حداکثر عیدی کارمندان دولت ۷۵۰۰ تومان شد

اما به کسانی که قرار شد پاداش شب عید داده شود در آن تغییری حاصل شد و آن این است که حداکثر دریافتی بابت پاداش شب عید هفت هزار و پانصد تومان است. سحابی افزود: کارمندان دولت به دو گروه تقسیم می‌شوند. یکی کارمندان گروه‌های یک تا پنج که آن‌ها غیر از پاداش شب عید شامل حقوق و مزایا یک پاداش دیگر که در حقیقت کمکی است به آن‌ها پرداخت می‌شود که یک ماه حقوق ثابت است اما پاداش شب عید که شامل همه کارمندان می‌شود چون کارمندانی هستند که گروه‌های آن‌ها بالا است حداکثر تا هفت هزار و پانصد تومان پرداخت می‌شود. سلیمی سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی هم در پایان جلسه دیشب کمیسیون‌های شورای انقلاب به خبرنگاران گفت: در مورد عیدی کارمندان قانونی تصویب شده بود که تا گروه پنج پاداش بگیرند و یک عیدی اما امشب تصمیم گرفته شد تا عیدی بیشتر از ۷ هزار و پانصد تومان به کسی پرداخت نشود. در مورد کسانی که قبلاً پاداش گرفته‌اند وزیر اقتصاد و دارایی گفت: تصویب‌نامه هیچگونه شرط و قیدی ندارد و چون در تصویب‌نامه قید نشده آن‌ها هم عیدی خواهند گرفت.