پاي سخنان يك عضوجمعيت فدائيان اسلام

پاي سخنان يك عضوجمعيت فدائيان اسلام

تهديدات مرحوم نواب صفوي عليه كسروي ، فتواي مهدورالدم بودن كسروي ، بازتاب قتل كسروي در جامعه ، بازداشت و تبعيد آيت الله كاشاني پس از ترور شاه ، به قتل رسيدن عبدالحسين هژير نخست وزير و.... در گفت وگو با احمد شهاب عضو موثر جمعيت فدائيان اسلاممتن کامل

عوامل سقوط و فرار شاه

عوامل سقوط و فرار شاه

نفرت و وحشت مردم از دستگاه، تضاد طبقاتي شديد، ناهمگوني در توسعه، ركود اقتصادي، عدم اعتماد عمومي به برنامه‌هاي شاه، خشونت رژيم عليه مخالفين، نااميدي مردم از برآورده شدن اعتراضات، دوري شاه از مردم و فساد خاندان سلطنتي از جمله دلايل سقوط رژيم شاه محسوب مي شود .متن کامل

انور خامه اي : حزب توده تحت نظارت ماموران شوروي اداره مي شد

انور خامه اي : حزب توده تحت نظارت ماموران شوروي اداره مي شد

دكتر انور خامه‌اي : حزب تحت نظارت مأموران شوروي اداره مي‌شد، در اين مسئله هيچ شكي نيست. در مسائل كوچك و بزرگ نظر آنها بود كه اعمال مي‌شد. بدون هماهنگي و نظر مأموران شوروي كاري انجام نمي‌شد. اگر احياناً حرفي مي‌گفتند كه موافق سياست شوروي نبود، بدون اتكا به سخن گفته شده مجبور بودند عكس آن را انجام دهند .متن کامل

حزب مردم

حزب مردم

حزب مردم در 26 ارديبهشت 1336 در خانه شماره 136 خيابان صباي شمالي توسط اسدالله علم موجوديت خود را اعلام كرد و در اسفند 1353 با تشكيل حزب رستاخيز در اين حزب ادغام شد و به فعاليت مستقل خود خاتمه داد.متن کامل

نقش رژيم صهيونيستي در جشنهاي 2500 ساله‌

نقش رژيم صهيونيستي در جشنهاي 2500 ساله‌

در جشن دو هزار و پانصدمين سال تأسيس شاهنشاهي ايران كه با برنامه ريزي صهيونيستها به اجرا درآمد، 20 پادشاه و امير عرب، 5 ملكه، 21 شاهزاده، 16 رئيس جمهور، 3 نخست‌وزير، 4 معاون رئيس جمهور و 2 وزير خارجه از 69 كشور شركت كردند. مراسم جشن در نهايت گشاده‌دستي و اسراف انجام گرفت و هزينه آن بيش از 200 ميليون دلار برآورد شدمتن کامل