یادداشت‌های علم

یادداشت‌های علم


یادداشت‌های علم کتابی است شامل خاطرات ، مشاهدات و یادداشت‌های اميراسدالله علم وزير دربار محمدرضا پهلوي که دکتر علی نقی عالیخانی آنها را ویرایش کرده است. كتاب « یادداشت‌های علم » اهمیت تاریخی دارد زيرا اسدالله علم از يكسو تنها کسی در درون دربار پهلوی دوم بوده که یادداشت‌های خود را به یادگار نهاده و ثانيا از معدود افرادي است كه از تمام زد و بندها ، ارتباطات و تحولات ريز و درشت درون درباردوم اطلاع داشته است . اين كتاب در بر گيرنده خاطرات و يادداشتهاي امير اسدالله علم در فاصله زماني 1347 تا 1354 خورشيدي است .
کتاب یادداشت‌های علم که تا کنون شش جلد از آن به فارسی منتشر شده در دو جلد نیز به طور خلاصه به انگلیسی منتشر شده است. «یادداشت‌های علم» چاپ‌های متعددی در ایران بوسیله انتشارات ثالث، معين ، مازیار و کتاب سرا داشته است.