همه دوستان شاه به او خیانت می کردند جز انورسادات خائن!

اول به مصر رفتیم که رئیس جمهور سادات ما را پذیرفتند. هنوز در ایران دگرگونی نشده بود و با محبت ما را پذیرفتند. بعد از آنجا به مراکش رفتیم. همینطور پادشاه مراکش، مرحوم ملک حسن، ما را با مهربانی و دوستی پذیرفتند. چیزها تغییر کرد موقعی که بیست ودوم بهمن 1357 این دگرگونی اتفاق افتاد. من هیچ وقت یادم نمی رود که در شهر مراکش بودیم و موقعی که دائما رادیو روشن بود و دنبال می کردیم اخبار را، این اتفاق افتاد و بعد شروع شد ندانستن کجا برویم، کجا به ما اجازه می دهند و باید بگویم اعلیحضرت خودشان را بالای تمام دروغ ها، خیانت ها و پستی ها نگه داشته بودند.
بر پایه گزارش روزنامه کیهان، وی با اشاره به اینکه اغلب متحدین سابق شاه او را تحویل نمی گرفتند، گفت: او به عنوان یک سیاستمدار می دانست که این افراد، این سیاستمداران به دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خودشان هستند و موقعی که یک رژیم دیگری در یک مملکت هست سعی می کنند روابط شان را با آن مملکت درست کنند. ولی خوب رفتار غیرانسانی که داشتند واقعا وحشتناک بود.
وی همچنین با اشاره به فرود هواپیما در جزیره اسور مصر گفت: چندین ساعت آنجا منتظر بودیم و خیلی تعجب کردیم. یادم می آید که بعد از چندین سال وزیرخارجه پرتغال را دیدم، او به من گفت موقعی که طیاره آنجا چندین ساعت ماند، ما از مقامات آمریکایی پرسیدیم که به چه دلیل این طیاره در آنجا مانده، گفتند که ما نمی توانیم به شما بگوییم. حتی روز بعدش سفیرشان در واشنگتن رفته بود از وزارت خارجه آمریکا پرسیده بود، آنها باز جواب نداده بودند. درست است که گویا پرزیدنت کارتر تلفن زده بود به اشرف غربال که آن موقع سفیر مصر بود در واشنگتن، سالها سفیر مصر بود، گفته بود من چندین بار به پرزیدنت سادات زنگ زدم ولی جوابم را نمی دهد، می دانم چرا جوابم را نمی دهد برای اینکه من می خواستم بهش بگویم که اجازه ندهد پادشاه ایران به مصر بیاید برای اینکه ممکن است به ضرر مصر و صحبت های صلح اعراب و اسرائیل شود.
فرح پهلوی آنگاه از انورسادات دیکتاتور خائن مصر ستایش کرد و در پاسخ این پرسش که «شما از انور سادات، رئیس جمهور مصر، یاد کردید که به پادشاه و شما اجازه دادند که به خاک مصر قدم بگذارید. انورسادات این کار را برای دوستی و معرفت انجام داد یا منافع سیاسی هم پشت این ماجرا بوده؟» گفت: کاملا دوستی بود و کلمه خوب را خودتان گفتید. معرفت انسانی و انسانیت. برای این که هیچ منفعتی نداشت.
گفتنی است انورسادات در پی خیانت به ملت های مصر و فلسطین توسط خالد اسلامبولی افسر دلیر مصری به هلاکت رسید. وی از مهره های رژیم صهیونیستی به شمار می رود. آنچه در این میان عبرت آموز است نوع برخورد آمریکا با یک نوکر تمام عیار خود پس از 37 سال خیانت به کشور خود و خوش خدمتی به کاخ سفید است.