افشای جزییات دیدار بختیار و صدام برای حمله به ایران

وی در این گفت‌وگو تصریح کرده است که جورج براون، وزير امور خارجه انگلستان در زمان حزب کارگر، شاهپور بختيار و یک ژنرال ایرانی(نامش را دقیق به یاد ندارد) در جلسه ای اين پيام را به صدام دادند که بهترين وقت برای حمله به ايران است. در اين جلسات همه کسانی که با صدام ملاقات می کردند، تأکيد داشتند که ايران در آستانه فروپاشی است و...متن کامل

نگاهی گذرا به سير کاپيتولاسيون در ايران

کاپيتولاسيون عبارت است از معاهده اي که به موجب آن بيگانگان حق اقامت در کشور ديگري را براي خود تحصيل مي کنند و از برخي حقوق و مزاياي "اختصاصي" بهره مند مي شوند.متن کامل

نامه نگاری جالب سفارت آمریکا و علامه دهخدا

استاد علی اکبر دهخدا در پاسخ به دعوت سفارت آمریکا برای مصاحبه با رادیو صدای آمریکا مطالب خردمندانه و جالبی را نوشتند که می تواند درس بزرگی برای نخبگان کشورمان باشد.متن کامل

ناگفته هاى قرارداد 1975 الجزاير

در پس سيماى شعر پژوه دکتر مرتضى کاخى، ديپلمات کهنه کارى خوابيده است که امضايش پاى يکى از مهم ترين و شايد مهم ترين قرارداد مرزى ايران و عراق در سال 1975 نشسته است؛ قراردادى که به 1975 الجزاير مشهور است و هر کدام از دولتمردان عراق از صدام تا طالبانى انگشت وسواس و حساسيت خود را روى اين قرارداد گذاشته و مى گذارند.متن کامل

کاپیتولاسیون چیست!؟

شوراي ملي براي اعطاي حق قضاوت كنسولي يكجانبه و بلاشرط براي مستشاران امريكائي مي‌شناسيم و البتّه كه بدترين و خفت‌بارترين نوع اينگونه قراردادها همان لايحه بود كه موجب بروز اختلافات و تحولات عظيمي در امور داخلي ايران گشت. متن کامل

سياست خارجي ايران در دوره محمد رضا شاه پهلوي

1- طرح كلي موضوع: ما قصد نداريم سياست خارجي گذشته ايران را در همه ابعاد در اين كتاب مطالعه نمایيم. بلكه در مسير تاريخ سياسي معاصر نيازمند شناسايي پاره‌اي روابط هستيم. وضع جغرافيايي ايران و اهميت آن از جهت سوق‌الجيشي و بخصوص با توجه به مسأله انرژي همواره سياست خارجي را در نقطه حساسي قرار داده است. متن کامل

سياست خارجي ايران در دوران پهلوي دوم ( 1332- 1342 )

اغلب محققانِ روابط بين الملل، شروع و يا پايان هر جنگ بين المللي،و يا بين قاره اي را به عنوان نقطه ی عطف در روابط بين الملل و دگرگوني در ساخت بين المللي مي دانند. از اين نظر ،جنگ جهاني دوم عامل دگرگوني گسترده و عميقي در ساختار قدرت بين المللي و جايگزيني بازيگران عرصه ی جهاني محسوب مي گرددكه خروج مركزيت و قطب قدرت از اروپا و انتقال آن به محور آمريكا و شوروي از مهمترين آثار اين دگرگوني جهاني بود.متن کامل

روح انگلستان هم از کودتای رضاخان خبر نداشت

رضا ‌شاه ضد‌ دین و اسلام نبود ماهنامه «نسیم بیداری» در شماره دی‌ ماه خود در زمینه اقدامات پهلوی اول با صادق زیباکلام گفت‌و‌گویی انجام داده است.متن کامل

روابط ایران و عراق در گذر تاریخ

از زمان فروپاشی عثمانی و شكل گیری دولت عـراق در غرب ایران، سیاست های متخذه از سوی دولـتـمـردان آن كـشور همواره به عنوان منبع تهدید عـلیه امنیت ملی ایران به شمار آمده و این كشور به ندرت روابطی دوستانه با ایران داشته است. متن کامل

تلفات انسانی جنگ جهانی دوم بر اساس کشورها

کشور جمعیت در سال ۱۹۳۹ درگذشتگان نظامی درگذشتگان غیرنظامی یهودیان درگذشته در جریان هولوکاست مجموع درگذشتگان ٪ درگذشتگان به نسبت جمعیت در سال ۱۹۳۹ متن کامل

1 ... 45678...66