جنگ جهانی دوم در استان کرمان

سال 1318 ه .ش جنگ جهانى دوم آغاز شد. دولت ايران از همان آغاز جنگ، بى‏طرفى خود را به كليه دولتها و ملتهاى جهان اعلام داشت.در سوم شهريور 1320 نيروهاى شوروى و انگليسى از شمال و جنوب، كشور ايران را مورد حمله قرار دادند متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان کردستان

اشغال ايران در شهريور 1320 و تعيين مناطق تحت نفوذ شوروى و انگليس، شرايط تازه‏اى را در مناطق استان كردستان ايجاد كرد. ابتدا آن دسته از رؤساى عشاير كه در زندانهاى رضاشاه به سر مى‏بردند، آزاد شدند و برخى از آنان به مناطق خود بازگشتند، سپس گروهى از رؤساى عشاير كه در دوران سلطه رضاشاه به عراق گريخته بودند به كردستان بازگشتند. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان قم

با شعله‏ور شدن آتش جنگ جهانى دوم، على‏رغم بى‏طرفى ايران، در سحرگاه روز سوم شهريورماه 1320 / 25 اوت 1941 م، قواى انگلستان و روسيه ناگهان از شمال و جنوب به مرزهاى ايران حمله كردند.در ساعت چهار بامداد سوم شهريور 1320 ه .ش نيز سفير اتحاد جماهير شوروى و وزير مختار انگلستان در تهران به ديدار على منصور، نخست وزير وقت رفتند و طى يادداشت‏هاى مشابهى به دولت ايران اعلام كردند كه ارتش‏هاى آنها از مرزهاى ايران گذشته‏اند. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان قزوین

بيست سال از پايان جنگ اول جهانى و صلح ورساى گذشته بود كه بار ديگر جنگ جهانى ديگرى آغاز شد. خبر بروز جنگ در اروپا، در ايران بازتاب گسترده‏اى يافت. ايران در 4 سپتامبر 1939 (13 شهريور 1318 ه .ش) بى طرفى خود را اعلام داشت ولى تأثير جنگ، بى درنگ آشكار شد. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان فارس

شهريور ماه 1320 مصادف با اشغال ايران توسط قواى متفقين به سبب جنگ جهانى دوم و كناره‏گيرى رضا شاه از سلطنت بود.آثار شوم اين جنگ در سرتاسر ايران نمايان بود و فقر و تهيدستى و فقدان ارزاق عمومى شهرهاى ايران را فرا گرفته بود. شاهدان عينى اوضاع فارس خصوصا منطقه ممسنى را بسيار غم‏انگيز توصيف مى‏كنند. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان سمنان

در روز 9 شهريور 1318 جنگ جهانى دوم آغاز گرديد و دولت ايران بى‏طرفى خود را در اين جنگ اعلام كرد.ولى متفقين وجود يك عده متخصص آلمانى را بهانه تجاوز به خاك ايران قرار دادند و اصل بى‏طرفى را نقض كرده و بر خلاف پيمان‏هايى كه با ايران داشتند در شهريور 1320ه .ش كشور را اشغال كردند. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان زنجان

بيست سال از پايان جنگ اول جهانى و صلح ورساى گذشته بود كه بار ديگر جنگ جهانى جديدى آغاز شد. خبر بروز جنگ در اروپا در ايران نيز همانند ساير نقاط جهان بازتاب سترده‏اى يافت.ايران در 4 سپتامبر 1939 (13 شهريور 1318) بى طرفى خود را اعلام داشت ولى تأثير جنگ، بى درنگ آشكار شد. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان خوزستان

با شروع جنگ جهانى دوم در سال 1939 م. از جمله كشورهايى كه صلاح خود را در بى‏طرفى ديدند دولت ايران بود كه در يازدهم شهريور 1318 ه .ش طى بيانيه‏اى بى‏طرفى خود را اعلام كرد.با حمله ارتش آلمان به خاك روسيه شوروى در 22 ژوئن 1941 م. (اول تير 1320 ه .ش) تغييرات عميق و اساسى در سياست استراتژيك بين المللى به وجود آمد. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان خراسان رضوی

حادثه شهريور سال 1320 كه در شعله‏هاى جنگ جهانى دوم براى ملت ايران پيش آمد، يك واقعه شوم و فراموش نشدنى است و در خراسان بدليل مجاورت با شوروى خاطره آن بسى دردناكتر بود. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان چهارمحال و بختیاری

در يازدهم شهريور 1318 با حمله آلمان به لهستان، جنگ جهانى دوم آغاز شد، در تهران اعلاميه‏اى منتشر شد و دولت ايران اعلام بى طرفى نمود.به دنبال هشدار دولتين روس و انگليس به ايران در خصوص فعاليت آلمانى‏ها و اخراج آنان، در سوم شهريور 1320 قواى شوروى از شمال و مشرق و قواى انگليس از جنوب، كشور ايران را مورد حمله زمينى، هوايى و دريايى قرار دادند متن کامل

123456...53