علل فرايند بي حجابي در ايران

مقابله زنان با كشف حجاب رضاخاني
در آغاز حكومت محمدرضا پهلوي، گروهي از زنان كه از فشار حكومت پدرش به تنگ آمده بودند،در مخالفت با كشف حجاب در معابر عمومي با چادر ظاهر شدند. در مهرماه 1320 آيت الله كاشاني طي نامه شديداللحني از نخست وزير وقت خواهان كم شدن فشارحكومت بر زنان محجبه شد و سر انجام در سال 1323 شمسي با تلاش مراجع تقليد مانند حاج سيدمحمد تقي خوانساري، آيت الله بروجردي و آيت الله سيدحسين طباطبايي قمي و نامه وي به حكومت اجبار به بي حجابي لغو شد.
 دوران پهلوي دوم
توطئه استكبار جهاني كه بعدها با عنوان انقلاب سفيد توسط نوكر استعمار (محمدرضا شاه معدوم) آشكار گرديد و با هدف تحكيم وابستگي سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليسم جهاني پي ريزي شده بود، منجر به دگرگوني گروهي از جامعه گرديد كه فاقد اصالت فكري و بيگانه از اسلام بودند و تخريب اين بنيان مرصوص شدت گرفت زيرا اربابان فاسد پهلوي به خوبي دريافته بودند كه براي تحكيم حضور خود در منطقه بيش از هر چيز به يك ايران بي هويت نياز دارند.
دوران پهلوي به منظور دين زدايي با تبليغات گسترده فرهنگ ديني و ملي مردم ايران را كهنه جلوه مي دادند و با هجمه به اعتقادات ديني، اسلام را عامل عقب ماندگي معرفي كردند و به مردم مسلمان القا مي كردند كه فرومايه و بي ارزش اند، هرچه قدرت، ارزش، ترقي و پيشرفت و پيروزي در جهان وجود دارد محصول غرب است. (1)
رفته رفته خوبي ها و بدي ها معيار غربي پيدا كرد و قدرت اراده و تصميم گيري از مردم سلب گرديد. جهل و عقب ماندگي و بي خبري، تحت عنوان ورود به دروازه هاي تمدن و بي بندوباري و فساد و فحشا به نام تمدن به خورد جامعه ايران اسلامي داده مي شد تا زن از مقام والاي مادري و همسري و خلاقيت و ايفاي نقش مثبت و سازنده سقوط كند و مرد (نيمي ديگر جامعه) اسير تمايلات جنسي شود و در نتيجه جامعه رو به تباهي مي رفت. توليدات رو به كاهش و مصرف رو به افزايش. خطرات اجتماعي از قبيل بالارفتن آمار فحشا و جرايم، پايين آمدن آمار ازدواج، زياد شدن آمار طلاق تا جايي كه صفحات حوادث روزنامه ها از اخبار نگران كننده پر بود، يكي فريب خورده، يكي دامن عفتش لكه دار شده، دختري فراركرده، دختري به دست برادرش به قتل رسيده، زني به دست شوهرش كشته شده، مادري ديوانه شده، روز به روز تعداد معتادين و همه اينها در اثر بي بند و باري، آزادي غرايز جنسي و پيامدهاي اخلاقي بي حجابي در جامعه بود كه رضاخان بي سواد، زورگو و ديكتاتور به ملت ايران تحميل كرد.
تاريخ بيش از نيم قرن ديكتاتوري پهلوي و برشمردن خيانت هاي امپرياليسم جهان خوار و استعمارگران خانمانسوز در مورد زنان ايران نشان مي دهد كه زنان مظلوم ترين قشر جامعه در آن دوران محسوب مي شوند.
تغيير قوانين و تاريخ از يك طرف و آزادي هاي بي حد و حصر و مصرف زدگي از سوي ديگر آخرين تيشه هاي پتك بيگانگان و غرب زده ها بر تاريخ ملت ايران بود.
به خاطر مطامع شوم و نقشه هاي سياسي و اقتصادي نظام هاي سرمايه داري در دوران طاغوت به زنان ايران با ديد ابزاري نگاه مي شد و تا زماني كه در اثر هجوم و رسوخ فرهنگ استعماري بي حجابي به عنوان - آزادي - شخصيت و ارزش اجتماعي به افكار عمومي تلقين شده و به صورت عادت درآمده نمي توان زنان را از اين عمل ناشايست بازداشت.
 شرايط فكري فرهنگي زنان
پديده بي حجابي و متعاقبا بي بندوباري در ايران به صورت عارضه اي فرهنگي و معظله اجتماعي در نيم قرن اخير قبل از انقلاب بود كه به جامعه اسلامي ايران تحميل شده بود و از دستاوردهاي سلطه استعمار در رژيم منحط و وابسته دوران ستمشاهي پهلوي در اين كشور به شمار مي رود كه پهلوي اول به دستور اربابان فاسدش به قيمت زيرپا گذاشتن همه مقدسات كشف حجاب را اجرا كرد و پهلوي دوم با وابستگي فكري و تهاجم فرهنگي آن را گسترش داد.
در آن دوران آشفتگي فرهنگي به گونه اي بود كه عده اي از زنان منزوي شدند واگر تلاش و فعاليتي داشتند خيلي محدود بود. زنان بيدارانديش و متعهد با برگزاري جلسات قرآن و احكام و تفسير و مراسم ديني به منظور رشد فكري و تقويت پايه هاي اعتقادي خانم ها و براي تاثيرگذاري آن در جامعه تلاش مي كردند، يك عده هم زنان سنتي بودند كه عمدتا كاري به اين قضايا نداشتند. يك عده از زنان نيز تحت تاثير رژيم وابسته ستمشاهي قرار داشتند كه غرب زده محسوب مي شدند.(2)
 پي نوشتها:
-1 مقام معظم رهبري: تربيت غلط غربي موجب شد كه در دوران طاغوت زنان به آرايش و تجملات، تبرج و خودنمايي تمايل پيدا كنند. اين تفكر از نشانه هاي مردمسالاري در جامعه است و در واقع اين آزادي مرد است نه آزادي زن براي التذاذ بصري مردان است كه زن را به كشف حجاب در مقابل مرد تشويق مي كنند.
-2 امام خميني(ره:) قضيه كشف حجاب يك مطلبي نبود كه اينها مي خواستند زن ها را مثلاده ميليون زن را بياورند در جامعه وارد كنند اينها يك دستوراتي بود كه اينها مي گفتند از خارج و براي اسارت اجرا مي كردند. صحيفه نور، جلد 13، ص 69
آيت الله جوادي آملي: اسلام زن را در سايه حجاب و ساير فضايل به صحنه مي آورد تا معلم عاطفه لطف، صفا و مانند آن شود و وقتي زن با سرمايه غرب زده به جامعه آمد ديگر معلم عاطفه نيست، فرمان شهوت مي دهد.