سرتيپ حسن علوي‌كيا

سرتيپ حسن علوي كيا معاون اداري تيمور بختيار در ساواك و اولين قائم‌مقام ساواك در دوران رياست سرلشكر حسن پاكروان، فرزند ابوتراب در 1290ش. در همدان متولد شد. تحصيلات دوران ابتدايي و متوسطه‌ را به ترتيب در همدان، اصفهان و مدرسه سن‌لويي تهران گذراند و در 1311 وارد دانشكده افسري شد و در 1313 با درجه ستوان دومي فارغ‌التحصيل شد.
اسناد و مدارك موجود نشان مي‌دهد كه علوي‌كيا در دوران رضاشاه و سپس دهة 1320 افسر خوشنامي نبود و در اول خرداد 1328 هم در تصادف اتومبيل باعث مرگ سه نفر شده بود كه پس از چند ماه مورد بخشودگي قرار گرفت. در برخي گزارشات ساواك از سوءاستفاده‌هاي گسترده مالي و اخلاقي حسن علوي‌كيا در دوران معاونت و قائم‌مقامي او در ساواك سخن به ميان آمده است.  فردوست هم كه پس از علوي‌كيا دومين قائم‌مقام ساواك شد، تصريح مي‌كند كه اختلاس و سوءاستفاده‌هاي مالي سرتيپ علوي‌كيا در معاونت و قائم‌مقامي ساواك به چندين ده‌ميليون تومان بالغ مي‌شد. فردوست ميزان سوءاستفاده‌هاي مالي علوي‌كيا در ساواك را طي دوران رياست بختيار و پاكروان بيش از 150 ميليون تومان برآورد مي‌كند و بركناري او را از قائم‌مقامي ساواك نيز به همين سوءاستفاده‌هاي مالي و بدنامي علوي‌كيا نسبت مي‌‌دهد. علوي‌كيا كه مورد توجه و اعتماد شاه بود، مدت كوتاهي بعد از قائم‌مقامي ساواك به عنوان رئيس نمايندگي ساواك در آلمان غربي منصوب شد. حسن علوي‌كيا ليسانس حقوق داشت و در اول مرداد 1346 بازنشسته شد. در اول دي همان سال به خدماتش در نمايندگي ساواك در آلمان غربي نيز پايان داده شد. علوي‌كيا در دوران فعاليتش در ارتش و ساواك نشانهاي متعددي دريافت كرد و به كشورهاي مختلف جهان سفر كرد. سندي از ساواك مراحل ترفيع درجات نظامي علوي‌كيا و نيز فعاليتش را در ارتش و ساواك طي سالهاي 1321 تا 1341 را به شرح زير آورده است:
تاريخ استخدام        1/7/13    دانشكده افسري دستور 176 دانشكده افسري
                    1/7/15    سال دوم دانشكده افسري فرمان 2510
                    1/7/19    دوره تكميلي رسته توپخانه فرمان 3090
تحصيلات            دوره شش ساله متوسطه ـ ليسانس (قضايي) حقوق مدرك 7293


مراحل ترفيعاتي
ستوان دوم
ستوان يكم
سروان
سرگرد
سرهنگ 2
سرهنگ
سرتيپ    1/7/15
1/1/17
1/1/21
1/1/25
1/1/28
1/1/30
1/7/36    فرمان
فرمان
فرمان
فرمان
فرمان
فرمان
فرمان    2510
2732
3261
4900
6386
7545
8609
مراحل خدمتي
1/7/15

1/7/18

1/7/19
1/7/19
1/1/21
1/1/22
1/5/25
10/9/29
11/1/30
1/5/30
12/7/31
31/2/32
15/6/32
17/9/33
8/9/35

1/7/41    2557

2984

3090
3134
دستور 15 لشكري
3646
5166
7174
7325
7457
7790
7934
7950
8091
8366

10100    لشكر 2 زرهي

لشكر 2 زرهي

لشكر 2 زرهي
لشكر 2    كفيل فرماندهي آتشبار توپخانه صحرائي
منتسب به لشكر 2 به منظور طي دوره تكميل توپخانه
به قسمت مربوطه معاودت نموده
كفيل فرماندهي آتشبار 1 هنگ توپخانه
فرمانده آتشبار 1 گردان 1 هنگ توپخانه
رئيس ستاد پارك توپخانه لشكر 2
رئيس ركن 2 ستاد لشكر 2
رئيس دايره آموزش توپخانه اداره توپخانه
رئيس شعبه تجسس ركن 2 ستاد ارتش
رئيس شعبه 7 ركن 2 ستاد ارتش
افسر منتسب به لشكر 3 تبريز
دادستان دادگاه تجديدنظر لشكر 9
رئيس دايره 2 ركن 2 ستاد ارتش
معاون ركن 2 ستاد ارتش
ضمن انتساب به كارگزيني ارتش مأمور به ساواك
منتقل به سازمان اطلاعات و امنيت كشور
سرتيپ حسن علوي‌كيا با ژيلا پوررستگار ازدواج كرد و از او صاحب سه دختر شد.