بسترهاي تأسيس سلطنت پهلوي

بسترهاي تأسيس سلطنت پهلوي


« بسترهاي تأسيس سلطنت پهلوي» عنوان يكي از آثار جديد مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي است. دكتر حسين آباديان نويسنده كتاب در مقدمه آن خاطرنشان كرده است كه در رساله حاضر، براي اولين بار از اسناد وزارت دربار شاهنشاهي، وزارت جنگ، وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت امور خارجه و نيز برخي مكاتبات سفارت بريتانيا و مكاتبات از رجال سياسي شوروي سابق به ويژه «تئودور روتشتين» در ارتباط با نحوه برخورد آنها با تحولات داخلي ايران استفاده شده است. اين اسناد همگي در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي نگهداري مي‌شوند.
كتاب «تاريخ سياسي ايران معاصر؛ بسترهاي تأسيس سلطنت پهلوي» ادامه دو تحقيقي است كه پيشتر با عناوين «بحران مشروطيت در ايران» و «ايران از سقوط مشروطه تا كودتاي سوم اسفند» به رشته تحرير درآمده و توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي به چاپ رسيده بود.
كتاب حاضر در 604 صفحه و قطع وزيري در اختيار پژوهسگران و محققان قرار دارد