اشرف ، قاچاقچی بین المللی

اشرف ، قاچاقچی بین المللی

اشرف پهلوي یکی از مهمترین اعضای مافیای جهانی موادمخدر بود و هر بار که به سفر می رفت با استفاده از مصونیت دیپلماتیک خود، چندین کیلو موادمخدر، به ویژه هروئین را جا به جا می کرد، زیرا به سبب داشتن گذرنامه سیاسی، در هیچ مرز و فرودگاهی لوازم و وسایل همراه وی را تفتیش نمی کردند. متن کامل

يك بهائي با 80 شغل

يك بهائي با 80 شغل

يكي از عناصر بهائي فعال در دربار محمدرضا پهلوي كه حتي با زنان وي خودماني شده بود، تيمسار عبدالكريم ايادي بود. او داراي 80 شغل كليدي در كشور بود و وقتي شاه به وي اعتراض كرد كه اين همه شغل را براي چه مي‌خواهي گفت «مي‌خواهم مشاغلم را به 100 برسانم.»متن کامل

تضعیف «وابستگی مالی حکومت و مردم» و سقوط رژیم پهلوی

تضعیف «وابستگی مالی حکومت و مردم» و سقوط رژیم پهلوی

فرضیه اصلی ما این است که میان حاکمیت و مردم نوعی رابطه اقتصادی وجود دارد که تقویت آن موجب ثبات و استحکام پایه های حکومت می گردد. در حالی که تضعیف این وابستگی و رابطه مالی، می تواند همبستگی میان نهاد حکومت و ملت را کمرنگ سازد و زمینه را برای سقوط آن حکومت فراهم سازد. متن کامل

روایت مرد مخوف ساواک از دلایل فروپاشی رژیم شاه

روایت مرد مخوف ساواک از دلایل فروپاشی رژیم شاه

پرویز ثابتی، مدیر امنیت داخلی ساواک بعد از سی و سال سکوت، به بیان خاطرات خود و بیان دلایل سقوط رژیم پهلوی پرداخت. متن کامل

نيم قرن شرارت (نگاهى به اقدامات خصمانه امريكا عليه ايران)

 نيم قرن شرارت (نگاهى به اقدامات خصمانه امريكا عليه ايران)

آلبرايت وزير خارجه اسبق آمريكا : به نظر مى‏رسد كه جنبه‏هايى از سياست امريكا در رابطه با عراق، در جريان جنگ آن كشور با ايران، بويژه با در نظر گرفتن تجربياتي كه مااز صدام حسين داشته ايم ، به طور قابل تاسفى كوته بينانه‏ بوده است....متن کامل