اظهارات يكي از دستياران رئيس جمهور امريكا در مورد نگراني هاي شاه براي ارتش كشورش (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:342    عنوان مطلب: اظهارات يكي از دستياران رئيس جمهور امريكا در مورد نگراني هاي شاه براي ارتش كشورش  
تئودور سورنسون يكي از دستياران رئيس جمهوري امريكا در كتابي كه در سال1965 تحت عنوان كندي منتشر ساخت مي نويسد: شاه اصرار داشت به ارتش پر هزينه اش كه براي حوادث مرزي و امنيت داخلي بسيار لازم ولي براي جنگ كاملا بي فايده بود كمك بكنيم. ارتش شاه طبق ضرب المثل مشهور به مردي شباهت داشت كه آنقدر چاق بود كه نمي توانست كارهاي كوچك بكند و آن قدر لاغر بود كه كارهاي سنگين از او برنمي آمد. در ژوئيه1962(تيرماه 1341) ايالات متحد به سي مليون دلار كمكي كه هر سال به بودجه ايران مي كرد پايان داد. ليندون جانسون معاون رئيس جمهوري ضمن سفر دو روزه حسن نيت خود به ايران شاه را له لزوم اين كار قانع ساخت و در عوض به او  وعده وام هاي بزرگ و دراز مدت داد تا پيشرفت اقتصادي ايران را احيا بكند.