همه جاي کشور به نام من است!

«عکس شاه همه جا هست، پيش از شروع فيلم در همه‌ي سينماها تصوير او در حالت‌هاي شاهانه گوناگون همراه قطعاتي از سرود ملي نمايش داده مي‌شود. سال روز تولد شاه، ملکه و وليعهد با آتش بازي و رژه و تظاهرات جشن گرفته مي‌شود... همه‌ي‌ رسانه‌هاي گروهي مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا اين انديشه را تبليغ کنند که وفاداري به سلطنت و ميهن‌پرستي ملي لازم و ملزوم‌اند.»
بيشتر کارخانجات، سدها، بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، پارک‌ها، آموزشگاه‌ها و ... به نام يکي از خاندان سلطنت نام‌گذاري شده بود. فهرست زير، هر چند گزيده‌اي بيش نيست، ولي به خوبي گوياي اين مطلب هست:
- بندرپهلوي، بندر فرحناز، بندر شاه، بندر شاپور، نفت شاه، شهر شاهي ، شهر شاه‌پسند، شهرک فرحناز پهلوي در تهران؛
بيشتر کارخانجات، سدها، بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، پارک‌ها، آموزشگاه‌ها و ... به نام يکي از خاندان سلطنت نام‌گذاري شده بود
- سد فرحناز در تهران، سد شهناز پهلوي در همدان، سد رضاشاه پهلوي در خوزستان، سد شهبانو فرح در رشت، سد محمدرضا شاه پهلوي؛
- دانشگاه صنعتي آريامهر تهران، دانشگاه پهلوي شيراز، دانشگاه فرح (مدرسه‌ي عالي دختران تهران)، آموزشگاه حرفه‌اي فرح پهلوي، آموزشگاه پرستاري اشرف پهلوي، آموزشگاه حرفه‌اي رضاپهلوي اصفهان، آموزشگاه بهياري 25 شهريور زاهدان (به مناسبت بيست و پنجمين سال سلطنت پهلوي)، آموزشگاه عالي پرستاري رضاشاه کبير؛
- بيمارستان ليلا پهلوي، بيمارستان فرح پهلوي مشهد، بيمارستان ثريا (بيمارستان شير و خورشيد)، بيمارستان آريامهر بندرلنگه، درمانگاه کودکان شمس پهلوي، مرکز پزشکي پهلوي، بيمارستان 24 اسفند (تولد رضا شاه)، بيمارستان شهناز پهلوي مشهد، بيمارستان پهلوي نهاوند، بيمارستان يک صد تخت خوابي رضا پهلوي رضاييه، زايشگاه فرح، بيمارستان بنياد شمس پهلوي، بيمارستان پهلوي تهران، درمانگاه نوبنياد رضا پهلوي شيراز، بيمارستان ششم بهمن مشهد (به مناسبت سالگرد رفراندم لوايح شش گانه)، بيمارستان 25شهريور تهران، بيمارستان رضا پهلوي وابسته به سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي؛
- ميدان شهياد پهلوي، ميدان 24 اسفند، کوي فرح پهلوي شيراز، کوي فرح پهلوي زاهدان، ميدان پهلوي، خيابان پهلوي، کوي نوبنياد 9 آبان (تولد شاه)، ميدان 25 شهريور، کوي رضا پهلوي محلات، خيابان محمدرضا شاه پهلوي، خيابان غلامرضا پهلوي؛
- ورزشگاه فرح پهلوي اصفهان، استخر پهلوي اصفهان، ورزشگاه سرپوشيده‌ي محمدرضا شاه پهلوي، ورزشگاه بزرگ يک صد هزار نفري آريامهر، ورزشگاه سرپوشيده‌ي والاحضرت شاهپور عليرضا پهلوي گنبد، مرکز ورزشي و فرهنگي 25 شهريور تهران، استاديوم فرح پهلوي تهران، کلوپ دختران شهناز پهلوي، کلوپ رضا پهلوي، سالن سرپوشيده‌ي تربيت بدني محمدرضا شاه پهلوي آبادان، استاديوم ورزشي شهناز پهلوي؛
- پارک پهلوي تهران، پارک وليعهد بابل، پارک آريامهر تهران، پارک جنگلي شهبانو فرح پهلوي لويزان، پارک فرحناز پهلوي شيراز، پارک وليعهد شيراز، پارک فرح در جلاليه‌ي تهران، پارک نوبنياد پهلوي، پارک فرح پهلوي اصفهان، پارک فرح آباد جنوب شهر تهران؛
- بنياد فرهنگي رضا پهلوي، کتابخانه‌ي رضا پهلوي رشت، کتابخانه‌ي پهلوي تهران (مرکز جمع‌آوري کتاب‌هاي خطي در مورد تمدن ايران)، موزه‌ي سلسله‌‌ي پهلوي.
- پهلوي‌ها حتي سعي داشتند نام خود را روي کشتي‌هاي تجاري و ناوهاي جنگي هم بگذارند؛ مثل کشتي آريامهر، کشتي آرياناز، کشتي آريا کيش و ناو شاهرخ.
- پهلوي‌ها حتي از جام‌هاي ورزشي نيز نمي‌گذشتند و به نام خود نام‌گذاري مي‌کردند؛ مانند جام شناي وليعهد، جام آريامهر، جام فرح و ...
- شاه در اين اواخر جايزه‌اي بين‌المللي به نام «جايزه‌ي پهلوي» که ارزش آن پنج هزار دلار بود درست کرد و به طرف‌داران خود در جهان خير و بخش مي‌کرد.
يکي از مظاهر تفرعن و کيش شخصيت پهلوي پيکره سازي و نصب آن در اماکن عمومي ايران بود. طبق گزارشي تا سال 1357 بيش از هشتصد مجسمه از رضا شاه و محمدرضا شاه در سرتاسر ايران نصب شد.
يکي از مظاهر تفرعن و کيش شخصيت پهلوي پيکره سازي و نصب آن در اماکن عمومي ايران بود. طبق گزارشي تا سال 1357 بيش از هشتصد مجسمه از رضا شاه و محمدرضا شاه در سرتاسر ايران نصب شد.
شاه حتي کارخانه‌اي مانند ذوب آهن اصفهان را که صنعتي ملي بود، به نام «کارخانه‌ي ذوب آهن آريامهر» نام‌گذاري کرد.
جالب اين است که بدانيم انتخاب نام اماکن بزرگ مانند دانشگاه يا بنادر و شهرها و کارخانجات هرگز توسط مردم صورت نمي‌گرفت، بلکه نام‌گذاري به فرمان شاه صادر مي‌گرديد.
خودخواهي دربار شاه تعطيلي، شادي، جشن و پايکوبي مردم ايران را بر محور خاندان سلطنت تعيين مي کرد. مردم موظف بودند در ايام متعلق به اين خانواده جشن بگيرند و خيابان‌ها را آذين بندي کنند. مدارس مجبور بودند با راه‌اندازي کارناوال‌ها  شادي خود را به لودگي و سياه‌بازي آلوده کنند. جدول روزهاي تعطيل يا جشن و چراغاني نشانگر تفرعن اين خانواده مي‌باشد:
21فروردين  روز دعا (به مناسبت جان به در بردن شاه از ترور سال 1344)
28 مرداد روز جشن ملي (به مناسبت پيروزي شاه در کودتاي 28 مرداد 1332)
25 شهريور روز جشن ملي (به مناسبت به سلطنت رسيدن محمدرضا شاه)
6 مهر  روز جشن ملي ( سال روز سروش آريامهر!)
21 مهر  روز جشن و شادي ( به مناسبت تولد فرح)
4 آبان  روز جشن و آذين‌بندي (به مناسبت تولد شاه)
9 آبان   روز جشن و پايکوبي (به مناسبت تولد وليعهد)
6 بهمن  روز جشن (به مناسبت انقلاب شاه و ملت)
5 بهمن   روز نيايش (به مناسبت رفع خطر از شاه در سال 1327)
3 اسفند  روز رضا شاه کبير (به مناسبت کودتاي سوم حوت 1299)
24 اسفند روز پدر (به مناسبت تولد رضا شاه)