فراماسونری دردولت هویدا

فراماسونری دردولت هویدا

هویدا در طول دوران نخست وزیری اش توجهی ویژه به بهائیان مبذول می داشت و برای آنها امتیازات ویژه قایل می شد. از رهگذر این توجه و امتیازات بود که بهائیان در دوره نخست وزیری هویدا به سرعت رشد کردند و در عرصه های مختلف، بویژه اقتصادی به توفیقاتی نایل آمدند متن کامل

دولت و نیروهای اجتماعی در عصر پهلوی اول

دولت و نیروهای اجتماعی در عصر پهلوی اول

اين كتاب دوره پهلوی اول را از رویکرد جامعه‌شناسی سیاسی بررسی نمود و نقش و تاثیر نیروهایی چون روحانیون روشنفکران، زنان، کارگران، اصناف و احزاب بر دولت و بالعکس را با استفاده از منابع و اسناد تاریخی تحلیل نموده استمتن کامل

تكاپوهاي بهائيان در عصر پهلوي

تكاپوهاي بهائيان در عصر پهلوي

يكي از دلايل توجه خاص رضاشاه به بهائيان و حمايت از آنان، عزم وي در دهن‌كجي به علما و تحت فشار قرار دادن آنان بوده است. بهائيان، رضاشاه را از خود مي‌دانستند و وي را «يك بهائي واقعي» لقب داده بودند.متن کامل

ساواک در خارج از کشور!

ساواک در خارج از کشور!

ساواک علاوه بر امور داخلی کشور به امور خارجی نیز وارد شده و فعالیت هایی را انجام داده است که در ذیل به شرح آن می پردازیم. متن کامل

چگونه حوزه‌ها را تعطیل ‌کردیم؟

چگونه حوزه‌ها را تعطیل ‌کردیم؟

متن حاضر مصاحبه اي است با استاد مرحوم علي دواني مورخ انقلاب اسلامي كه وي در آن به جنايت شاه و نقش موثر روحانيت در مبارزه با رژيم پهلوي و همچنين ادوار نهضت امام خميني مي پردازد . متن کامل