مناسبات ایران و فرانسه در دورهء ریاست جمهوری ژنرال دوگل

چکیده:
با به قدرت رسیدن ژنرال دوگل در فرانسه،این کشور سیاستهای مستقل از دو ابرقدرت شرق و غرب،یعنی‏ امریکا و شوروی را در پیش گرفت.این سیاست تا اندازه‏ای مورد توجه محمد رضا پهلوی،شاه ایران،قرار گرفت.
در دورهء زمامداری دوگل روابط ایران و فرانسه به علل سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،مسائل منطقه‏ای و نیز موضوعات بین المللی گسترش یافت و به سفر دوگل به ایران در سال 1963 انجامید.سیاست مستقل ملی‏ فرانسه و افزایش اهمیت خاورمیانه برای فرانسه و پیگیری سیاست نسبتا مستقل از سوی شاه،از دلایل دیگر این گسترش مناسبات به شمار می‏رود.


(*)کارشناس ادارهء دوم غرب اروپا.
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 122) 
________________________________________
فرانسه یکی از کشورهای بزرگ اروپایی است که از دیرباز مورد توجه ایران بوده است. نفوذ و حضور فرهنگی فرانسه در ایران طولانی می‏باشد و با توجه به نداشتن سابقهء استعماری‏ در ایران،از اندک قدرتهای خوشنام نزد ایرانیان است.
واژهء فرنگ در فرهنگ ایرانیان برگرفته از دیدگان مردم این کشور نسبت به غرب و پنداشتن فرانسه به عنوان نماد اروپا و غرب در گذشته بوده است.از هنگام برقراری ارتباط میان‏ دو کشور،دو طرف در مقاطع گوناگون تاریخی به عللی سعی در نزدیکی به یکدیگر و برقراری‏ ارتباط باهم داشته‏اند.اوج ارتباط ایران و فرانسه در دورهء قاجار و ناپلئون و امضای عهدنامهء فین‏کن‏اشتاین و اعزام ژنرال گاردان به ایران بودک که با عهدنامهء صلح تیلسیت میان فرانسه و دشمن دیرینهء ایران،یعنی روسیه،ایران وجه المصالحه قرار گرفت و خاطرهء تلخی از عدم‏ وفاداری فرانسویان نزد ایرانیان بر جای ماند.بااین‏حال حضور ژنرال گاردان و هیئت همراه وی‏ تأثیرات بسیاری در جامعهء ایران داشت.
پس از فرانسه جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران نداشت و همواره روسیه و انگلیس مهم‏ترین بازیگران در ایران بودند.در هنگام جنگ جهانی دوم ورود قدرتهای دیگر مانند آلمان و امریکا و تضعیف انگلیس باعث تغییر موازنه گردید.از آن پس امریکا به صورت قدرت‏ برتر در ایران حضور داشته و ایران به یکی از متحدان نزدیک امریکا در منطقهء حساس خاورمیانه‏ و در همسایگی ابرقدرت شرق،یعنی شوروی تبدیل شد.
به قدرت رسیدن ژنرال دوگل در فرانسه و اتخاذ سیاستهای مستقل از سوی وی سبب‏ گشت وی در دنیا به دنبال ایجاد خط سوم و مستقل از دو ابرقدرت برآمده و بکوشد رهبری این‏ گروه از کشورها را بر عهده گیرد.این سیاست مورد توجه ایران و شخص شاه قرار گرفت و در این‏ دوره دو کشور بسیار به یکدیگر نزدیک شده و بدین ترتیب نخستین سفر رئیس کشور فرانسه به‏ ایران در این دوره صورت گرفت.
1.روابط دو کشور پیش از دورهء پهلوی
آغاز روابط ایران و فرانسه را می‏توان از سال 1291 م.که سفیری از جانب ارغون شاه به
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 123) 
________________________________________
دربار فیلیپ لوبل پادشاه فرانسه فرستاده شد،دانست‏1.پس از آن دورهء لویی سیزدهم و کاردینال دوریشیلیو،صدر اعظم وی،با توجه به رهیافت مقامهای فرانسوی برای دست یافتن به‏ سرزمینهای دوردست و مستعمرات جدید،ایران به دلیل جایگاه جغرافیایی ویژه،برخورداری‏ از ابریشم،پارچه‏های زیبا و مروارید خلیج فارس مورد توجه قرار گرفت،ولی به دلیل جنگ‏ میان شاه صفی با دولت عثمانی نامهء لویی سیزدهم و تمایل وی برای برقراری ارتباط،بی‏پاسخ‏ ماند.2کوشش دولت صفویه برای بهره‏گیری از علاقه‏مندی فرانسه به حضور بازرگانی در ایران‏ جهت برخورداری از حمایت نیروی دریایی فرانسه برای بیرون راندن نیروهای پرتغالی، انگلیسی و هلندی از خلیج فارس در زمان لویی چهاردهم به دلیل عدم همکاری طرف فرانسوی‏ به نتیجه نرسید ولی در زمینهء بازرگانی یک قرارداد به امضاء رسید که به ایرانیان حق آزادی‏ تجارت در فرانسه و تأسیس کنسولگری در بندر مارسی داده شد و کنسولگری فرانسه در اصفهان‏ نیز برپا شد.
با سقوط صفویه و روی کار آمدن سلسله‏های افشاریه و زندیه روابط دو کشور حدود 60 سال قطع گردید تا اینکه ناپلئون بناپارت برای دستیابی به رؤیاهای خود و تصرف هندوستان و مقابله با انگلیس و برقراری اتحاد با ایران ابراز تمایل کرد.شاه ایران نیز برای مقابله با فزون‏خواهی روسیه و بازپس‏ستاندن گرجستان به این ابراز تمایل پاسخ مثبت داده و در نتیجه‏ عهدنامهء فین‏کن‏اشتاین در 4 مه 1807 در 16 مادّه میان نمایندگان دو کشور به امضاء رسید. طبق این عهدنامه استقلال ایران تضمین شده و گرجستان بخشی از ایران به شمار می‏آمد و فرانسه متعهد گردید برخی از ابزارهای نظامی را در اختیار ایران قرار داده و به این کشور جهت باز پس‏گیری سرزمینهای اشغالی خود از روسیه کمک نماید.در برابر ایران نیز متعهد شد ضمن قطع‏ روابط خود با انگلیس به این کشور اعلام جنگ نماید.
پس از امضای این عهدنامه هیئتی 200 نفره و نظامی برای سازماندهی ارتش ایران و هموار ساختن راه حمله به هندوستان به سرپرستی ژنرال گاردان وارد ایران شد.با ورود این‏ هیئت و امضای قرارداد بازرگانی در سال 1808 روابط دو کشور به عالی‏ترین سطح خود رسید. منافع اروپایی فرانسه باعث باز شدن باب دوستی میان این کشور و روسیه شد و با امضای
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 124) 
________________________________________
عهدنامهء تیلیست در 7 ژوئیهء 1807،ناپلئون عملا ایران را در مقابل روسیه و انگلیس تنها گذاشت و ایران ناامید از کمک فرانسه در برابر توسعه‏طلبیهای روسیه به انگلیس متوسل شد و بدین ترتیب روابط ایران و فرانسه قطع گردید.3
پس از سی سال قطع روابط،فرانسه در 1844 برای تجدید روابط سیاسی و عقد قرارداد تجاری ابراز تمایل کرد و فرستادهء این کشور توانست فرمانی از محمد شاه بگیرد که به موجب آن‏ آزادی تجارت و استفاده از شرط دولت کاملة الوداد به اتباع فرانسه داده شده بود ولی با مخالفت‏ امیر کبیر بی‏نتیجه ماند و روابط سیاسی دو کشور تا 1855 تجدید نشد.
پس از روی کار آمدن ناپلئون سوم،فرانسه بار دیگر برای برقراری روابط با ایران علاقه‏ نشان داد و سفیران دو کشور مبادله شدند.در این دوره نفوذ فرهنگی فرانسه در ایران گسترش‏ چشمگیری یافت.تأسیس دار الفنون و استخدام استادان فرانسوی،اعزام دانشجو به فرانسه، تدریس زبان فرانسه در ایران،اعزام مبلغان مذهبی فرانسوی به ایران و اکتشافات هیئتهای‏ باستان‏شناسی فرانسه در ایران از جمله موارد گسترش روابط فرهنگی و علمی دو کشور به شمار می‏آیدت.4
2.مناسبات دو کشور در دورهء پهلوی تا روی کار آمدن ژنرال دوگل
رضا شاه به گسترش روابط سیاسی و فرهنگی با فرانسه بسیار اهمیت می‏داد،حتی‏ هنگامی که مقام وزارت جنگ را در کابینهء مستوفی الممالک بر عهده داشت،شصت کارشناس‏ نظامی فرانسه را برای آموزش ارتش استخدام کرد.5
در دوران رضا شاه(20-1304)،هیئت نظامی افسران فرانسوی که از نخبگان ارتش آن‏ کشور بودند،چه در دانشکدهء افسری و چه در دانشگاه جنگ دربارهء وظایف و سازماندهی‏ اطلاعات و ضد اطلاعات تدریس می‏کردند و چند کتاب نیز به دستور آنها به فارسی ترجمه شد. آنها کمی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم از ایران رفتند.می‏توان گفت که پایه‏گذار دستگاه‏ اطلاعات ارتش ایران،فرانسویها بودند،هرچند طرحهای آنها ناتمام ماند و اجرا نشد.6
در 01306 ش،رضا شاه رسما کاپیتولاسیون را لغو کرد و دولت فرانسه نخستین دولت
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 125) 
________________________________________
اروپایی بود که این اقدام را تأیید کرد.همچنین در 1306 گروهی از کارمندان ادارهء پست و تلگراف برای فراگرفتن فن مخابرات تلگراف بی‏سیم،به پاریس اعزام شدند.در 1307 که قانون‏ اعزام دانشجو به اروپا به مرحلهء اجرا درآمد،شمار زیادی از دانشجویان به فرانسه فرستاده‏ شدند.7
دولت ایران در راستای توسعهء روابط خارجی خود و محدود کردن نقش انگلیس،در 30 ژوئن 1929 عهدنامهء مودّت را با فرانسه در شش مادّه در تهران امضا کرد.افزون بر این نخستین‏ قرارداد فرهنگی رسمی بین ایران و یک کشور خارجی،با فرانسه و در سال 1308 میان‏ وزیر مختار ایران در پاریس و وزیر فرهنگ دولت جمهوری فرانسه دربارهء برابری ارزش مدرک‏ تحصیلی منعقد شد.8
در دههء دوم زمامداری رضا شاه،دو رویداد موجب قطع روابط سیاسی ایران با فرانسه و امریکا برای چند سال شد.علت اصلی این رویدادها مخالفت افکار عمومی فرانسه و امریکا(و نه حکومتهایشان)با دیکتاتوری رضا شاه بود که در نظر آنها مجری سیاست انگلیس در خاورمیانه به شمار می‏رفت.به ویژه روزنامه‏های فرانسه به تندی از رژیم ایران انتقاد می‏کردند و هنگامی که شاه در 1313 به خدمت آخرین کارمندان بلژیکی در گمرک پایان داد،خرده‏گیری از کارهای وی را آغاز کردند.
در دی 1316،چند روزنامهء فکاهی فرانسوی عکسها،مقاله‏ها و کاریکاتورهایی دربارهء رضا شاه به مناسبت نمایشگاهی که در پاریس برگزار می‏شد،انتشار دادند که از دید وی‏ توهین‏آمیز آمد.ازاین‏رو دستور احضار ابو القاسم فروهر،وزیر مختار ایران در پاریس و قطع‏ مناسبات سیاسی با فرانسه را صادر کرد.9
روابط سیاسی ایران و فرانسه تا اوایل جنگ جهانی دوم حسنه بود.پس از اشغال فرانسه‏ توسط آلمان و تشکیل دولت ویشی،سفارت ایران نیز از مهر 1319 به ویشی منتقل شد.پس از انعقاد قرارداد سه‏جانبهء ایران،انگلیس و شوروی و پیوستن ایران به نیروهای متفقین،دولت ایران‏ در 10 فروردین 1321 روابط سیاسی خود را با حکومت ویشی قطع کرد.10
با تشکیل حکومت موقت جمهوری فرانسه توسط ژنرال دوگل در خرداد 1333/ژوئن
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 126) 
________________________________________
1944 در الجزایر،دولت ایران یکی از نخستین دولتهایی بود که حکومت موقت او را به رسمیت‏ شناخت و پس از ورود دوگل به پاریس در اوت همان سال،سفارت ایران نیز به پاریس منتقل‏ شد.ژنرال دوگل در دسامبر 1944 هنگامی که برای انعقاد قرارداد راهی مسکو بود،در تهران برای‏ نخستین بار با محمد رضا شاه دیدار کرد.این دیدار زمینهء یک دوستی طولانی میان آن دو را فراهم‏ ساخت.
3.مناسبات دو کشور در زمان ریاست جمهوری ژنرال دوگل
روابط دوستانهء دو کشور از آغاز جمهوری پنجم در فرانسه(در 4 اکتبر 1958)که ژنرال‏ دوگل زمام امور را دوباره از 8 ژانویهء 1959 به دست گرفت،تحکیم و تا پایان دورهء وی،یعنی‏ 28 آوریل 1969 ادامه یافت.در جمهوری پنجم هم‏زمان با افزایش چشمگیر روابط دیپلماتیک، پیوندهای اقتصادی و فرهنگی نیز گسترش یافت.البته از مدتی پیش روابط رو به گسترش‏ گذاشته بود،به گونه‏ای که در 1956 فرانسه نخستین واردکنندهء پنبه از ایران با 13 هزار تن بود. افزون بر این قراردادهای مهمی بین دو کشور بسته شد که عمده‏ترین آنها در فوریهء 1956 به امضا رسید و شامل کسب امتیاز سه شرکت فرانسوی برای ساخت بزرگ‏ترین سد ایران بر روی سفید رود در شمال غربی تهران بود.این سد 6 میلیون متر مکعب گنجایش داشت و ارزش قرارداد آن‏ 10 میلیارد فرانک برآورد گردید.11
در این دوره از مبادلات دیپلماتیک که منجر به افزایش همکاریهای سیاسی،اقتصادی و فرهنگی میان ایران و فرانسه شد،می‏توان به سفرهای زیر اشاره کرد:12
از 22 تا 26 نوامبر 1958 آندره مالرو،*وزیر فرهنگ فرانسه در مأموریتی از سوی ژنرال‏ دوگل به ایران،هند و ژاپن سفر کرد.وی در این سفر در 25 نوامبر به حضور شاه رسید و دیداری‏ طولانی با وی داشت.
در 31 اکتبر 1959،هفتهء فرانسه در تهران با حضور شاه و ماکس فلشه،**دبیر دولت در امور اقتصادی فرانسه افتتاح شد و 2500 شرکت فرانسوی در این نمایشگاه حضور داشتند.
(*) Andre? Malraux
(**) Max Fle?che
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 127) 
________________________________________
از 6 تا 10 نوامبر 1959 وزیر دارایی فرانسه،آنتوان پینی*در بازگشت از سایگون طی‏ دیداری رسمی از تهران به حضور شاه رسید.وی در این سفر اعلام نمود که ایران قدرتی موازنه‏ کننده است که به لطف خود و پویایی رهبران خود،آینده‏ای بزرگ را نوید می‏دهد.در سال 1960 حسنعلی منصور،وزیر بازرگانی ایران،در سفری رسمی از 7 تا 11 ژوئیه از پاریس بازدید نمود.
مهم‏ترین تحول در سال 1961 سفر شاه از 11 تا 14 اکتبر،بنابه دعوت رسمی ژنرال‏ دوگل به پاریس بود.دوگل در ملاقات با شاه از نقش و مدیریت وی در ادارهء کشور ستایش کرد. در ستایش دوگل از شاه،الفاظ استقلال و اتحاد کشور در روبه‏رو شدن با تهدیدهای خارجی، دیده می‏شد.دوگل در کاخ الیزه به صرف شام از شاه پذیرایی کرد و مذاکرات در فضایی دوستانه‏ انجام پذیرفت.شاه در این ملاقات با اشاره به سابقهء تاریخی روابط ایران و غرب،نقش فرانسه را در این ارتباط بسیار مهم خواند.وی تأکید کرد که غنای زبان و فرهنگ فرانسه برای کمک به‏ شکوفایی و شناخت فرهنگ ایران مؤثر بوده است.
این دیدار از آن جهت نیز جائز اهمیت بود که با وجود جنگ استقلال الجزایر،رئیس یک‏ کشور اسلامی از فرانسه بازدید می‏کرد.سفر فوق دلیل روشن بر گرایشهای غربی شاه بود.وی با انجام این سفر دست به خطر زد چرا که افکار عمومی داخلی ایران تحت تأثیر روحانیان قرار داشت و مواضع سختی در قبال اشغال الجزایر،علیه فرانسه اتخاذ کرده بودند.13
شاه در این سفر از تأسیسات هسته‏ای ساکلی**بازدید نمود.در این بازدید فرانسیس‏ پرن،***کمیسر عالی انرژی اتمی فرانسه برای شاه دربارهء چگونگی فعالیت انرژی هسته‏ای‏ فرانسه توضیحات کاملی ارائه داد.در این دیدار مدیر مرکز دبیس****نیز دربارهء اهمیت ساکلی در چرخهء فنی اتمی فرانسه توضیح داد.14
سفر شاه از 14 تا 23 اکتبر شخصی تلقی شد.وی در این هنگام نمایشگاه هفت هزار سال‏ هنر ایرانی را در پاریس افتتاح کرد.شاه در مصاحبه‏ای مطبوعاتی،هنگام صرف صبحانه،پس از توجیه عضویت ایران در سنتو توضیح داد که در پی ایجاد روابطی حسنه با اتحاد جماهیر (*) Antoine Pinay
(**) Sacly
(***) Francis Perrin
(****) Debiesse
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 128) 
________________________________________
شوروی است.وی با تأیید روابط حسنه ایران با اعراب،بر استقلال ایران تأیید کرد.شاه در این‏ سفر از ژنرال دوگل رسما دعوت کرد تا به ایران سفر نماید.15
پس از این سفر،علی امینی،نخست‏وزیر ایران از 2 تا 9 مارس 1962 در سفری به‏ پاریس با رئیس جمهور،نخست‏وزیر و وزیر خارجهء فرانسه دیدار کرد.شاه در 14 1962 در مصاحبه‏ای با خبرگزار فرانسه عمیقا ابراز امیدواری کرد که دوگل بتواند در پاسخ به سفر وی،به‏ ایران سفر کند.در 2 فوریهء 1963 دفتر رئیس جمهوری فرانسه اعلام داشت که ژنرال از 16 تا 20 اکتبر همان سال بنابه دعوت شاه به ایران سفر خواهد کرد.16
این سفر برای فرانسه مصادف با پایان جنگ الجزایر و برای ایران و شاه هم‏زمان با انجام‏ تغییراتی در داخل کشور موسوم به انقلاب سفید بود.شاه در 21 مارس 1963 در سخنرانی خود به مناسبت سال نو در این‏باره سخنرانی کرد.وی به نوعی سعی در ایجاد استقلال در روابط خارجی ایران و خارج شدن تدریجی از سلطهء امریکا داشت و به همین مناسبت دیدار دوگل، رهبر فرانسهء آزاد،از ایران مهم تلقی می‏شد.17
درحالی‏که در سال 1958،شمار فرانسویان در ایران 240 تن بود،شمار آنها در 1961 به 3000 تن رسید.این روند به دلیل سیاستهای اقتصادی دولت ایران رو به کاستی نهاد،اما در 1963 همچنان 1800 فرانسوی در ایران حضور داشتند.این افراد شامل مهندسان،کارشناسان‏ فنی،استادان و چند مبلغ از انجمنهای مذهبی قدیمی فعالی در ایران بودند.18
شمار شرکتها و مؤسسه‏های فرانسوی که در 1959 تنها 45 عدد بود در 1961 افزایش‏ یافت.این شرکتها و مؤسسات که یا فرانسوی بوده و یا سرمایهء اصلی آنها از آن فرانسه بود، عبارت بودند از:آلستوم،*بانک اعتبارات ایران،بانک تهران،شرکت انگا از مجموعهء اشنا یدر،**سازندهء کارخانهء کود شیمیایی شیراز،شرکت آنتروپوز***(در 1963 قراردادی بسیار مهم در زمینهء ساخت یک پالایشگاه و خطوط انتقال نفت و گاز با ایران منعقد کرد که سهم فرانسه‏ (*) Alstome
(**) Schneider
(***) Entrepose
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 129) 
________________________________________
در این قرارداد بیش از 50 میلیون دلار بود)،ایرانیت،سوسر*شرکت آمایش سفیدرود و سوگره**تحقیقات هیدرولیک بودند.
افزون بر این،فعالیت شرکتهای فرانسوی در بخشهایی مانند ترابری،مخابرات،نفت، مواد غذایی و کشاورزی ادامه داشت.همچنین مؤسسهء فرانسوی نفت***در زمینه‏های نفت و گاز،پتروشیمی و ساخت پالایشگاه با شرکت ملی نفت ایران همکاری داشته است.رشد انجمنهای دوستی فرانسه در ایران متشکل از صاحبان صنایع و رؤسای شرکتهای فرانسوی‏ خارجی و ایرانی در ایران،ارتباط دوستداران فرانسه را آسان می‏کرد.19
پیش از سفر دوگل به ایران،گزارشی از وضعیت داخلی ایران تهیه و به وی داده شد.در این گزارش به فرازهایی مانند لرزان بودن قدرت شاه،تأکید بر نفوذ و قدرت روحانیان و در رأس‏ آنها امام خمینی و اعمال ساواک اشاره شده بود.در جمع‏بندی این گزارش حکومت شاه،رژیمی‏ با درجهء دمکراسی پایین و در صحنهء جهانی لرزان و سست وصف و بر میل شاه برای اعمال‏ قدرت شخصی تأکید شده بود.20فرانسه جایگاه اقتصادی و اجتماعی ایران را به درستی ارزیابی‏ کرده بود.21
دیدار ژنرال دوگل از ایران،نخستین سفر رسمی یک رئیس کشور فرانسه به ایران بود و شاه نیز این موضوع را مهم می‏دانست.در این سفر حدود صد خبرنگار هیئت بلندپایهء دوگل و همسرش را همراهی می‏کردند.رسانه‏های فرانسوی به ویژه مطبوعات این کشور این سفر را پوشش خبری گسترده‏ای داده بودند.
دوگل و هیئت همراه در 16 اکتبر با استقبال رسمی شاه وارد تهران شد.بنا به ادعای‏ رسانه‏ها،ژنرال در تهران از سوی 800 هزار نفر از مردم مورد استقبال قرار گرفت.وی در این سفر، ضمن دیدار با شاه طی ضیافت رسمی شام،با شهردار تهران،هیئتهای دیپلماتیک مقیم تهران، اسد الله اعلم نخست‏وزیر و عباس آرام وزیر امور خارجه،با حضور سفیران و وزیر امور خارجهء فرانسه،دیدار و گفت‏وگو کرد.
(*) Socer
(**) Sogreah
(***) Institue Francais du Petrole(IFP)
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 130) 
________________________________________
سفر دوگل دارای جنبه‏های اقتصادی و فرهنگی نیز بود.وی افزون بر بازدید از کارخانهء کود شیمیایی در شیراز،از سدها و نیروگاههای حرارتی مرکزی تهران که توسط شرکتهای‏ فرانسوی ساخته شده بود دیدن نمود.
دوگل در سخنرانی خود در جمع نمایندگان دو مجلس شورا و سنا،به نقش هدایت‏کنندهء موافقت‏نامهء امضاشده میان ایران و شش کشور جامعهء اروپا اشاره کرد.این موافقتنامهء تجاری‏ (دربارهء تعرفه‏های صادرات)در 25 سپتامبر 1963 در بروکسل پاراف شد.وی در این سخنرانی‏ بر روابط میان ایران و جامعهء اروپا تأکید کرد.22
در جریان این سفر اعلام شد که فرانسه در سومین برنامهء پنج سالهء ایران و در زمینهء گسترش بیمهء اعتباری و احتمالا با پرداخت وام دولتی حضور خواهد یافت.افزون بر این ایران‏ خواستار حضور فرانسه در طرحهای خرید ماشین‏آلات،ساخت سد و نیروگاههای‏ هیدروالکترونیک و ساخت پالایشگاه پتروشیمی بود.23
دوگل افزون بر نثار تاج گل به آرامگاه رضا شاه و بازدید از موزهء ایران باستان،از اصفهان و شیراز(تخت‏جمشید)نیز دیدن کرد.وی همچنین از انستیتو پاستور ایران بازدید کرد و 20 اکتبر کلنگ ساخت ساختمان جدید دبیرستان ایرانی-فرانسوی رازی در تهران را که از سال 1928 آغاز به کار کرده بود،به زمین زد.این مدرسه در 1963،450 دانش‏آموز داشت که برای آنها امکان‏ آموزش تا مقطع کارشناسی فراهم بود.دانشجویان برتر می‏توانستند در صورت تمایل برای‏ پیگیری آموزش به فرانسه و اروپا بروند.24
برخی توافقات در این سفر دربارهء مسائلی چون صلح و امنیت جهانی،لزوم توافق میان‏ دو ابرقدرت برای متوقف ساختن مسابقهء تسلیحاتی و مخالفت ایران با سیاستهای ناصر و نیز پشتیبانی از عدم اشاعهء سلاحهای هسته‏ای بود.
در مجموع ژنرال دوگل در تهران به گرمی پذیرایی شد.وی در پایان این سفر ضمن ابراز مکنونات پیشین خود و تحت تأثیر قرار گرفتن در جریان این سفر ابراز امیدواری نمود با این سفر دوستی میان ایران و فرانسه تقویت گردد.وی به نام خود و به نام فرانسه از میزبانان خود تشکر کرد.25
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 131) 
________________________________________
4.علل سفر دوگل به ایران
چندین علت برای بازدید دوگل از ایران ذکر شده که به برخی از آنها اشاره می‏شود:
ایران از نظر اقتصادی روابطی نسبتا گسترده با فرانسه داشت و در میان بدهکاران میان‏ مدت فرانسه سومین جایگاه را پس از شوروی و برزیل داشت.افزون بر این وجود نفت و گاز در ایران که به‏طور سنتی در اختیار آنگلوساکسونها قرار داشت،زمینهء مساعدی را برای حضور و بهره‏گیری در این بخش برای فرانسه فراهم کرده بود.فرانسه در نظر داشت تا از سفر دوگل برای در اختیار گرفتن مناقصهء یک حوزهء مطالعاتی نفتی در خلیج فارس توسط شرکت ملی نفت ایران، استفاده نماید.
گرچه ایران از نظر نظامی به امریکا بسیار وابسته بود و وجود تهدید همسایهء شمالی این‏ امکان را برای ایالات متحده فراهم ساخته بود تا از فرصت بهره برده و در نقش حامی ایران ظاهر شود،اما در عین حال همه ساله گروهی بزرگ از نظامیان ایرانی برای گذراندن دوره‏های کوتاه‏ مدت نظامی در دانشگاههای نظامی فرانسه راهی این کشور می‏شدند.افرادی مانند ارتشبد عبد الحسین حجازی رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران،ارتشبد بهرام آریانا،ارتشبد علی اصغر نقدی، دریاسالار فرج الله رسایی‏گیلانی،تیمسار مظفر ملک،ارتشبد رضا عظیمی،ارتشبد امیر محمد خاتمی و ارتشبد نعمت الله نصیری در فرانسه دانش آموخته و حسب مورد دوره‏هایی را در آنجا گذرانده بودند.افزون بر این فرانسه می‏کوشید به این وسیله و نیز فروش جنگ‏افزار حضور خود را در ارتش ایران افزایش دهد.26
در زمینهء خرید جنگ‏افزار به‏طور یقین گزینهء شاه،ایالات متحدهء امریکا بود و کشورهای‏ اروپایی در رده‏های بعدی قرار داشتند.امیر اسد الله علم،وزیر دربار رژیم پهلوی در یادداشتهای‏ خود در تاریخ 13 مهر 1348 می‏نویسد:
«صحبتهای زیادی شد.فرمودند بی‏میل نیستم در مراجعت از امریکا با رئیس جمهور جدید فرانسه ملاقات کنم.ترتیب کار را بده.عرض کردم بهتر خواهد بود که پیش از ملاقات با رئیس جمهور امریکا،رئیس جمهور فرانسه را ملاقات فرمایید.فرمودند نه،اول ببینیم آنها به ما چه می‏دهند که کمبود آن را شاید با رئیس جمهور فرانسه صحبت کنیم.به‏علاوه آن وقت
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 132) 
________________________________________
روشن‏تر به اوضاع خواهم بود.»27
از دیگر اهداف سفر دوگل مسئلهء اسرائیل بود.مقامهای اسرائیلی از دوگل خواسته بودند تا به برقراری نزدیک‏تر بین اسرائیل و ایران کمک نموده و بر آن پافشاری کند.28
افزون بر این موارد باید یادآور شد که فرانسه به خوبی از اهمیت ژئواستراتژیک ایران در چهارراه شرق و غرب آگاه بود.29
از نظر فرانسه دوگل از کشوری دیدن می‏کرد که دارای ویژگیهای زیر بود:
1.در اردوگاه غرب قرار داشت؛2.روابط و گفت‏وگو با شوروی را حفظ کرده بود؛3.به شدت با اقدامات ناصر مخالف بود؛4.برای پیگیری یک سیاست مستقل ملی می‏کوشید؛5.در عین‏ مسلمان بودن روابط خوبی با اسرائیل داشت.
فرازهای بالا مورد توجه هیئت فرانسوی بود و دو کشور در موارد بالا منافع همگون‏ داشتند.افزون بر این رژیم شاه زیر نفوذ امریکا قرار داشت و فرانسه می‏توانست به این وسیله‏ قدری در ایران نفوذ نماید.30
در این دوره،افزون بر علائق سیاسی،اقتصادی و فرهنگی بین ایران و فرانسه،علل‏ منطقه‏ای و بین المللی زیر باعث افزایش ارتباط و همکاری بین دو کشور می‏شد:
1.بحران کانال سوئز؛ایران در این ارتباط از مواضع عربها دوری جسته و محتاطانه به مواضع‏ فرانسه و انگلیس نزدیک شد.
2.بحران الجزایر؛گرچه ایران کشوری اسلامی بود اما می‏کوشید تا از سیاست کلی عربها در زمینهء همبستگی به سود جنگ استقلال این کشور کناره‏گیری کند.البته ایران در سازمان ملل از مواضع کشورهای اسلامی در این زمینه پشتیبانی می‏کرد که در تقابل با موضع فرانسه بود.
3.مسئلهء اسرائیل؛فرانسه یکی از دوستان نزدیک اسرائیل به شمار می‏آم.با توجه به نزدیکی‏ فرانسه و اسرائیل و نفرت عربها و مسلمانان از اسرائیل،دولت ایران روابط خوبی با آن رژیم‏ داشت و به ویژه بخشی از انرژی مورد نیاز آن را فراهم می‏کرد.31
از نظر بین المللی فرانسه برای مقابله با یکه‏تازی امریکا در خاورمیانه از هرگونه عملی که‏ اجرای سیاست امریکا را آسان کند سرباز می‏زد و می‏کوشید که نخست انگلیس را از همراهی با
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 133) 
________________________________________
امریکا بازداشته و سپس حضور خود را به امریکا بقبولاند.رقابتی که این‏چنین میان‏ فرانسه و امریکا در خاورمیانه به وجود آمد،فرانسه را از کمک امرکیا در خروج از بن‏بست جنگ‏ الجزایر محروم ساخت.32
در دههء 1950،خاورمیانه شاهد کشمکشهای شدید بین امریکا و شوروی برای تسلط بر منطقه بود.سیاست کلی دوگل بر این مبنا استوار بود که از اروپا به رهبری فرانسه،نیروی سومی‏ خارج از دسته‏بندی دو ابرقدرت به وجود آورد.نمونه‏ای از همین سیاست را در خاورمیانه نیز می‏بینیم.در 1962 پس از 8 سال،جنگ الجزایر با استقلال این کشور به پایان رسید.این‏ موضوع به تقویت رویکرد جدید فرانسه در عرصهء بین المللی برای کمک به کشورهای ضعیف‏تر و در حال توسع انجامید.33
از نظر امریکا تلاش دوگل،بازگرداندن نفوذ فرانسه به خاورمیانه بود و اینکه وی‏ می‏خواست از خود چهره‏ای محبوب در دنیا بسازد.به دنبال سفر دوگل به ایران در 1963،مجلهء مید در گزارشی نوشت:«مقامهای ایرانی فکر می‏کردند که این سفر برای آنان وامی به مبلغ 150 میلیون دلار فراهم خواهد ساخت،اما فرانسه با دقت تأکید کرد که منابع این کشور محدود است‏ و مستعمرات پیشین فرانسه در اولویت هستند.باوجوداین وی قول داد که وامی به مبلغ 50 میلیون دلار به ایران اختصاص می‏دهد.»34
برای فرانسه،سال 1963 سال آغاز بهبود روابط با خاورمیانه نام گرفت.روابط فرانسه با مصر و عراق که از 1956 قطع گشته بود،ازسر گرفته شد.در واقع سفر دوگل به ایران از این نظر نیز اهمیت دارد که این نخستین سفر رئیس جمهور فرانسه به منطقه پس از بحران سوئز و جنگ‏ استقلال الجزایر به شمار می‏آمد.این سفر به معنای بازگشت دیپلماسی فرانسه به منطقهء خاورمیانه پس از هفت سال غیبت در این منطقهء مهم بود.35
دربارهء نقش اسرائیل باید اذعان کرد که سیاست ایران در قبال اسرائیل بسیار مورد توجه‏ فرانسه بود.دولت اسرائیل در 24 اردیبهشت 1327/14 مه 1948 تأسیس شد.در پی این‏ اقدام،دولتهای عربی با نیروهای نظامی خود به اسرائیل هجوم بردند ولی در اثر کارشکنیهای‏ انگلیس شکست خوردند.شکست اعراب در تابستان 1948 دگرگونیهایی در خاورمیانهء عربی به
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 134) 
________________________________________
وجود آورد.دولت ساعد مراغه‏ای در ایران در اسفند 1328 اسرائیل را به صورت دوفاکتو به‏ رسمیت شناخت و در بیت المقدس سرکنسولگری تأسیس کرد.پس از این اقدام،مناسبات ایران‏ با جهان عرب به یکباره تیره شد و کشورهای عربی از ایران بسیار آزرده شدند.36اما پس از 15 ماه و در دورهء حکومت دکتر مصدق،وزیر امور خارجهء ایران اعلام داشت که ایران قصد شناسایی‏ رسمی رژیم اسرائیل را ندارد و بدین ترتیب کنسولگری خود در بیت الم37قدس را بسباوجود این دوستی بین دولت ایران به ویژه شاه با اسرائیل تا پیروزی انقلاب اسلامی همچنان پایدار بود.
در جریان جنگ 6 روزه در ژوئن 1967 و نیز در جنگ ششم اکتبر 1973 اعراب و اسرائیل،موضوع تحریم نفتی اعراب علیه کشورهای طرفدار اسرائیل مطرح شد.ایران از شرکت‏ در این تحریمها خودداری کرد و تنها منبع قابل اعتماد تأمین نفت مورد نیاز غرب بود.38
فرانسه نیز با وجود روابط خوب خود با اعراب،روابط بسیار خوبی با اسرائیل برقرار کرده بود.از نخستین سالهای دههء 1960،فرانسه نخستین تأمین‏کنندهء جنگ‏افزار آن رژیم بود.از جمله صدور هواپیماهای مدرن میراژ-3 که نخستین سفارش آن در سال 1959 انجام شد، پیگیری می‏شد و در آوریل 1966 نیز قراردادی دربارهء خرید 50 فروند دیگر به امضا رسید.39
اسرائیل در سالهای 62-1958 توانست با کمک فرانسه نخستین نیروگاه هسته‏ای خود را تکمیل کند.این کشور همچنین قراردادی با اسرائیل منعقد کرد که براساس آن فرانسه موشکهای‏ قادر به حمل کلاهک هسته‏ای اسرائیل را تأمین می‏نمود.40
در تحلیل علت سفر دوگل به ایران افزون بر آنچه گفته شد و با وجود آگاهی کامل دوگل‏ به نقاط ضعفی که در گزارش اوضاع ایران به وی داده شده بود،او با در نظر داشتن نکات کلیدی‏ دیگر این سفر را انجام داد.
در سال 1958 با آغاز جمهوری پنجم تغییرات اساسی برای فرانسه در عرصهء بین المللی‏ آغاز شد.در این هنگام فرانسه نه از نظر ساختار سیاسی و نه نیروی نظامی چنین قدرتی نداشت‏ که بتواند در صحنهء بین المللی اثرگذار باشد.دولت متزلزل،ضعیف و نامطمئن نمایان می‏شد،در حالی‏که باید با موضوعات بزرگی همچون استعمارزدایی،تهدید آشکار شوروی و برتری‏جویی‏ ایالات متحده روبه‏رو می‏شد.41بحران سوئز در سال 1956 این وضعیت را دامن زده بود.پس از
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 135) 
________________________________________
آن جنگ در الجزایر و نیز مواضع سیاسی جمال عبد الناصر که به مبارزان الجزایر کمک می‏کرد، عرصه را بر فرانسه تنگ نموده بود.42
نقشهء دوگل این بود که پای فرانسه را نه تنها از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)، بلکه از زیر سلطهء امریکا به به موجب پیمان ناتو بر همه فرماندهی می‏کرد،کنار بکشد.وی در این راه با دولتهای شرق مناسباتی برقرار ساخت.به ویژه با شوروی روابط خوبی ایجاد کرد که بنابه گفتهء وی بتواند ضامن آسایش فرانسه باشد.وی همچنین با دولت چین کمونیست رابطه‏ برقرار کرد.
دوگل در 14 سپتامبر 1958 در یادداشتی برای آیزنهاور،رئیس جمهور امریکا همبستگی‏ فرانسه را با ناتو مورد بحث قرار داده و تأکید کرد که این سازمان دیگر به ضروریات دفاعی فرانسه‏ مربوط نمی‏شود.وی همچنین بدون بیان آشکار تردید خود در حمایت قارهء اروپا توسط بمبهای‏ امریکایی و انگلیسی،وجود یک سازمان واقعی را که تمام کرهء زمین بتواند از آن برخوردار باشد و از حدود ناتو تجاوز کند،کاملا ضروری دانست.دوگل در عین حال خواستار ادامهء مشارکت‏ فرانسه در تصمیمات سیاسی و راهبردی ناتو بود.43در این راستا در مارس 1959 کشتیهای‏ جنگی فرانسه در مدیترانه از اختیار ناتو خارج و چندی بعد،از ورود بمبهای هسته‏ای و استقرار سکوهای پرتاب موشک در خاک فرانسه جلوگیری شد.44در این هنگام دوگل تأکید داشت که‏ سازمان دفاعی فرانسه باید فرانسوی باشد و این کشور باید به وسیلهء خود،برای خود و با روش‏ خود،از خویش دفاع کند.45
در 13 فوریه 1960،نخستین آزمایش هسته‏ای فرانسه در رگان*با کامیابی انجام شد و در 1961 این کشور توانست به سلاح هسته‏ای مجهز شود.در واقع فرانسه در این سال توانست‏ نیروی ضربتی مستقل خود را کامل نماید.46فرانسه در 1966 تصمیم خود مبنی بر خروج از شاخهء نظامی ناتو را عملی ساخت.
یکی دیگر از مهم‏ترین فرازهای سیاست خارجی دوگل ارائهء نوعی رهبری معنوی در میان‏ ملتهایی بود که خواستار رد سلطهء یکی از دو قدرت مسلط،یعنی ایالات متحدهء امریکا و (*) Reggan
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 136) 
________________________________________
شوروی بودند.47
وی می‏کوشید با جهان سوم روابطی حسنه برقرار کند و به این ترتیب به نفوذ هرچه‏ بیشتر و افزایش فعالیت اقتصادی و فرهنگی فرانسه در این کشورها می‏اندیشید.48دوگل در این‏ دوره می‏کوشید تا از پذیرش رهبری امریکا در اروپا شانه خالی کند،اما از این پس وی قدرت‏ امریکا و شوروی را در دیگر نقاط دنیا به چالش می‏کشید.
دوگل خواستار ایجاد نیروی سومی در برابر دو ابرقدرت بود و می‏کوشید خود را به آن‏ دسته از کشورهای جهان سوم که خواهان سیاست مشابهی بودند نزدیک سازد.ازاین‏رو سیاست‏ فرانسه به سوی کشورهای غیر متعهد گرایش یافت و رابطهء تسلط،جای خود را به همکاریهای‏ گسترده و ظاهرا دوجانبه داد.49
سخنرانی سیاسی دوگل در ایران با نام نیروی سوم مستلزم مخالفت با منطق دو بلوک بود. اگر این تحلیل مبنا قرار گیرد،آن‏گاه می‏توان گفت سفر دوگل تأثیری چشمگیر در سیاست‏ بین المللی داشته است.بر این اساس این نخستین سفر خارجی دوگل بود که طی آن وی به‏ صورت آشکار هژمونی دو ابرقدرت را رد می‏کرد.50
اقدام گستردهء فرانسه در قالب استعمارزدایی،در جمهوری پنجم شکل گرفت و این‏ موضع طی یک سال به دست آمد.فرانسه از این به بعد می‏توانست با دست باز عمل کند.پس از این،فعالیتهای این کشور در دنیا شکلی نوین پیدا کرد و آن به‏کارگیری لفظ همکاری برای ارتباط با دیگر کشورها بود.به دنبال این موضوع سیاست فرانسه دیگر در چارچوب افریقایی‏ نمی‏گنجید و به صورت سیاستی جهانی درآمد و فرانسه وارد گستره‏ای نوین از تعامل با دنیا در روابط بین الملل شد.دوگل در سفرهای خود به امریکای لاتین در 1964 به‏طور جدی این‏ موضوع را اعلام کرد و بدین ترتیب تأکید نمود که عصری نوین در جهان آغاز شده است،دوره‏ای‏ که در آن،همکاری حرف اول را خواهد زد.51
5.اصول سیاست خارجی فرانسه در زمان دوگل
به‏طور کلی می‏توان محورهای سیاست خارجی فرانسه در زمان ژنرال دوگل را به شرح
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 137) 
________________________________________
زیر دانست:52
1.ایجاد نیروی سوم متشکل از کشورهای اروپایی در برابر بلوک‏بندی دنیا توسط امریکا و شوروی،در این دکترین دولتهای اروپایی(سوای انگلیس)به پیشگامی فرانسه نقش رهبری‏ جهان سوم را ایفا می‏کردند.
2.استقلال دفاعی دوگل مبتنی بر یک نیروی بازدارندهء هسته‏ای و راهبردی فرانسه.
3.جلوگیری از ورود انگلیس به بازار مشترک اروپا.
4.موضع فرانسه در قبال ویتنام،پشتیبانی از بی‏طرفی و استقلال کامل این کشور بود.
5.شناسایی رسمی چین کمونیست در 1964.
6.اعتقاد به شکل‏گیری اروپای مسقل به رهبری فرانسه و پیوستن اروپای شرقی به این‏ مجموعه.
6.اهمیت روابط با فرانسه برای ایران در این مقطع زمانی
صرف‏نظر از دیدگاه فرانسه و نوع نگرش به سفر ژنرال دوگل به ایران در مجموعه‏ سیاستهای منطقه‏ای و بین المللی این کشور،روابط با فرانسه و انجام این سفر از دید مقامهای‏ ایرانی نیز مهم دانسته می‏شد.
به دنبال کودتای 28 مرداد 1332،شاه شخصا مهار سیاست خارجی ایران را در دست‏ گرفت،هرچند در ده سال بعدی دیپلماسی ایران تحت تأثیر نفوذ امریکا و انگلیس قرار گرفت.53 ستون فقرات سیاست خارجی شاه در دههء 1340 را که نام سیاست مستقل ملی بر آن نهاده بود، روابط با ایالت متحده،چه به‏طور مستقیم و چه از طریق سازمان پیمان مرکزی(سنتو)تشکیل‏ می‏داد.54
شاه بسیار تحت تأثیر شیوهء تفکر دوگل قرار داشت.وی در حقیقت آرزوهای خود را در شخصیت ژنرال جست‏وجو می‏کرد و در این‏باره می‏گفت:
«هنگامی که ژنرال دوگل در سال 1944 برای سفر به مسکو در تهران توقف کرد،من‏ پادشاه بسیار جوانی بودم.درست در همان آغاز،شخصیت فوق العادهء او مرا تحت تأثیر خود قرار
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 138) 
________________________________________
داد.وقتی که دربارهء فرانسه سخن می‏گفت،می‏دیدم همان آرزوهایی را بیان می‏کند که من برای‏ کشورم در سر می‏پرورانم.او خواهان فرانسه‏ای مستقل بود و بیان آرام و متین او از ایمان به آیندهء کشورش حکایت می‏کرد.
طبیعتا،ما چند نوبت دیگر در پاریس و تهران با یکدیگر دیدار کردیم و در هر نوبت‏ توانستیم رشتهء علائق خود را محکم‏تر کنیم.باید اضافه کنم که همیشه با یکدیگر مکاتبه هم‏ می‏کردیم.»55
احمد میرفندرسکی،آخرین وزیر امور خارجهء دوران پهلوی در بیان خاطرات خود دربارهء روابط شاه با دوگل چنین می‏گوید:
«نطق دوگل در اجلاس مشترک مجلسین شورای ملی و سنا(25 مهر 1342)راجع به‏ سیاست مستقل ملی بعدها در ایران بارها از سوی شاه مورد استفاده قرار گرفت.شاه اصولا در ادارهء کشور و سیاست ملک از روشهای ژنرال دوگل بسیار تقلید می‏کرد.تنها رئیس کشوری که مورد احترام واقعی و قلبی شاه ایران قرار داشت،ژنرال دوگل بود.شاه آن درجه احترام را در باطن‏ نسبت به هیچ رئیس کشوری احساس نمی‏کرد.حتی در مواردی نوعی جنبهء مراد و مرشدی برای‏ دوگل قائل بود.»56
از هنگامی که شاه قدرت را قبضه کرد،یعنی پس از همه‏پرسی شش مادّه‏ای در ششم‏ بهمن 1341/26 ژانویه 1963،یکی از هدفهای اصلی وی هدایت کامل سیاست خارجی بود. در این دوره وی نه تنها طراح سیاست خارجی بود،بلکه دستگاه دیپلماسی ایران را نیز رهبری‏ می‏کرد.از 1973/1352 ش.به بعد سیاست خارجی و دیپلماسی ایران که مجری آن سیاست به‏ شمار می‏آمد،شدیدا رنگ‏وبوی ناسیونالیستی پیدا کرده بود.»57
از اهداف شاه در زمینهء سیاست خارجی و نزدیکی به فرانسه می‏توان به کوشش وی برای‏ ایجاد تعامل میان قدرتهای بزرگ شاه اشاره کرد.در آغاز دههء 1960 و با روی کار آمدن دمکراتها در امریکا فشار بر روی شاه برای ایجاد اصلاحات و رعایت حقوق بشر فزونی گرفت.
بر این اساس و با توجه به نفرتی که شاه نسبت به سردمداران وقت کاخ سفید داشت،از یک سو برای ایجاد روابطی نزدیک با فرانسه می‏کوشید و از سوی دیگر برای برقراری ارتباط با
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 139) 
________________________________________
شوروی تمایل نشان می‏داد.جایگاه برتر گذشتهء انگلیس در ایران رو به افول نهاده بود،اما هنوز حضور 40 درصدی در کنسرسیوم نفت و نیز عضویت در سنتو باعث می‏شد تا در سیاستهای‏ امریکا تأثیرگذار باشد.58
دوگل در میان مردم ایران نیز محبوب بود و وی را نماد استقلال ملی و پیشرفت‏ می‏دانستند.از وی هنگام ورود به ایران استقبال شایانی به عمل آمد.مردم نه تنها در تهران بلکه‏ در تبریز و شیراز نیز به ژنرال خوش‏آمد گفتند.59
همان‏گونه که گفته شد از نظر اقتصادی مقامهای ایران انتظار داشتند که یک اعتبار 150 میلیون دلاری طی این سفر از سوی فرانسه به ایران اختصاص داده شود،اما وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه هیچ‏گونه ذکری از میزان کمکهای فرانسه به مین نیاورد.60
پس از مرگ دوگل در نوامبر 1970،شاه برای شرکت در مراسم خاکسپاری وی راهی‏ پاریس شد.در میان سران کشورهای شرکت‏کننده در این مراسم،تنها وی بود که توسط بیوهء ژنرال دوگل در کولومبی*به حضور پذیرفته شد.61
نتیجه
با توجه به آنچه گفته شد می‏توان گفت که در دورهء زمامداری دوگل روابط ایران و فرانسه‏ به علل سیاسی،اقتصادی و فرهنگی دوجانبه،مسائل منطقه‏ای و نیز موضوعات بین المللی‏ گسترش یافت و به سفر ژنرال دوگل به ایران،به عنوان نخستین سفر رسمی رئیس کشور فرانسه، انجامید.
افزون بر جاذبه‏های ارتباط با ایران در زمینه‏های گوناگون اقتصادی و فرهنگی،سیاست‏ مستقل ملی فرانسه و پیگیری خط سوم وی ایجاب می‏کرد که کشورهای بیشتری را در این‏ اردوگاه گردآوری کند.همچنین سیاست خاورمیانه‏ای فرانسه در این دوره باعث خروج این کشور از انزوایی چندین ساله نزد کشورهای عربی و اسلامی و بازگشت به این منطقهء مهم شد.
این روابط برای ایران نیز مهم تلقی می‏شد.شاه شخصیت،سیاست و برنامه‏های ژنرال‏ (*) Colombey
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 140) 
________________________________________
دوگل را می‏ستود و با توجه به آمال خود،سیاست مستقل وی را پیگیری می‏کرد،هرچند که در این راه با موانعی بزرگ روبه‏رو بود و نهایتا نیز نتوانست خود را از بند سلطهء امریکا رها کند.
بدین ترتیب در دورهء زمامداری دوگل روابط بین ایران و فرانسه به گونه‏ای چشمگیر گسترش یافت و می‏توان گفت که به عالی‏ترین درجهء خود از زمان برقراری روابط تا آن روز رسید.
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 141) 
________________________________________
پی‏نوشتها
(1).وزارت امور خارجه،نظری بر سیاست خارجی فرانسه،اصول کلی و خصوصیات،تهران:جزوهء منتشر نشده،بی‏تا،ص 34-32.
(2).کامیاب منافی،فرانسه،تهران:مؤسسهء چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،1372،ص 180-179.
(3).ایرج امینی،ناپلئون و ایران،ترجمهء اردشیر لطفعلیان،تهران:انتشارات فروزان،1378،ص 171-150.
(4). Sebastien Fath,L?Iran et De Gaulle(Paris:Eurorient,1999)p.24.
(5).غلامرضا،علی‏بابایی،تاریخ سیاست خارجی ایران:از شاهنشاهی هخامنشی تا به امروز،تهران:انتشارات‏ درسا،1375،ص 287.
(6).اسکندر دلدم،زندگی پرماجرای رضا شاه،تهران:نشر گلفام،نشر به‏آفرین،1370،ص 3-542.
(7).علی‏بابایی،پیشین،ص 8-287.
(8).همان.
(9).عبد الرضا هوشنگ‏مهدوی،سیاست خارجی ایران 1357-1300،تهران:نشر البرز،1373،ص 46-45.
(10).منافی،پیشین،ص 173.
(11). Fath.op.cit.,p.26.
(12). Ibid.,pp.27-29.
(13). Ibid,p.29.
(14). Dominique Lorentz,Affair Atomiques(Paris:les Arenes,2001)p.251.
(15). Fath,op.cit.,p.31.
(16). Ibid.,p.30.
(17). Ibid.,p.33.
(18). Ibid.,p.34.
(19). Ibid.,p.37.
(20). Ibid.,pp.43-44.
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 142) 
________________________________________
(21). Ibid.,p.50.
(22). Ibid.,p.71.
(23). Ibid.,p.78.
(24). Ibid.,p.82.
(25). Ibid.,p.80.
(26). Ibid.,pp.54-55.
(27).امیر اسد الله علم،یادداشتهای علم،ویراستهء علینقی عالیخانی،تهران:انتشارات مازیار و معین،1381،ج 1، ص 270.
(28). Fath,op.cit.,p.66.
(29). Ibid.,p.88.
(30). Ibid.,p.22.
(31). Ibid.,pp.25-26.
(32).علیرضا معیری،«سیاست خاورمیانه‏ای فرانسه پس از جنگ دوم جهانی»،مجلهء سیاست خارجی،دی و اسفند 1365،ص 54-53.
(33). Fath,op.cit.,p.33.
(34). Ibid.,p.122.
(35). Ibid.,p.126.
(36).عبد الرضا هوشنگ‏مهدوی،سیاست خارجی ایران 1357-1300،تهران:نشر البرز،1373،ص 154.
(37).همان،ص 156.
(38).همان،ص 398-354.
(39).ژاک فره‏مو،روابط فرانسه و جهان اسلام،ترجمهء مهدوی‏رستگاراصل،تهران:انتشارات دفتر مطالعات‏ سیاسی و بین المللی،1381،ص 8-257.
(40). Lorentz.,op.cit.,p.138.
(41). Jacques Lanxade,Quand le monde a bascule?(Paris;Nil,Edition,2001)p.31.
تاریخ روابط خارجی » شماره 22 (صفحه 143) 
________________________________________
(42). Ibid.,p.33.
(43).شاردل دوگل،خاطرات امید،ترجمهء هوشنگ حافظی‏پور،تهران:انتشارات دریا،1349،ص 251.
(44).همان،ص 4-253.
(45).همان،ص 268.
(46). Lorentz,op.cit.,p.35.
(47). Fath,op.cit.,p.112.
(48).دوگل،پیشین،ص 333.
(49).معیری،پیشین،ص 55.
(50). Fath,op.cit.,p.119.
(51). Ibid.,p.130.
(52). Ibid.,pp.127-129.
(53).مهدوی،پیشین،ص 219.
(54).همان،ص 235.
(55).محمد رضا پهلوی،پاسخ به تاریخ،ترجمهء حسین ابوترابیان،تهران:نشر زریاب،1379،ص 281.
(56).احمد میرفندرسکی،در همسایگی خرس:دیپلماسی و سیاست خارجی ایران،در گفتگو با احمد حرار، لندن:مرکز کتاب آرش،1377،ص 3-182.
(57).همان،ص 8-177.
(58). Lanxade,op.cit.,p.20.
(59). Fath,op.cit.,pp.133-134.
(60). Ibid.,p.136.
(61).محمد رضا پهلوی،پیشین،ص 282.