رئيس «سيا» سفير آمريكا در تهران

رئيس «سيا» سفير آمريكا در تهران

ريچارد هلمز در 1326 با تاسيس سازمان « سيا » به اين سازمان پيوست ، در 1345 به رياست « سيا » انتخاب شد و در 1351 در پايان ماموريتش در « سيا » به عنوان سفير آمريكا وارد تهران شد .متن کامل

جُستارهايي از تاريخ بهائي گري در ايران

جُستارهايي از تاريخ بهائي گري در ايران

تحرک جدّي مبلغين بهائي و به تبع آن رشد بهائيت در ايران از دوران سلطنت مظفرالدين‌شاه قاجار آغاز شد و در دوران سلطنت احمدشاه قاجار و رضاشاه پهلوي، که بهائيان از نفوذ و حمايت فراوان در دستگاه دولتي برخوردار بودند، شدت يافت. معهذا، چنان‌که ديديم، رشد جمعيت بهائيان ايران به‌طور عمده از دهه 1330 ش. آغاز شد. متن کامل

ايران، خوان يغماي بيگانگان در جنگ جهاني اول

ايران، خوان يغماي بيگانگان در جنگ جهاني اول

در حالي كه در سالهاي جنگ جهاني اول، دولت ايران اعلام بيطرفي كرده بود، روسها از شمال، انگليسي‌‌ها از جنوب و عثماني‌ها از غرب، خاك ايران را مورد تعرض قرار دادند. مأموران آلماني نيز در كشور بيكار نماندند. درنتيجه اين تحولات دولت بيطرف ايران دهها هزار نفر ازمردم خود را به خاطر گرسنگي، بيماري و عمليات نظامي از دست داد. متن کامل

بازکاوی نظری بر علل سقوط نظام پادشاهی

بازکاوی نظری بر علل سقوط نظام پادشاهی

تغییرات به عنوان امری گریز‌ناپذیر برای کلیه جوامع، مورد پذیرش و نه لزوما تایید قرار گرفته ‌است، با وجود این، انقلاب به جهت عمق، شدت و سرعت تغییراتی که به‌وجود می‌آورد، جایگاهی خاص در دسته‌بندی تغییرات دارد، ازاین‌رو، پرسش از چرایی و چگونگی آن، غیرتکراری تلقی می‌گردد که به دلیل کمیابی انقلاب‌ها، دائما طرح می‌شود تا بلکه بُعدی پنهان از آن شناسایی و آشکار گردد.متن کامل

علل عقب ماندگی ایران از نگاه یکی از روسای مجلس شورای ملی

علل عقب ماندگی ایران از نگاه یکی از روسای مجلس شورای ملی

حسن اسفندیاری یا محتشم السلطنه (نواده میزرا عبدالله نوری منشی عباس میرزا) به سال 1283 ق به دنیا آمد.متن کامل