۲ فروردین ۱۳۴۲ سالروز حمله عمال پهلوی به مدرسه فیضیه

پس از آشکار شدن نیت سوء رژیم پهلوی در اسلام زدائی که خصوصا با تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی،لوایح ششگانه و انقلاب به اصطلاح سفید شاه و ملت به وقوع پیوست، روحانیت مبارز شیعی ساکت ننشسته و دست به اعتراض علیه این اقدامات رژیم زدند.
در این اعتراض حضرت امام خمینی (ره) که در راس حرکت های مردمی قرار داشتند، متعاقب اقدامات ضد ملی و اسلامی شاه نخستین اعلامیه خود را بصورت محرمانه برای بعضی از علمای شهرها فرستادند.
در این اعلامیه امام (ره ) مرقوم فرمودند : ‘خدمت ذی شرافت‏ حضرات علماء اعلام و حجج اسلام دامت‏برکاتهم. چنانچه اطلاع دارید دستگاه حاکمه می‏خواهد با تمام کوشش به هدم احکام ضروریه اسلام قیام و به دنبال آن مطالبی است که اسلام را به خطر می‏اندازد لذا این‏جانب عید نوروز را به عنوان عزا و تسلیت‏به امام عصر (عج) جلوس می‏کنم و به مردم اعلام خطر می‏نمایم، مقتضی است‏حضرات آقایان نیز همین رویه را اتخاذ فرمایند تا ملت مسلمان از مصیبت‏های وارده بر اسلام و مسلمین اطلاع حاصل نمایند’.
رژیم پهلوی با پی بردن به متن این اعلامیه محرمانه و حرکت های انتقادی در حوزه های علمیه ؛ روحانیون شیعی را بزرگترین مانع اهداف سوء خود فرض کرد و در توطئه ای از پیش طرح ریزی شده به قصد تضعیف حوزه و روحانیت در روز دوم فروردین ماه ۱۳۴۲، که مصادف با شهادت امام جعفر صادق(ع) در آن سال بود، زمانی که طلاب مشغول عزاداری بودند به مدرسه فیضیه حمله کرده و پس از مقاومت طلاب، به روی آنها آتش گشودند و عده زیادی از طلاب را شهید و یا مجروح نمودند.
در این حمله وحشیانه ماموران رژیم در غیر انسانی ترین برخوردها عده ای از طلاب را از بالای پشت بام مدرسه فیضیه به پایین انداخته و فجایع بسیاری را به بار آوردند و در نهایت به غارت کتاب ها و وسایل آنها پرداختند .
اگرچه رژیم قصد داشت با این توطئه قدرت خود را به روحانیت نشان دهد و آنها را وادار به عقب نشینی و سکوت در برابر نیات و اهداف سوء خود نماید، اما با رهبری هوشیارانه و جامع امام خمینی (ره) این جنایت هولناک بعنوان لکه ننگی بر دامان رژیم در تاریخ ثبت شد و این رویداد، نقطه عطفی در مبارزات روحانیت و مردم مسلمان بر علیه رژیم گردید.
امام خمینی(ره) در همان روز در برابر مردم عزادار فرمودند: ‘دستگاه حاکمه با این جنایت ، ‏خود را رسوا و مفتضح‏ساخت و ماهیت چنگیزی خود را به خوبی نشان ‏داد دستگاه جبار با دست‏زدن به این فاجعه شکست و نابودی خود را حتمی ساخت. ما پیروزشدیم ما از خدا می‏خواستیم که این دستگاه ماهیت ‏خود را بروز دهد و خود را رسوا کند  امروز وظیفه ماست که در برابر خطراتی که متوجه اسلام و مسلمین می‏باشد برای تحمل هرگونه ناملایمات آماده‏باشیم تا بتوانیم دست ‏خائنین به اسلام را قطع‏ نمائیم و جلو اغراض و مطامع آنها را بگیریم…’