ازدواج سياسي شاه و فوزيه

ازدواج سياسي شاه و فوزيه

از جمله دغدغه‌هاي رضاشاه در سالهاي پاياني حكومتش گزينش همسر براي وليعهد ايران بود. او براي حل اين مشكل بسياري از افراد را مورد مطالعه قرار داد. ولي اصرار وي بر اينكه وصلت بايد با خانواده‌اي پر جاه و جلال صورت پذيرد، دايره گزينش همسر را تنگ ساخته بود. متن کامل

رضاشاه و بريتانيا

رضاشاه و بريتانيا

اين كتاب كه در 12 فصل تهيه و تنظيم گرديده، اختناق سياسي و اجتماعي عصر وي، زمين‌خواريهاي رضاشاه، عملكرد وي در ارتباط با نفت، موضوع خريد اسلحه، وخامت اقتصادي ايران در عصر رضاشاه و بالاخره سير تحولات مربوط به اشغال ايران و سقوط نامبرده را به شكل مستند مورد بحث و بررسي قرار داده است.متن کامل

ده برگ از يك پرونده

ده برگ از يك پرونده

‏حسين فردوست: اشرف پهلوي علناً و رسماً پول مي‌گرفت و شغل مي‌داد. از وكالت تا وزارت و سفارت. ‏ابايي هم از كسي نداشت. يك قمارباز حرفه‌اي بود. او قماربازهاي حرفه‌اي را وارد محفل خصوصي شاه ‏كرد و يكي از آنها در يك شب 50 ميليون تومان از شاه برد... !‏متن کامل

سيا، ساواك و سفارت آمريكا

سيا، ساواك و سفارت آمريكا

ميان سفارت و نمايندگي سيا در تهران و وزارت خارجه امريكا و نيز سازمان مركزي سيا در امريكا ارتباط تنگاتنگي وجود داشت و اساساً با مجموع تعامل اطلاعاتي و فعاليتهاي سياسي طرفين بود كه سياستها و تصميم‌سازيهاي دولتمردان و سياستگذاران امريكا در مورد ايران به مورد اجرا گذاشته مي‌شد . متن کامل

پهلوي‌ها در خدمت بهائيت

پهلوي‌ها در خدمت بهائيت

افرادي از قبيل امير عباس هويدا (نخست وزير سيزده ساله شاه) عبدالكريم ايادي (پزشك مخصوص شاه)، ثابت پاسال (رئيس راديو و تلويزيون)، فرخ روپارسا (وزير آموزش و پرورش)، دكتر شاهقلي (وزير بهداري)، هژبر يزداني (سرمايه‌دار معروف)، مهدي ميثاقيه (سرمايه‌دار معروف و صاحب استوديو ميثاقيه) و صدها بهايي ديگر، نبض حكومت پهلوي را در دست داشتند. شاهي كه ادعا مي‌كرد تنها پادشاه شيعه جهان است، در چنبرة بهائيان اسير بود.متن کامل