حكومت پهلوی متحد اسرائیل

حكومت پهلوی متحد اسرائیل

دولت رژیم اسرائیل در بهار 1327 تاسیس شد . در ابتدا کشورهای عربی و دیگر کشورهای اسلامی با تشکیل این دولت مخالفت کردند و حتی به مقابله با آن پرداختند اما در 23 اسفند 1328 یعنی حدود یک سال بعد دولت ایران ، اسرائیل را به صورت دوفاکتو (یعنی به صورتی که دو طرف نمی‌توانند سفیر اعزام کنند و یا معاهده‌ای را امضا نمایند) به رسمیت شناخت، شد با تاسیس کنسولگری این اقدام آن روز دولت پهلوی موجب شد که کشورهای عربی ایران را حامی و متحد اسرائیل ببینند و این دیدگاه در بین مسلمین منجر به بدبینی به ایران شد خصوصا آنکه دولت محمد ساعد مراغه‌ای در ادامه به رسمیت شناختن اسرائیل سرکنسولگری ایران را در بیت المقدس تاسیس نمود .
در سال‌های اولیه تاسیس اسرائیل، کشورهای عربی در مبارزه با اسرائیل به حدی پیش رفتند که حتی از درگیری نظامی با اسرائیل نیز اجتناب نکردند ؛در چنین فضایی اقدام محمدرضا پهلوی وابستگی هر چه بیشتر دولت ایران را به آمریکا را تایید می‌نمود.
پس از کودتای 28 مرداد و از سرگیری روابط دوباره با اسرائیل که در دوران مصدق قطع شده بود، دولت ایران اقدام به صدور مجوز برای تاسیس سفارت اسرائیل در ایران نمود، از این دوران به بعد روابط به سطح بالاتری کشیده شد به گونه‌ای که شاه ایران اولین رئیس یک کشور اسلامی بود که اسرائیل را به رسمیت می‌شناخت. سازمان سیا در مورد انگیزه اسرائیل برای برقراری رابطه با ایران می‌گوید: «انگیزه اصلی روابط اسرائیل با ایران در سالهای اولیه تاسیس، توسعه تفکر ضد عرب و حامی اسرائیل در میان صاحب‌منصبان ایرانی بوده است.»
دولت‌های عربی اعتراضات متعددی به محمد رضا شاه در خصوص به رسمیت شناختن اسرائیل می‌کردند و حتی شاه را برای قطع رابطه با اسرائیل به تحت فشار قرار می‌دادند. اما شاه ایران دخالت هر کشوری در روابط خود با اسرائیل را مورد سرزنش قرار می‌داد تا با این کار فشار اعراب را کم کرده و به بهبود روابط با اسرائیل بپردازد. محمد رضا شاه که وابسته به بلوک غرب بود پا را از به رسمیت شناختن اسرائیل فراتر گذاشت و برای اثبات علاقه خود به اسرائیل خوش خدمتی‌های متعددی به آنان نمود. خدمات دولت پهلوی به اسرائیل بیش از حد وصف است؛ این کمک‌ها به قدری زیاد شد که حتی موجبات تشکر بزرگان اسرائیل را نیز فراهم نمود.
در زمانی که کشورهای نفت خیز عربی اسرائیل را در تحریم اقتصادی قرار داده بودند، ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان نفتی همکاری‌های اقتصادی و نفتی خود را با اسرائیل آغاز نمود به گونه‌ای که در دو جنگ 1973 و 1967 بیش از 90 درصد احتیاجات نفت اسرائیل را ایران تامین می‌نمود.
اقدام عجیب دیگر دولت شاه برای بهبود روابط با اسرائیل صدور مجوز تاسیس دفتر آژانس یهود در تهران بود. آژانس یهود یک نهاد صهیونیستی است که وظیفه آن سرعت بخشیدن به مهاجرت یهودیان به اسرائیل است. مئیر عزری (سفیر اسرائیل در ایران) در مورد این خدمت شاه می‌گوید: «از آنجا که شاه مردم دوست ایران به یهودیان مهری فراوان داشت دستگاه لشکری و کشوری از هیچ گونه یاری به پناهندگان برای رسیدن به سر زمين اسرائیل خودداری نمی‌کرد. دستگاه‌های اداری، گذرنامه، پلیس و گمرک نیز در دادن گواهی، روادید و پروانه‌ها دست و دل باز بودند.»
همکاری‌های ساواک و موساد ، دخالت نظامی و اطلاعاتی ایران و اسرائیل در مسائل منطقه‌ای بطور آشکار و نهان و خرید تسلیحات از اسرائیل گوشه‌ای دیگر از خوش خدمتی‌های شاه به دولت نامشروع اسرائیل بود.