شاه با لغو کنکور موافقت کرد / ۱۸ تیر ۱۳۴۹

شاهنشاه آریامهر گزارش لغو کنکور دانشگاه‌ها و جایگزین کردن امتحانات ششم متوسطه (البته با تغییراتی) را به طور اصولی تایید فرمودند. به دنبال این تایید وزارت علوم مشغول مطالعه و بررسی این طرح است، تا نواقصی را که در آن وجود دارد، رفع کند. از اول سال تحصیلی آینده دانش‌آموزان ششم متوسطه به موازات تحصیلات عادی به سیستم امتحانات نهایی که کنکور دانشگاه هم در آن وجود دارد آشنا خواهند شد، در این مورد آموزش خاصی داده می‌شود و دانش‌آموزان تحت تعلیم قرار خواهند گرفت.
 
در اوایل سال جاری هنگامی که وزیر علوم در یک مصاحبه مطبوعاتی کنکور سراسری را اعلام کرد، اطلاع داد: وزارت علوم مشغول بررسی طرحی است تا کنکور را به طور کلی لغو کند و هدف‌هایی که از کنکور دارد در امتحانات ششم متوسطه منظور نماید و از‌‌ همان یک امتحان تکلیف دانش‌آموزی را که دیپلم می‌گیرد، نسبت به پذیرش در دانشگاه هم روشن سازد.
 
به دنبال این نظر در امتحانات نهایی امسال به طور نمونه بررسی‌هایی در نقاط مختلف انجام گرفت و بالاخره گزارشی از عملی بودن این طرح تهیه شد که شاهنشاه آریامهر آن را تایید فرمودند و دستور دادند که نواقص و نارسایی‌های آن را رفع و از سال آینده به موقع اجرا بگذارند.
 
امروز یک مقام مطلع وزارت علوم در این مورد توضیح داد در امتحانات سال ششم متوسطه سال آینده تکلیف دانش‌آموز، هم در مورد قبول شدن و دیپلم گرفتن، هم در مورد پذیرش او در دانشگاه و رشته‌هایی که مورد علاقه‌اش می‌باشد، یکجا روشن خواهد شد. این طرح با همکاری متخصصین وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم در دست مطالعه و تدوین نهایی است.