مقررات برگزاری مراسم سوگواری اعلام شد / ۲۷ خرداد ۱۳۱۴

از طرف مقام ریاست وزراء مقرر است چون مجالس ترحیم بطوری که تاکنون معمول و متداول بوده نظم و ترتیب صحیحی نداشته هم اسباب زحمت و هم مایه تضییع اوقات و هم برخلاف اصول حفظ الصحه است و بعلاوه برای صاحبان عزا نیز مشکلاتی در بر دارد، لهذا برای تسهیل امر و اصلاح اوضاع کنونی مقرر می‌شود:
 
۱. از طرف بلدیه در چند ناحیه شهر مساجدی برای مجالس ترحیم در نظر گرفته شود که بالنسبه بزرگ و جامع و در دسترس عموم باشد و این تعیین و تخصیص به اطلاع هر ناحیه رسانده شود.
 
۲. مقداری نیمکت و میز از طرف بلدیه تهیه و در هر یک از مساجد معینه به قدر کفایت برای نشستن واردین گذاشته شود تا از این به بعد جالسین روی زمین ننشینند.
 
۳. یک میز بزرگ که روپوش سیاه داشته باشد در محل مناسب برای گذاشتن جزوات کلام‌الله مجید گذاشته شود. قراء هم باید در جلوی همین میز قرار گرفته به تلاوت قرآن مشغول شوند. گذاشتن گلدان و قدح که چیز زایدی است بر روی میز یا روی زمین موقوف شود.
 
۴. مجلس ترحیم بیش از یکروز نباید باشد و مدت انعقاد مجلس چه قبل از ظهر و چه بعد از ظهر بیش از دو ساعت نباید باشد.
 
۵. هر وقت فوتی اتفاق افتاد و صاحب عزا خواست مجلس ترحیم بر پا کند باید فورا به بلدیه اطلاع داده و روز و ساعت انعقاد مجلس را معین نماید تا مامورین بلدیه مجلس را برای موعد معین آماده نمایند و قبلا به اطلاع عامه نیز برسد و یا اگر صاحب عزا ترجیح می‌دهد اشخاصی را بخصوص دعوت کند.
 
۶. ختم کردن مجلس از طرف شخص معین رسمی یا غیررسمی نباید بعمل آید و صاحب عزا هیچگونه ترصد و انتظاری از این بابت نباید داشته باشد بلکه باید نیم ساعت به آخر وقت مانده شروع به خواندن الرحمن کرده و مجلس را به هر حال که هست خاتمه بدهند و بعد از قرائت الرحمن اگر صاحب عزا خواست که ذکر مصیبتی هم بشود واعظی که دعوت می‌‎شود ذکر مصیبت را با کمال اختصار خواهد کرد.
 
۷. صرف چای و قهوه و قلیان و سیگار در مجالس ترحیم باید متروک شود.
 
۸. مامورین بلدیه و نظمیه مامور و مراقب اجرای مقررات فوق هستند.