پيمان عمران منطقه‌اي آر.سي‌.دی

هدف از انعقاد اين پيمان تقويت همكاري‌‌هاي اقتصادي ميان اين سه كشور اعلام شد. چهارچوب روابطي را كه در پيمان عمران منطقه‌اي پيش‌بيني شده بود مي‌توان از متن قطعنامه 11 ماده‌اي اجلاس سران در استانبول به دست آورد. مواد اين قطعنامه به اختصار چنين است‌:
1ـ ايجاد مبادله آزاد يا آزادتر كالاها به وسيله انعقاد قراردادهاي بازرگاني‌.
2ـ برقراري همكاري بيشتر بين اتاق‌هاي بازرگاني و ايجاد اتاق‌هاي بازرگاني مشترك‌.
3ـ تنظيم و اجراي برنامه‌هاي مختلفي كه به منظور تأمين منافع اقتصادي مشترك طرح مي‌گردد.
4ـ تقليل نرخ‌هاي پستي بين سه كشور به ميزان تعرفه‌هاي داخلي.
5ـ بهبود خطوط حمل و نقل هوايي داخل منطقه و ايجاد يك خط هوايي بين‌المللي مجهز بين سه كشور كه توانايي رقابت با ساير خطوط هوايي جهان را داشته باشد.
6ـ مطالعه درباره امكانات تأمين يك همكاري نزديك در امر كشتي‌راني از جمله تأسيس يك خط مشترك دريايي و يا تشكيل يك كنفرانس كشتي‌راني منطقه‌اي‌.
7ـ انعقاد قراردادي به منظور توسعه جهانگردي در منطقه.
8ـ انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم براي ساختمان و بهبود وضع ارتباطي راه و راه‌آهن بين سه كشور.
9ـ لغو تشريفات مربوط به رواديد عبور بين سه كشور به منظور تسهيل در امر مسافرت.
10ـ كمك و معاضدت فني از راه اعزام كارشناس و ايجاد تسهيلات مربوط به آموزش و پرورش كادرهاي فني.
11ـ توسعه همكاري‌هاي فرهنگي و اطلاعاتي بين سه كشور.
پيمان «آر.سي‌.دي‌» براساس پيمان سنتو كه هر سه كشور عراق، ايران و تركيه در آن عضويت داشتند، منعقد شد. آر.سي‌.دي 5 سال پس از سنتو به عنوان معاهده‌اي مكمل آن منعقد گرديد. سنتو بار نظامي و آر.سي‌.دي بار اقتصادي داشت‌.
پيمان «آر.سي‌.دي‌» در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران با تلاش جمهوري اسلامي ايران به پيمان «اكو» تغيير نام و هويت داد. هدف از انعقاد اين پيمان كه 28 خرداد 1369 در ازمير تركيه به امضاي وزيران امور خارجه كشورهاي ايران‌، پاكستان و تركيه رسيد، تغيير ماهوي آر.سي‌.دي و وسيع‌تر كردن دامنه همكاري‌هاي سه كشور عضو و افزايش تعداد اعضاي اين سازمان بود. به همين دليل درپي عضويت كشورهاي مسلمان تازه استقلال يافته شوروي از جمله آذربايجان‌، قزاقستان‌، قرقيزستان‌، تركمنستان‌، ازبكستان و تاجيكستان و همچنين افغانستان در اكو، فعاليت اين سازمان گسترش يافت و در سطح منطقه‌اي و بين المللي از اهميت بسياري برخوردار شد. يكي از ويژگي‌هاي اكو، رقم بالاي جمعيت اعضاء است. اين سازمان با 220 ميليون نفر كه يك چهارم جمعيت مسلمانان جهان را تشكيل مي‌دهد، بزرگترين تشكل اقتصادي در دنياي اسلام محسوب مي‌شود.
اكو به عنوان نقطه تماس سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا از موقعيتي ممتاز و استراتژيك در سطح بين‌المللي برخوردار است‌. منابع غني و بكر معدني، نفتي و گازي موجود در اكثر كشورهاي عضو اكو سرمايه ارزشمندي را در اختيار اين سازمان قرار داده است‌. از طرفي ايران به دليل داشتن مرز زميني با 5 كشور از اعضاء اين پيمان و دارا بودن موقعيت استراتژيك جغرافيايي براي برقراري ارتباط ساير اعضا با آبهاي بين‌المللي و نيز به دليل استقرار دبيرخانه دايمي اين سازمان در تهران از موقعيت محوري در اين سازمان برخوردار است‌.

R.C.D)) Development For Cooperation Regional 1-
Cento)) Organization Treaty Central 2-
E.C.O)) Organization Cooperation Economic 3-