نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332

نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332

مرداد 1332 در تاریخ روابط ایران و آمریکا یک نقطه عطف منفی محسوب می شود. متن کامل

چگونه ايران به اشغال متفقين در آمد ؟

چگونه ايران به اشغال متفقين در آمد ؟

ارتش 120هزار نفري رضاشاه که با ميلياردها ريال هزينه از ماليات بر مردم زحمتکش، کارگر و کارمند تأمين شده بود، ظرف 6 روز چون گلوله برفي در مقابل اشعه خورشيد ناگهان ذوب شد و از بين رفت و به دنبال آن فرمانده کل قواي خود را به اسارت به موريس فرستاد. ارتشي که فقط براي سرکوبي مردم به وجود آمده بود، سه روز نتوانست حالت دفاعي به خود بگيرد، يا عقب نشيني کرد يا فرار.متن کامل

آخرین روزهای شاه به روایت اردشیر زاهدی

آخرین روزهای شاه به روایت اردشیر زاهدی

يك جمله شاه هرگز از يادم نمي‌‌رود. زماني كه در دنيا سرگردان شده بود و مي‌‌كوشيد براي عمل جراحي و معالجه به آمريكا بيايد و واشنگتن او را راه نمي‌داد در تماس تلفني به من گفت: «اردشير جان! در اين دنياي بزرگ آيا جايي براي پناه دادن من پيدا نمي‌شود؟!» محمدرضا شاه در سالهاي پايان سلطنت خود عميقاً‌ دچار افسردگي بود. او در دو سال آخر حكومت خود به هيچ چيز علاقه و توجه نشان نمي‌داد و حتي خانم گيلدا آزاد (طلا) دوست دختر مورد علاقه‌اش را هم ترك كرده بود. متن کامل

تلاش ساواك براي تحديد امام خميني(ره) در پاريس

تلاش ساواك براي تحديد امام خميني(ره) در پاريس

طي 4 ماه اقامت امام در فرانسه، يك بار توسط «كنت دومرانش» رئيس سازمان اطلاعاتي فرانسه و يك بار از سوي سپهبد ناصر‌مقدم رئيس ساواك، موضوع ترور امام خميني مطرح شد. اما هر دو نقشه به خاطر وحشت طراحان از عواقب وخيم آن دركشور، مسكوت گذارده شد.متن کامل

شبکه اطرافيان فرح پهلوي

شبکه اطرافيان فرح پهلوي

فرح پهلوي مانند اشرف و علم داراي شبکه وسيع از اطرافيان خود بود که در سازمان ها و مؤسسات مختلف به کار گمارده شده اند و از طريق آنها اعمال قدرت مي نمود اما اينکه شبکه هاي قدرت وي چه کساني بودند را در ادامه بخوانيد. متن کامل