احمد اميراحمدي

 احمد اميراحمدي فرزند سرتيپ نقي‌آقا از خانواده مهاجر قفقازي بود كه بعد از قرارداد تركمانچاي به ايران آمدند و در اردبيل ساكن شدند. چندي بعد به تهران كوچ كردند كه احمد نيز در همين شهر به سال 1259ش به دنيا آمد. پس از اتمام تحصيلات مقدماتي با درجه معين نائبي در 1278ش وارد تيپ قزاق شده، به سبب رشادت و تهور ارتقاء مقام يافت و به درجه سرهنگي رسيد. در 1299ش با درجه سرتيپي فرماندهي قسمت سوار آترياد همدان را بر عهده گرفت. آنگاه رضاخان ميرپنج و سيدضياءالدين طباطبايي را در انجام كودتا ياري رساند. در نخستين مأموريتش پس از كودتا، اميرمؤيد سوادكوهي را در مازندران شكست داد. در اين زمان سازمان ارتش بازسازي شد كه او هم با درجه اميرلشكري به فرماندهي لشكر غرب كه مركز آن در همدان بود، منصوب گرديد. او در اين سمت براي ايجاد امنيت منطقه تلاش زيادي از خود نشان داده، از هيچ اقدام تند و ستمي، به ويژه در حق مردم لرستان، دريغ ننمود. نشان ذوالفقار را هم بدو دادند. در شهريور 1304 رياست ژاندارمري را بر عهده گرفت كه پس از مدتي فرماندهي لشكر تبريز (لشكر شمال غرب) را نيز به عنوان ضميمه كارش پذيرفت. در بهار 1307ش حاكم لرستان شد و طرح خلع‌سلاح اقوام لر را به اجرا درآورد. در فروردين سال بعد به درجه سپهبدي نائل آمد. چندي براي معالجات پزشكي به تهران و بعد از آن به اروپا رفت. پس از مراجعت به ايران بار ديگر مأموريت يافت كردها را خلع سلاح كند. در 1311ش عملياتي هم بر ضد جعفرسلطان و سال بعد عليه لرها آغاز كرد. ليكن يكباره از چشم رضاشاه افتاد و مورد بي‌مهري قرار گرفت؛ ديگر شغل مهمي بدو نداد و مشاغل كوچكي را به سپهبد اميراحمدي سپرد كه از آن جمله است رياست اداره اصلاح‌نژاد اسب در سال 1314ش. اين وضعيت تا شهريور 1320 ادامه يافته، همچنان از امور نظامي به دور ماند. در همين ماه رضا پهلوي از او دعوت به عمل آورد و با اظهار ندامت فرمانداري نظامي تهران را بر گردن وي نهاد. بعد از وقايع شهريور 1320 در كابينه محمدعلي فروغي وزارت كشور را پذيرفت. در ماجراي 17 آذر 1321 و بحران شديد نان كه در تهران و بيشتر شهرها پيش آمد حاكم نظامي تهران و فرمانده پادگان مركز شده، توانست از ادامه بحران جلوگيري كند. در دي همين سال كه احمد قوام به ترميم كابينه‌اش پرداخت، وزير جنگ گرديد. اميراحمدي در تمام مدت نخست‌وزيري قوام همين وزارت را حفظ كرد تا آنكه بركنار شد و در چند دولت بعدي بازرسي نواحي ارتش را بر عهده گرفت. در 1324ش بار ديگر به كابينه احمد قوام راه يافت. اما پس از چندي با وي نساخت و جاي خود را به محمود جم سپرد. او در كابينه ابوالحسن حكيمي وزارت كشور و در كابينه‌هاي عبدالحسين هژير و محمد ساعد مراغه‌اي هم وزارت جنگ را بر عهده گرفت. در 1328ش هم كه مجلس سنا تشكيل شد به عنوان سناتور انتصابي از تهران بدان راه پيدا كرد و تا مرگش كه در 1344ش رخ داد، همچنان عضو آن مجلس بود. اميراحمدي پس از بازنشسته شدن، رئيس كانون افسران بازنشسته (1341ش) بود.