جنگ جهانی دوم در استان گیلان

با شروع جنگ جهانى دوم و عليرغم اعلام بى طرفى دولت ايران، به بهانه وجود نيروهاى آلمانى در ايران در سپيده دم سوم شهريور ماه 1320 ه .ش قواى شوروى از شمال و مشرق و قواى انگلستان از جنوب، كشور ايران را مورد حمله زمينى، هوايى و دريائى قرار دادند. در همان لحظات اول، سفير كبير شوروى و وزير مختار انگليس در منزل على منصور، نخست وزير حضور و طى يادداشتى حمله قواى خود را به كشور ايران اعلام نمودند. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان کرمانشاه

حادثه شهريور سال 1320 شمسى كه در شعله‏هاى جنگ جهانى دوم براى ملت ايران پيش آمد يك واقعه شوم و فراموش نشدنى است. در اين استان بدليل مجاورت و هم مرزى با دولت عثمانى خاطره آن بسى دردناك‏تر بود. ناامنى، قحطى، از هم گسيختگى، فقر، بلاتكليفى، احتكار و مهمتر از همه سير تصاعدى هزينه زندگى و تورم اقتصادى اهالى اين حوزه را بيش از ساير نقاط ديگر به ستوه آورده بود. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان کرمان

سال 1318 ه .ش جنگ جهانى دوم آغاز شد. دولت ايران از همان آغاز جنگ، بى‏طرفى خود را به كليه دولتها و ملتهاى جهان اعلام داشت.در سوم شهريور 1320 نيروهاى شوروى و انگليسى از شمال و جنوب، كشور ايران را مورد حمله قرار دادند متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان کردستان

اشغال ايران در شهريور 1320 و تعيين مناطق تحت نفوذ شوروى و انگليس، شرايط تازه‏اى را در مناطق استان كردستان ايجاد كرد. ابتدا آن دسته از رؤساى عشاير كه در زندانهاى رضاشاه به سر مى‏بردند، آزاد شدند و برخى از آنان به مناطق خود بازگشتند، سپس گروهى از رؤساى عشاير كه در دوران سلطه رضاشاه به عراق گريخته بودند به كردستان بازگشتند. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان قم

با شعله‏ور شدن آتش جنگ جهانى دوم، على‏رغم بى‏طرفى ايران، در سحرگاه روز سوم شهريورماه 1320 / 25 اوت 1941 م، قواى انگلستان و روسيه ناگهان از شمال و جنوب به مرزهاى ايران حمله كردند.در ساعت چهار بامداد سوم شهريور 1320 ه .ش نيز سفير اتحاد جماهير شوروى و وزير مختار انگلستان در تهران به ديدار على منصور، نخست وزير وقت رفتند و طى يادداشت‏هاى مشابهى به دولت ايران اعلام كردند كه ارتش‏هاى آنها از مرزهاى ايران گذشته‏اند. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان قزوین

بيست سال از پايان جنگ اول جهانى و صلح ورساى گذشته بود كه بار ديگر جنگ جهانى ديگرى آغاز شد. خبر بروز جنگ در اروپا، در ايران بازتاب گسترده‏اى يافت. ايران در 4 سپتامبر 1939 (13 شهريور 1318 ه .ش) بى طرفى خود را اعلام داشت ولى تأثير جنگ، بى درنگ آشكار شد. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان فارس

شهريور ماه 1320 مصادف با اشغال ايران توسط قواى متفقين به سبب جنگ جهانى دوم و كناره‏گيرى رضا شاه از سلطنت بود.آثار شوم اين جنگ در سرتاسر ايران نمايان بود و فقر و تهيدستى و فقدان ارزاق عمومى شهرهاى ايران را فرا گرفته بود. شاهدان عينى اوضاع فارس خصوصا منطقه ممسنى را بسيار غم‏انگيز توصيف مى‏كنند. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان سمنان

در روز 9 شهريور 1318 جنگ جهانى دوم آغاز گرديد و دولت ايران بى‏طرفى خود را در اين جنگ اعلام كرد.ولى متفقين وجود يك عده متخصص آلمانى را بهانه تجاوز به خاك ايران قرار دادند و اصل بى‏طرفى را نقض كرده و بر خلاف پيمان‏هايى كه با ايران داشتند در شهريور 1320ه .ش كشور را اشغال كردند. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان زنجان

بيست سال از پايان جنگ اول جهانى و صلح ورساى گذشته بود كه بار ديگر جنگ جهانى جديدى آغاز شد. خبر بروز جنگ در اروپا در ايران نيز همانند ساير نقاط جهان بازتاب سترده‏اى يافت.ايران در 4 سپتامبر 1939 (13 شهريور 1318) بى طرفى خود را اعلام داشت ولى تأثير جنگ، بى درنگ آشكار شد. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان خوزستان

با شروع جنگ جهانى دوم در سال 1939 م. از جمله كشورهايى كه صلاح خود را در بى‏طرفى ديدند دولت ايران بود كه در يازدهم شهريور 1318 ه .ش طى بيانيه‏اى بى‏طرفى خود را اعلام كرد.با حمله ارتش آلمان به خاك روسيه شوروى در 22 ژوئن 1941 م. (اول تير 1320 ه .ش) تغييرات عميق و اساسى در سياست استراتژيك بين المللى به وجود آمد. متن کامل

123456...66