دو بازيگر اصلي صحنه نفت

هنگامي كه به بازنگري و واكاوي حادثه 30 تير 1331 مي پردازيم، پي مي بريم كه در اين جريان دو نفر به عنوان بازيگران اصلي صحنه به فعاليت پرداختند و به نوعي رشته اصلي جريانات در دست آنها بود: متن کامل

بررسی راهبردهای پنجاه سال برنامه‌ریزی در« ایران»« ۱۳۷۷-۱۳۲۷»

(۱۳۳۴-۱۳۲۷) در سال ۱۳۲۷ همزمان با تأسیس سازمان برنامه نخستین برنامة عمرانی کشور برای یک دورة ۷ ساله به تصویب رسید. مشاوران و ارائه‌کنندگان خدمات فنّی در این برنامه، دو شرکت آمریکایی به نامهای « موریسن نودسن» و « شرکت مهندسی مشاوره ای ماوراء بحار» بودند. متن کامل

همرزم نواب صفوی: اگر نواب نبود نفت ملی نمی‌شد

یکی از همرزمان شهید نواب صفوی گفت: این شهید بزرگوار با دفاع از ولایت شیعی و نهضت ملی شدن صنعت نفت توانست معادلات استعمار و استبداد را بر هم بزند.متن کامل

اراده يهوديان آمريكا در پس «انقلاب سفيد» شاه

در ابتداي دهه 1960 ميلادي ضرورت يك تجديد نظر اساسي در سياستهاي امريكا در برخورد با كشورهاي تحت سلطه به شدت احساس مي‌شد. زيرا حكومتهاي دست نشانده امريكا با خطر انقلابهاي مردمي مواجه‌ بودند. جان فيتزجرالد كندي، كانديداي حزب دمكرات براي رياست جمهوري، نظرات ويژه‌اي را مطرح كرد. اين نظرات پس از انتخاب او به رياست جمهوري، اساس سياستهاي امريكا قرار گرفت.متن کامل

نقش فدائيان اسلام در ملي شدن صنعت نفت

يكى از لحظات حساس و سرنوشت ساز دوران ملى شدن صنعت نفت ايران، روز شانزدهم اسفند ماه 1329 است. در اين روز، با ترور رزم‌آراء به دست استاد خليل طهماسبى برگِ جديدى در تاريخ مبارزات ملت ايران در ملى ساختن صنعت نفت و مبارزه با استعمار اجنبى، گشوده شد.متن کامل

نقش‌ عالمان‌ و مراجع‌ شیعه‌ در ملی‌ کردن‌ نفت

نهضت‌ ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ در بسیاری‌ از شهرهای‌ ایران‌ موجب‌ جنبش‌ مردم‌ به‌ رهبری‌ روحانیت‌ گردید. روحانیون‌ بزرگ‌ ایران‌ برای‌ ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ دست‌ به‌ مبارزه‌ زدند و مردم‌ را برای‌ پیروزی‌ بسیج‌ کردند. متن کامل

نقش احزاب در ملی شدن صنعت نفت

احزاب و تشکیلات سیاسی ایران در طول تاریخ تقریبی صد ساله خود، همواره نقش اختلاف آفرین و تفرقه سازی را ایفا کرده اند. متن کامل

نفت به جای مردم

در اینکه حکومت محمدرضا پهلوی بر اثر لیز بودن نفت و درآمدهای نفتی نقش بر زمین شد و نتوانست تعادل خود را در مقابل فشارهای گوناگون اواخر دهۀ ۱۳۵۰ حفظ کند شکی نیست، امّا جامعۀ ما که طعم نیش آن مار خطرناک را خورده است همیشه از هر ریسمان سیاه و سفیدی که شبیه آن باشد می‌ترسد! متن کامل

فداييان اسلام و ملّي شدن صنعت نفت ايران

«فداييان اسلام»، مهم ترين گروه مذهبي در دوره پهلوي دوم (1320ـ1357ش) بودند كه همزمان با تلاش هاي دكتر مصدق و آية اللّه كاشاني در ملّي كردن صنعت نفت ايران نقش داشتند. اين جنبش، كه توسط سيدمجتبي ميرلوحي، معروف به «نوّاب صفوي» بنيان نهاده شد، طي يك دهه فعاليت سياسي (1324ـ1334ش)، تلاش نمود تا به روش خاص خود، يعني مبارزه مسلّحانه، حكومت اسلامي را محقّق سازد.متن کامل

مروري بر زندگي ثروتمندان دوره شاهنشاهي

محمود خيامي پس از انقلاب به اروپا رفت و چند سال پيش، (2007) كمك يك ميليون پوندي وي به حزب كارگر انگليس در صدر اخبار قرار گرفت. در آن زمان، توني بلر كه آخرين روزهاي خود را در سمت نخست‌وزيري انگليس مي‌گذراند، از خيامي به خاطر اهداي چنين پول سخاوتمندانه‌اي به حزب كارگر سپاسگزاري كرد.متن کامل

123456...24