سفر شاه به مصر پس از مذاكره با نخست وزير اسرائيل در 1974 (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:445    يك ماه بعد{از سفر اسحاق رابين به ايران} شاه به مصر سفر رسمي كرد. استقبال با شكوهي كه سادات ترتيب داد حاكي از  تحول عظيمي بود كه وي در مناسبات دو كشور بوجود آورده بود. شاه مذاكراتش را با رابين به سادات گزارش داد و او نيز جزئيات موافقتنامه موقتي جداسازي نيروها با اسرائيل را كه قرار بود مذاكرات آن به زودي زير نظر امريكا شروع
شماره صفحه:446    شود برايش تشريح كرد. سادات از شاه تقاضا كرد از نفوذش استفاده كند و رابين را به تعديل در مواضعش در گفت و گوهاي آينده وادارد. همچنين از شاه خواست استفاده از خط لوله ايلات- اشكلون را متوقف سازد. او پشتيباني شاه را از دعوت مجدد كنفرانس صلح ژنو با شركت سازمان آزادي بخش فلسطين جلب كرد. در واقع شاه به مصوبات كنفرانس سران عرب كه در نوامبر 1974 در رباط تشكيل شده بود صحه گذاشت. اين تغييرات عمده در سياست ايران، اسرائيل را متوحش ساخت ولي كاري از دستش ساخته نبود.بنابراين كليه نيروي خود را صرف حفظ جاي پايش در ايران كرد.