برنامة عمرانی پنجم (۱۳۵۶-۱۳۵۲)

مقدمه: برنامة پنجم، آخرین برنامة توسعه در نظام گذشته، دارای مشخصه‌های ویژه‌ای در کل برنامه های قبل از انقلاب می‌باشد. این مشخصه‌ها عبارتند از:متن کامل

نفت و عقب ماندگی‌های ما!

با اینکه در ‌زمینۀ ملی شدن صنعت نفت در ایران سخن بسیار گفته شده، همچنان ناگفته‌ها و ناشناخته‌هایی دراین‌باره وجود دارد. پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که چگونه پس از گذشت ‌۵٨ سال از تصویب قانون ملی شدن نفت هنوز بخش‌هایی از ‌واقعیت‌های آن روشن نیست؛ به‌ویژه‌ آنکه چگونه و در چه سیری نفت در ایران ملی شد و چرا اجرای این قانون ناکام ماند و به هدف‌های مورد نظر آن نرسید.متن کامل

نگاه‌ انتقادي‌ و آسيب‌شناسانه‌ به تاريخ‌نگاري‌ نهضت‌ ملي‌ نفت‌

درباره‌‌ تاريخ‌ نهضت‌ ملي‌ نفت، جاي‌ خوشوقتي‌ است‌ كه‌ در سه‌ دهه‌‌ اخير، برخي‌ از اسناد و خاطرات‌ مهم‌ و رهگشاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ دوران‌ حساس‌ تاريخي‌ چاپ‌ و منتشر شده‌ است. متن کامل

نقد و بررسی کتاب عقب ماندگی و توسعه در ایران

نقد و بررسی کتاب عقب ماندگی و توسعه در ایران (کرباسیان، اکبر، عقب ماندگی و توسعه، تهران: انتشارات نخل دانش، چاپ اول، 1389، 289صفحه) متن کامل

شهید نواب صفوى در قاهره

هر كجا كه با یكى از برادران مصرى دیدارى رخ مى‌دهد، سخن از «نواب صفوى» به میان مى‌آید. آنها نواب صفوى را فقط چند روز دیده‌اند، ولى خاطره این دیدار را هرگز فراموش نكرده‌اند. متن کامل

شریک امریکایی فروغی

استادی دانشگاه، با غارت و فروش میراث فرهنگی یک ملت به دانشگاهها و موسسات، چندان تناسب ندارد، اما اگر رشته مطالعاتی و تخصص دانشگاهی فرد اساسا با رویکردی استعماری و چپاولگرانه سربرآورده باشد، موزه‌داری و باستان‌شناسی پیوند و نزدیکی بیشتری با هم پیدا می‌کنند و آنگاه «چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا». متن کامل

همرزم نواب صفوی: اگر نواب نبود نفت ملی نمی‌شد

یکی از همرزمان شهید نواب صفوی گفت: این شهید بزرگوار با دفاع از ولایت شیعی و نهضت ملی شدن صنعت نفت توانست معادلات استعمار و استبداد را بر هم بزند. متن کامل

هشتاد سال امتیاز نفتی

هرچند که کلاف داستان نفت ایران هنوز هم سردرگم است و این‌همه تنش و مناقشه در سیاست‌های نفتی یکصدسال اخیر، این سردرگمی را نشان می‌دهد، باید از جایی شروع کرد و تاریخ صدسالۀ نفت ایران را حلاجی نمود.متن کامل

ضررهای اقتصادی قانون اجباری شدن لباس متحدالشکل

در مرحله اول قانون اجباری شدن لباس متحدالشکل در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. هر چند که اجرای عملی آن پیشتر آغاز شده بود. بر اساس این قانون پوشیدن لباس های یکدست برای کارکنان دولتی و به خصوص کلاه پهلوی (لبه دار) اجباری و همچنین استفاده عبا و عمامه از سوی روحانیون به جز برخی موارد استثنایی ممنوع اعلام شد. متن کامل

رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت

به نظر می‌رسید که دو همپیمان قدرتمند فاتح در جنگ جهانی دوم یعنی امریکا و انگلیس، به علت مشابهت‌های ایدئولوژیک و سیاسی اجتماعی و رابطه پسرخواندگی، بیشترین همکاری‌ها را در دنیای پس از جنگ خواهند داشت و تا مدت‌ها نیز چنین بود؛ اما گویا در صحنه بین‌المللی هم قدرت و ثروت پدر و پسر نمی‌شناسد.متن کامل

123456...24