواهد در اين باره منتشر شود.
ما بايد گزارش ارائه شده به حزب را نيز در اين طبقه‏بندى قرار دهيم.
     8ـ ما متوجه شده‏ايم كه اين جريان دقيقا و به چند طريق به نفع صدام است. در حالى كه توقيف
دست‏نشانده‏هاى او يعنى جليل و حسين بر روى قضاوتش سايه‏اى مى‏اندازد، توقيف داماد البكر احتمالاً
بخشى از توجهات را به سوى ديگر جلب مى‏نمايد. همچنين انتخابات را به عنوان چاشنى توطئه قلمداد
كردن موجب مى‏شود كه تا مدتهاى مديد هيچ‏كس در حزب جرأت نكند صحبتى از اينكه انتخابات بعدى
چه زمانى انجام خواهد شد، به ميان آورد (حساسيت صدام نسبت به جريانات انتخاباتى بر همگان روشن
است). بالاخره، ادعاى درگيرى خارجى‏ها در اين قضيه، بخشى از مسئوليت‏ها را متوجه خارج عراق
مى‏كند ولى در عين حال به اندازه كافى اين مطلب كم اهميت جلوه داده شده تا در صورت تمايل صدام
بتوان روابط خوب با سوريه را ادامه داد.
     9ـ واقعيت قضيه (در صورتى كه تصور كنيم غير از مطالب فوق است) احتمالاً چيزى است كه فقط
تعداد كمى از مقامات بالا از آن اطلاع دارند. باتوجه به شهرت رژيم عراق در حفظ اسرار، احتمالاً مدتى
وقت لازم است تا اين خبر به خارج درز كند.  پك