مصاحبه با همسر رضاشاه درباره خانواده پهلوی

مصاحبه با همسر رضاشاه درباره خانواده پهلوی

خانم عصمت‌الملوک دولتشاهی، با تشکر از شما که در این گفت‌و‌گو شرکت کرده‌اید، لطفاً در مورد سوابق خانوادگی خودتان مطالبی که به یاد دارید بیان کنید. متن کامل

تحول نظام قضایی ایران

تحول نظام قضایی ایران

نویسنده در جلد نخست اين مجموعه دوجلدي به بررسی نظام قضایی ایران از عصر باستان تا سال 1320 اقدام نموده و با نگاه سیاسی و حقوقی تحولات این نهاد را بررسی نموده است. همچنین در جلد دوم تحولات قضایی دوره محمدرضا شاه و بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تحلیل و بررسی نموده است متن کامل

رابطه پنهان و آشكار آمريكا با بهائيان و تأثير آن در ايران

رابطه پنهان و آشكار آمريكا با بهائيان و تأثير آن در ايران

اولين حضور رسمي نماينده آمريكا در ايران به زمان مورگان شوستر آمريكايي باز مي‌گردد. شوستر توسط يكي از بزرگان محفل بهائيت به ايران معرفي شد و در ايران حضور يافت و اين حكايت از پيوند بسيار ديرينه بهائيت با دولت آمريكا دارد. بهائيت بود كه پاي كمپاني‌هاي نفتي آمريكا را به ايران باز كرد و شوستر را در ايران به رياست دواير گمرك راهنمايي رساند.متن کامل

ملي شدن نفت و خلع يد از انگليس

ملي شدن نفت و خلع يد از انگليس

با ملي شدن نفت هيئت خلع يد به جنوب عزيمت نموده و تابلوي «رياست شرکت» از سر در دفتر مرکزي خرمشهر کنده شد و به جاي آن «هيئت مديره موقت» نصب گرديد. از آن پس کليه تاسيسات و ادارات شرکت زير نظر هيئت مديره جديد بود؛ کارکنان خارجي که از اين رويداد ناراضي بودند، در تاريخ دهم مهرماه 1330 همگي ايران را ترک نمودند. متن کامل

اهرم هاي كودتاي 28 مرداد

اهرم هاي كودتاي 28 مرداد

انگليسيها به خاطر نفت و آمريكائيها به خاطر ترس از كمونيسم ، هدايت كودتاي 28 مرداد را به مدد سه اهرم يعني نظاميان ناراضي ، اوباش و مطبوعات بر عهده گرفتند .متن کامل