رضاشاه پهلوی و انتخابات مجلس شورای ملی

 در دوره  سلطنت رضاشاه، هشت دوره انتخابات مجلس شورای ملی (دوره های ششم تا سیزدهم) برگزار شد. هفت دوره آن در زمان سلطنت وی افتتاح شد و دوره سیزدهم در اوایل سلطنت محمدرضاشاه فعالیت خود را آغاز كرد. نحوه برگزاری انتخابات در دوره رضاشاه، نتیجه تحولاتی بود که در فاصله بین سالهای 1299-1304خ. در ایران به وقوع پیوسته بود. در دوره رضاشاه، با توجه به ثبات سیاسی حاکم بر جامعه، عمر دو ساله مجلس با آرامش سپری شد و انتخابات مجالس برخلاف انتخابات دوره اول تا ششم، بدون فترت برگزار می شد و مجلس در تاریخ قانونی، کار خود را شروع می کرد. رضاشاه به مرور زمان بر قوه مجریه تسلط یافت. از آنجا که انتخابات مجلس را قوه مجریه برگزار میكرد، به آسانی توانست نخست از طریق وزارت دربار و سپس از طریق وزارت داخله در امور انتخابات مجلس شورای ملی دخالت کند. عملکرد هشت مجلس دوره رضاشاه، بیانگر این است که تاریخ سیاسی ایران پس از مشروطه، هیچ گاه این گونه انتخابات بی محتوا و بیدخالت مردم را به یاد ندارد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. دانشجوی كارشناسی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشكده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.