رادیو و جابه‌جایی قدرت در شهریور ۱۳۲۰

آنگونه که از متون برجای مانده از دوران مشروطیت ایران برمی‌آید، این جنبش در پی سه خواست عمده‌ی مشروط کردن قدرت پادشاه، برپایی حاکمیت قانون و پایه‌ریزی دولت مدرن و مقتدر مرکزی بود. در آستانه‌ی به قدرت رسیدن رضاخان میرپنج، آنچه از مشروطیت به جای مانده بود، چیزی جز نام نبودمتن کامل

دومین کودتا از کودتای دوم!

گروه اسناد و اطلاع رسانی - 57 سال پیش در 28 مرداد 1332، آمریکایی که پس از جنگ جهانی دوم به یاری انگلیس بلوک غرب را درجهان دو قطبی شده زعامت می کرد، ملتی را به پاس نگاه بانی از ثروت ملی اش و مقابله با ابرقدرت ها، قربانی کودتایی شوم کرد. متن کامل

حزب توده در كودتاي 28 مرداد و پس از آن

با شكست نهضت ملي و پيروزي كودتاي امپرياليستي اقدامات مهم و فوري براي ترميم ضرباتي كه در دوران ملي كرن صنعت نفت به مواضع امپرياليسم و ارتجاع وارد شده بود، به عمل آمد. روابط قطع شده با انگليس از طرف دولت زاهدي تجديد شد، مذاكرات براي تأسيس كنسرسيوم نفت با اتحاد چهار دولت امپرياليستي (آمريكا، انگليس، فرانسه و هلند) براي غارت نفت ايران انجام گرفت. مصدق محاكمه شد.متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان یزد

جنگ جهانى دوم در تاريخ 10 شهريور 1318 ه .ش با حمله آلمان به لهستان آغاز شد. دولتهاى انگليس و فرانسه نيز در 12 شهريور به آلمان اعلان جنگ دادند. دولت ايران در 11 شهريور 1318 بى طرفى خود را در اين جنگ اعلام نمود.متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان هرمزگان

در يكم سپتامبر 1939 .م / دهم شهريور 1318 ه .ش، جنگ جهانى دوم آغاز شد. ايران با وجود بى‏طرفى، به جنگ كشيده شد و متفقين گاه به يك رشته گامهاى تهديدآميز، در مرزها و آب‏هاى ايران دست مى‏زدند كه با سياست ايران ناسازگار بود. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان مرکزی

حادثه شهريور سال 1320 ه .ش كه در شعله‏هاى جنگ جهانى دوم براى ملت ايران پيش آمد يك واقعه شوم و فراموش نشدنى است.در اين برهه اراك به دليل دارا بودن يكى از ايستگاههاى مهم راه آهن شمال ـ جنوب از اهميت ارتباطى خاصى برخوردار بود و به همين لحاظ چند سال توسط متفقين اشغال گرديد. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان مازندران

همزمان با شروع جنگ جهانى دوم (1939 ـ 1945 م) دولت وقت ايران با انتشار بيانيه‏اى بى‏طرفى و عدم دخالت در جنگ طرفين (متفقين ـ متحدين) را رسما اعلام نمود، وليكن به بهانه وجود نيروهاى آلمانى در خاك ايران، در شهريور 1320 ه .ش ارتش اتحاد جماهير شوروى (سابق) با پشت سر گذاشتن مرزهاى رسمى وارد خاك ايران شد. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان لرستان

در روز دهم شهريور 1318 جنگ جهانى دوم با حمله آلمان به لهستان آغاز شد. روز بعد (11 شهريور) ايران بى‏طرفى خود را در اين جنگ اعلام نمود. على رغم بى‏طرفى ايران، در روز سوم شهريور 1320 قواى روس و انگليس از شمال و جنوب به ايران تجاوز كردند. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان گیلان

با شروع جنگ جهانى دوم و عليرغم اعلام بى طرفى دولت ايران، به بهانه وجود نيروهاى آلمانى در ايران در سپيده دم سوم شهريور ماه 1320 ه .ش قواى شوروى از شمال و مشرق و قواى انگلستان از جنوب، كشور ايران را مورد حمله زمينى، هوايى و دريائى قرار دادند. در همان لحظات اول، سفير كبير شوروى و وزير مختار انگليس در منزل على منصور، نخست وزير حضور و طى يادداشتى حمله قواى خود را به كشور ايران اعلام نمودند. متن کامل

جنگ جهانی دوم در استان کرمانشاه

حادثه شهريور سال 1320 شمسى كه در شعله‏هاى جنگ جهانى دوم براى ملت ايران پيش آمد يك واقعه شوم و فراموش نشدنى است. در اين استان بدليل مجاورت و هم مرزى با دولت عثمانى خاطره آن بسى دردناك‏تر بود. ناامنى، قحطى، از هم گسيختگى، فقر، بلاتكليفى، احتكار و مهمتر از همه سير تصاعدى هزينه زندگى و تورم اقتصادى اهالى اين حوزه را بيش از ساير نقاط ديگر به ستوه آورده بود. متن کامل

123456...53