چرا رژیم پهلوی سقوط کرد؟ (عامل دین ستیزی)

چرا رژیم پهلوی سقوط کرد؟ (عامل دین ستیزی)

تقابل مذهب وحاكمیت - و بعدها دو نهاد دین و دولت - از ابتدای تشكیل جوامع بشری همواره یكی ازموضوعات مهم درتاریخ است. متن کامل

ساواک در خارج از کشور!

ساواک در خارج از کشور!

ساواک علاوه بر امور داخلی کشور به امور خارجی نیز وارد شده و فعالیت هایی را انجام داده است که در ذیل به شرح آن می پردازیم. متن کامل

آیت الله العظمی مرعشی نجفی و رژیم شاه

آیت الله العظمی مرعشی نجفی و رژیم شاه

رژيم شاه پس از سركوب قیام 15 خرداد 1342 و تبعيد امام خميني متوجه خطر حوزه علمیه برای حکومتش گردید. از اینرو تصمیم گرفت بر حوزه علمیه قم تسلط یابد تا آن را به مسیر دلخواهش هدایت کند. در نظر رژیم یکی از راههای سلطه بر حوزه وادار کردن طلاب به شرکت در آزمونهائی بود که بنا بود وزارت آموزش و پرورش برای آنها بر پا كند. اما علمای حوزه از جمله آیت الله العظمی مرعشی نجفی به هدف واقعی رژیم پی برده و با این ترفند شاه مخالفت نمودند. رژیم پهلوی از راههای مختلف برای راضی نمودن علما اقدام نمود اما نتیجه ای نگرفت. متن کامل

انور خامه اي : حزب توده تحت نظارت ماموران شوروي اداره مي شد

انور خامه اي : حزب توده تحت نظارت ماموران شوروي اداره مي شد

دكتر انور خامه‌اي : حزب تحت نظارت مأموران شوروي اداره مي‌شد، در اين مسئله هيچ شكي نيست. در مسائل كوچك و بزرگ نظر آنها بود كه اعمال مي‌شد. بدون هماهنگي و نظر مأموران شوروي كاري انجام نمي‌شد. اگر احياناً حرفي مي‌گفتند كه موافق سياست شوروي نبود، بدون اتكا به سخن گفته شده مجبور بودند عكس آن را انجام دهند .متن کامل

يك بهائي با 80 شغل

يك بهائي با 80 شغل

يكي از عناصر بهائي فعال در دربار محمدرضا پهلوي كه حتي با زنان وي خودماني شده بود، تيمسار عبدالكريم ايادي بود. او داراي 80 شغل كليدي در كشور بود و وقتي شاه به وي اعتراض كرد كه اين همه شغل را براي چه مي‌خواهي گفت «مي‌خواهم مشاغلم را به 100 برسانم.»متن کامل