حزب «ضاد، الف»

حزب «ضاد، الف»

آبان 1304مجلس موسسان استقرار سلطنت پهلوي را تصويب کرد. در 16خرداد 1305شاهد تحولاتي عجيب هستيم ، فروغي استعفا داد و ميرزا حسن مستوفي الممالک - که شايد شايسته ترين رجل سياسي مشروطه دوم است - جاي او را گرفت. متن کامل

شاپور بختیار

شاپور بختیار

بختیار شش ماه پس از پیروزی انقلاب با تهیه گذرنامه جعلی و تغییر قیافه از کشور گریخت و به فرانسه رفت. او در سالهای اقامت در پاریس «نهضت مقاومت ملی» را تشکیل داد و با دولت عراق که جنگ هشت ساله با جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده بود مرتبط شد. متن کامل

پاسخ هوشمندانه بهمن‌بیگی به فرح پهلوی

پاسخ هوشمندانه بهمن‌بیگی به فرح پهلوی

«من به این ها آموزش می دهم که دکتر، مهندس، معلم و ... شوند. چندین سال ما توبره بافتیم و شما زینت بخش خانه هایتان کردید. حال نوبت شما و فرزندانتان است که توبره ببافید.» خشم چهره بهمن بیگی را گرفت و پاسخ داد: «من به این ها آموزش می دهم که دکتر، مهندس، معلم و ... شوند. چندین سال ما توبره بافتیم و شما زینت بخش خانه هایتان کردید. حال نوبت شما و فرزندانتان است که توبره ببافید.» متن کامل

دولت و نیروهای اجتماعی در عصر پهلوی اول

دولت و نیروهای اجتماعی در عصر پهلوی اول

اين كتاب دوره پهلوی اول را از رویکرد جامعه‌شناسی سیاسی بررسی نمود و نقش و تاثیر نیروهایی چون روحانیون روشنفکران، زنان، کارگران، اصناف و احزاب بر دولت و بالعکس را با استفاده از منابع و اسناد تاریخی تحلیل نموده استمتن کامل

دولتی شدن کشت تریاک !

دولتی شدن کشت تریاک !

قانوني كه در 1307 در دوران رضاخان به عنوان «لايحه منع توليد و فروش ترياك» تصويب شد، هدفش نجات مردم از اعتياد نبود بلكه گرفتن تجارت ترياك از دست تجار داخلي و دولتي كردن توليد و صدور ترياك بود.متن کامل