مصطفي مقدم

     مصطفي مقدم در سال 1282ش متولد شد و پس از پايان تحصيلات خود در ايران و اروپا، دربانك ملي مشغول به كار شد. سپس به رياست بانك سپه ارتقاء يافت. او از دوستان نزديك سپهبد زاهدي بود و در جريان عمليات كودتاي 28 مرداد 1332 منزل خود را به عنوان مخفيگاه زاهدي و پايگاه در اختيار وي و ديگر عوامل كودتا نهاد. اردشير زاهدي علت اين انتخاب را موقعيت مكاني اين خانه دانسته كه از چند طرف به جاده‌هاي مختلف ت  راه داشت. آخرين جلسه كودتاگران در منزل وي تشكيل شد و در شب 23 مرداد سرهنگ نصيري فرمان نخست‌وزيري زاهدي را در منزل مقدم به او تحويل داد. فرمان زاهدي در زير فرش مقدم پنهان شد تا در صورت حمله نيروهاي دوليتي محفوظ بماند. پس از آنكه در 24 مرداد زاهدي فرمان نخست‌وزيري خود را در بين ديگر كودتاگران اعلام كرد و  نصيري براي دادن حكم عزل نخست‌وزيري دكتر مصدق راهي مأموريت خود شد، مقدم نيز به همراه باتمانقليچ به سوي ستاد ارتش حركت كرد ولي در ميان متوجه شكست كودتا شدند و به شتاب بازگشتند تا به زاهدي خبر شكست را بدهند. پس از اين واقعه منزل مقدم ديگر جاي امني براي سران كودتا نبود و مقدم به تنهايي به منزل بازگشته و در جريان لحظه به لحظة حركت كودتاچيان بود.
      او پس از پيروزي كودتا از سوي نخست‌وزير جديد در بانك ملي به عنوان نمايندة خاص نخست‌وزير منصوب شد، ولي دكتر علي اميني، وزير دارايي از همان آغاز با وي بناي مخالفت گذاشت و اين مخالفتها منجر به بركناري وي شد، ولي پاداش كودتا امتياز تأسيس بانك توسعه صادرات بود كه به وي داده شد و با بركناري زاهدي از نخست‌وزيري مقدم نيز در سال 1334 به جرم اختلاس از رياست اين بانك بركنار و محبوس شد.