سير تاريخي انقلاب

لغو امتياز تنباكو به فتواي آيت الله ميرزاي شيرازي-  25 ارديبهشت 1270
چکيده: جنبش تحريم توتون و تنباكو و فتواي تاريخي ميرزاي شيرازي از مهمترين رويدادهاي تاريخ معاصر مي باشد که پيشتازي مرجعيت و روحانيت شيعه را در مبارزه با استعمار نشان مي دهد .
شهادت سيد جمال الدين اسدآبادي 19 اسفند 1275
سيد جمال،‌ اواخر عمر خود را در عثماني سپري ‌كرد و غير مستقيم تحت نظر سلطان عبدالحميد،‌ امپراطور عثماني قرار داشت.
 وقتي خبر قتل ناصرالدين شاه توسط ميرزا رضا كرماني، از شاگردان سيد جمال، به اسلامبول رسيد،‌ سلطان عبدالحميد،‌ به هراس افتاد و دستور قتل سيد جمال را داد و سرانجام در 19 اسفند 1275 برابر با 9 مارس 1897 او را مسموم ساختند و جنازه او را در قبرستان مشايخ اسلامبول به خاك سپردند.در سال 1324،‌ فيض محمدخان،‌ سفير وقت دولت افغانستان در آنكارا،‌ موافقت دولت تركيه را براي نبش قبر سيد بدست آورد بقاياي جسد سيد جمال‌الدين اسدآبادي را در تابوتي به كابل انتقال دادند.
    امضاي فرمان مشروطيت - 14 مرداد 1285
چکيده: انقلاب مشروطيت يكي از مهمترين وقايع تاريخ معاصر ايران مي‌باشد كه سرفصل جديدي در تاريخ ايران گشود. فرمان مشروطيت در 14مرداد1285 مظفرالدين شاه امضا کرد .
شهادت آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري رهبر      نهضت مشروطه مشروعه -11 مرداد 1288
چکيده: شيخ فضل‌الله نوري از جمله روحانيوني بود كه در پيروزي نهضت مشروطه نقش مهمي ايفا كرد اما پس از مشاهده انحراف اين نهضت بناي مخالفت با روشنفكران غرب‌زده گذاشت و به دست همين گروه اعدام شد .
پس از امضاي قرارداد ننگين 1919 توسط وثوق الدوله، شيخ محمد خياباني كه نماينده مجلس بودند به مبارزه و مخالفت با اين قرارداد پرداختند و نهايتا وثوق الدوله تصميم گرفت از راه جنگ، خياباني را از ميان بردارد . با ورود متجاوزان به تبريز ، خياباني بر ضد دولت قيام كرد و تمام ادارات شهر را به تصرف در آورد . اين پيروزي شش ماه دوام آورد و در اين مدت خياباني سعي كرد با تشكيل نيروهاي منظم ادارات را تحت سرپرستي افراد ايراني در آورد و به تاسيس موسسه هاي ملي بپردازد و با مبارزه با بي عدالتي و بي كفايتي پرداخت . اما وثوق الدوله با هماهنگي روسها كودتاي خونيني را عليه خياباني اجرا كردند و مبارزان زيادي را به خاك و خون كشيدند و با حمله به خانه خياباني او را به رگبار بسته و به شهادت رساندند .
كودتاي سوم اسفند 1299 - 3 اسفند 1299
چکيده: كودتاي انگليسي سوم اسفند 1299 شمسي که با طراحي انگليس و اجراي سيدضياءالدين طباطبايي به عنوان چهره سياسي، و رضاخان ميرپنج پهلوي به عنوان چهره سياسي انجام پذيرفت
شهادت ميرزا كوچك خان جنگلي - 11 آذر 1300
چکيده: شهادت ميرزا كوچك خان جنگلي رهبر نهضت جنگل در يازدهم آذر 1300. نهضت جنگل فعاليت‌هاي نظامي مختلفي را بر ضد نيروهاي روسي و انگليسي در شمال ايران انجام داد .
تاسيس حوزه علميه قم -3 فروردين 1301
چکيده: تاسيس حوزه علميه قم در سال 1301 توسط آيت ا... حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي که از زمان تاسيس تاكنون مركز اصلي مبارزه و انديشه مترقي اسلام در عصر حاضر بوده است .
فاجعه خونين مسجد گوهرشاد - 21 تير 1314
چکيده: فاجعه خونين حمله به مسجد گوهرشاد يكي از اوراق ننگين تاريخ در دوره رضاخان مي‌باشد. رضاخان كه با زور سر نيزه و با حمايت بيگانگان به قدرت رسيد .
كشف حجاب به دستور رضاخان -17 دى 1314
چکيده: حدود شش ماه پس از فاجعه مسجد گوهرشاد، رضا خان با بي اعتنايي به علما و مردم، در روز 17 دي 1314 در جشن فارغ التحصيلي دانشسراي مقدماتي دختران در تهران، قانون كشف حجاب زنان را به طور آشكار و رسمي اعلام كرد و خود به اتفاق همسر و دخترانش كه بدون حجاب بودند، در اين جشن شركت و سخنراني كرد .
شهادت آيت‌الله مدرس و روز مجلس - 10 آذر 1316
چکيده: در شب دهم آذر 1316 برابر با 27 رمضان 1356 قمري به دستور رضاخان، عالم مجاهد آيت‌الله مدرس را پس از سال ها تبعيد در نقاط مختلف، در کاشمر به شهادت رساندند .
اشغال ايران توسط نيروهاي متفقين
3 شهريور 1320
چکيده: سوم شهريور 1320 يادآور روزي است كه نيروهاي بيگانه سه كشور انگليس، شوروي و آمريكا، در آستانه گسترش جنگ دوم جهاني، خاك ايران را به اشغال خود در آوردند  .
 
 
 
 
  ژوزف‌استالين‌‏‎،فرانكلين روزولت،‏‎ ‎وينستون‌‏‎چرچيل‌
اعدام انقلابي سپهبد رزم ‏آرا توسط فدائيان اسلام -16 اسفند 1329
شهيد خليل طهماسبي از سوي جمعيت فداييان اسلام مأمور ترور رزم ‏آرا گرديد و سرانجام وي را در شانزدهم اسفند 1329ش به هلاكت رساند. اعدام انقلابي وي در واقع هشداري به برخي نمايندگان مجلس شانزدهم بود كه به دليل وابستگي به انگليس، مانع از ملي شدن صنعت نفت در ايران مي‏شدند. به همين جهت، به فاصله كوتاهي پس از حركت انقلابي اعدام رزم آرا، طرح ملي شدن صنعت نفت در كميسيون نفت مجلس، مورد تأييد و تصويب قرار گرفت.
 ملي شدن صنعت نفت ايران - 29 اسفند 1329
از سال‏هاي اوليه حفر چاه نفت ايران، چشم طمع بيگانگان به دنبال استثمار منابع زيرزميني كشور بوده و آنان در هر فرصتي به گرفتن امتيازهاي گوناگون نفتي اقدام مي‏كردند.
 پس از لغو امتياز نفتي دارسي بين ايران و انگلستان، قرارداد الحاقي گس - گلشاييان به منظور كشف و استخراج نفت توسط شركت‏هاي نفتي انگليسي منعقد گرديد. اين قرارداد را جهت تصويب به مجلس بردند كه با مخالفت عده‏اي از نمايندگان مجلس و علماء به ويژه آيت ‏اللَّه كاشاني و مردم روبرو شد. پافشاري‏هاي سپهبد رزم ‏آرا نخست وزير پهلوي، اين لايحه را بار ديگر به مجلس برد و او كه تصويب آن را مشكل يافت، قصد كودتا نمود. اما يك روز قبل از اجراي كودتا، توسط خليل طهماسبي از گروه فداييان اسلام ترور شد. به دستور آيت ‏اللَّه كاشاني مردم به اين قرارداد اعتراض كرده و خواهان ملي شدن نفت ايران شدند. سرانجام با به وجود آمدن آن وضعيت، مجلس به ملي شدن صنعت نفت ايران، رأي مثبت داد و در 29 اسفند 1329 مقرر شد كه كليه عمليات اكتشاف، استخراج و بهره ‏برداري نفت در دست دولت قرار گيرد.
30 تير به رهبري آيت‌الله كاشاني -30 تير 1331
چکيده: پس از اثبات حقانيت ايران در دادگاه لاهه در خصوص ملي شدن صنعت نفت ، مصدق خواستار افزايش اختيارات خود و عهده دار شدن وزارت جنگ شد.
در روز 29 تير ماه آيت‌ا... كاشاني در مصاحبه با خبرنگاران داخلي و خارجي اعلام كرد كه «‌اگر قوام نرود اعلام جهاد مي‌كنم و خودم كفن پوشيده با ملت در پيكار شركت مي‌نمايم.»
پس از اين موضعگيري قاطع، در سي‌ام تير ماه بازار تعطيل شد و مردم به خيابانها ريختند و خواستار سرنگوني قوام شدند . به دستور قوام مردم به گلوله بسته شدند و عده‌اي به شهادت رسيدند.
كودتاي 28 مرداد 1332 - 28 مرداد 1332
چکيده: روز 28 مرداد 1332 يادآور كودتاي ننگيني است كه شيريني نهضت ملي شدن صنعت نفت را در كام ملت ايران تلخ كرد و باعث ايجاد يک دوره 25ساله ديکتاتوري و اختناق شد .
روز دانشجو -16 آذر 1332
چکيده: از مهمترين حركت‌هاي سياسي و دانشجويان در تاريخ ايران، اعتراض دانشجويان در 16 آذر 1332 به ورود معاون رييس جمهور آمريكا، نيكسون، به خاك ايران پس از كودتاي 28 مرداد بود که منجر به شهادت سه تن از دانشجويان توسط رژيم پهلوي گرديد.
ارتحال آيت‌الله كاشاني -23 اسفند 1340
مبارزات سياسي:
1. مبارزات عليه استعمار: ايشان در عراق به همراه پدر، پدر ف رهبري نيروهاي ملي عراق را برعهده داشت به طوريكه انگليسي‌ها كه وجود ايشان را بزرگ ترين مانع پيشرفت خود در عراق مي‌دانستند، ‌حكم اعدام ايشان را صادر كردند اما ايشان قبل از دستگيري، ‌عراق را به سمت ايران ترك كرد. بعد از بركناري رضا خان در شهريور 1320 و اشغال ايران توسط متفقين، آيت‌الله كاشاني، اعلاميه‌اي با اين مضمون كه ايران مال ايران است و ذخاير آن به خصوص نفت از آن ايرانيان است، انتشار داد. ايشان همچنين در قم اعلاميه و شبنامه عليه انگليسي ها صادر مي‌كرد تا اينكه سرانجام در خرداد 1323 بازداشت و تبعيد گرديد و تا پايان جنگ جهاني در ارودگاههاي متفقين زنداني بود.
2. مبارزات عليه استبداد داخلي: ‌آيت‌الله كاشاني پس از پايان جنگ دوم جهاني،‌ در فعاليت هاي اجتماعي و مبارزات سياسي فعالانه حضور يافت و در مقابل سياست بازي‌هاي قوام ايستاد و در نتيجه در سال 1324 بار ديگر دستگير و تبعيد شد.
اما در دي ماه 1324 در دوره پانزدهم مجلس به نمايندگي انتخاب شد و عليه دولت هاي دست نشانده هژير و ساعد به مبارزه پرداخت. در پي ترور نافرجام شاه،‌ بار ديگر آيت‌الله كاشاني دستگير و در قلعه فلك الافلاك خرم‌آباد زنداني و از آنجا به لبنان تبعيد شد. پس از تبعيد ايشان،‌ مبارزات مردم همچنان ادامه يافت و شهيد نواب صفوي رابطه مستقيم با آيت‌الله كاشاني برقرار نموده و اعلاميه‌هاي ايشان را پخش مي كرد. بعد از ترور هژير توسط فدائيان اسلام در 27 اسفند 1328، ‌كابينه ساعد سقوط كرد و در انتخابات دوره شانزدهم، آيت الله كاشاني غيابا از طرف مردم به نمايندگي مجلس انتخاب شد و منصورالملك نخست وزير وقت،‌ طي تلگرافي از ايشان عذرخواهي كرده و ايشان به ايران بازگشت. عمده فعاليت ايشان پس از آن، ‌در رابطه با ملي شدن صنعت نفت و روي كار آمدن دولت مصدق بود كه در ملي شدن صنعت نفت نقش ممتازي را ايفا كرده و رهبري مردم در قيام 30 تير 1331 را برعهده داشت. پس از آنكه مصدق دوباره روي كار‌آمد بناي اختلاف با آيت‌الله كاشاني گذاشت. نصيحت هاي آيت الله كاشاني فايده‌اي نكرد تا اينکه كودتاي 28 مرداد اتفاق افتاد. پس از كودتاي 28 مرداد كه قرار داد كنسرسيوم در دولت زاهدي منعقد شد، ‌آيت الله كاشاني طي اعلاميه‌اي شديداللحن آن را محكوم کردند و از درجه اعتبار ساقط دانستند. در سال 1334، پس از دستگيري سران فداييان اسلام،‌ باز ديگر آيت‌الله كاشاني به عنوان دخالت در قتل رزم‌آرا دستگير و در معرض محاكمه و اعدام قرار گرفت.
 اما بر اثر پافشاري مقامات روحاني و هشدار جدي آنان، آزاد گرديد.  سرانجام آيت‌الله كاشاني در 23 اسفند 1340 پس از عمري مجاهدت با استبداد داخلي و استعمار خارجي،‌ دعوت حق را لبيك گفت.
فاجعه خونين هجوم به مدرسه فيضيه -    2فروردين 1342
چکيده: فاجعه هجوم به مدرسه فيضيه توسط عوامل رژيم شاهنشاهي نقش مهمي در افشاي ماهيت رژيم پهلوي و شكل گيري نهضت اسلامي به رهبري حضرت امام خميني داشت .
     قيام خونين 15 خرداد -15 خرداد 1342
چکيده: اين روز نقطه عطفي در تاريخ مبارزات ملت ايران به رهبري امام خميني است. در اين روز قيام مردم شهرهاي مختلف ايران در اعتراض به دستگيري امام خميني توسط ارتش شاه به خاک و خون کشيده شد .
آزادي امام خميني (ره ) از حصر-
 18 فروردين 1343
چکيده: امام خميني در روز عاشوراي 1383 ه . ق مطابق سيزدهم خرداد 1342 سخنراني تاريخي در مدرسه فيضيه عليه رژيم شاه و عمال و اربابان آن انجام دادند .
سخنراني امام خميني عليه کاپيتولاسيون -4 آبان 1343
چکيده: امام خميني چند روز پس از تصويب لايحه كاپيتولاسيون در مجلس شوراى ملى (21 مهر 1343) در 4 آبان در حضور هزاران نفر از مردم قم و تهران كه از ساعاتى پيش در منزل و كوچه‏ هاى اطراف منزل امام اجتماع كرده بودند بيانات تاريخى خود را ايراد کردند.
تبعيد امام خميني به تركيه -13 آبان 1343
چکيده: در شب 13 آبان 1343 صدها كماندو به همراه مزدوران ساواك به منزل امام در قم حمله‌ور شدند ايشان را دستگير و به تهران منتقل كردند و سپس با يك هواپيماي نظامي ايشان را به تركيه تبعيد كردند.
شهادت مجاهدان مؤتلفه اسلامي-26 خرداد 1344
چکيده: خرداد ماه يادآور سحرگاه خونيني است كه رژيم شاه چهار مؤمن مجاهد را به سبب ايمان به خدا و تعهد به مرجع و فقيه عادل زمان و رهبر انقلاب اسلامي و به جرم دفاع از اسلام ناب محمدي (ص) و اعدام انقلابي حسنعلي منصور ، مزدور آمريكا ، به ميدان تير آوردند تا به خيال خام خود آنها را بكشند و ياران امام خميني (ره) و اسلام را بترسانند. اما آنها همانند رهبرشان ، دلي آرام و قلبي مطمئن داشتند و با لبي پر لبخند به شهادت لبيك گفتند و جاودانه تاريخ داراي حيات طيبه شدند و خون پاكشان ، شوري ديگر در دل مردم خداخواه آفريد.
شهادت آيت‌الله سيد محمدرضا سعيدي
20 خرداد 1349
چکيده: «به خدا سوگند اگر مرا بكشيد و خونم را بر زمين بريزيد، در هر قطره خونم نام مقدس خميني را خواهيد يافت» ( آيت‌الله سعيدي خطاب به عوامل رژيم ) .
در ارديبهشت 1349 پس از آنكه رژيم شاه از سرمايه‌گذاران آمريكايي دعوت كرد تا باصطلاح در ايران سرمايه‌گذاري كنند و در واقع در يك حركت استعماري، اقتصاد ايران را كاملا در اختيار آمريكايي‌ها قرار دهند، علماي حوزه علميه قم با انتشار اطلاعيه‌اي مردم را از اين خطر بزرگ مطلع ساختند. در اين ميان آيت‌الله محمدرضا سعيدي عليه استعمارگران دست به فعاليت‌هاي شديدي زد و با انتشار اعلاميه‌اي به زبان عربي خطاب به علماي كشورهاي اسلامي، آنها را دعوت به قيام و مخالفت نمود. رژيم شاه كه از حركت پرخروش ايشان به وحشت افتاده بود، ايشان را دستگير و در قزل قلعه زنداني كرد. اين عالم مجاهد در روز چهارشنبه 20 خرداد 1349 تحت شديدترين شكنجه‌ها، به شهادت رسيد.
آغاز جشن هاي 2500 ساله شاهنشاهي -20 مهر 1350
چکيده: 0 مهر 1350 با قرائت خطابه محمدرضا پهلوي در برابر مقبره كوروش هخامنشي در پاسارگاد، جشنهاي 2500ساله شاهنشاهي آغاز شد. هدف اصلي شاه از برپايي اينگونه جشن ها، بزرگ جلوه دادن عظمت دستگاه شاهي و شخص خود بود.
شهادت آيت الله غفاري -7 دى 1353
چکيده: شهيد آيت ا... غفاري در تير ماه 1353، در تهران دستگير شد و اين آخرين دوران زندان اين مبارز نستوه بود و ايشان تحت فشار شديدترين شکنجه هاي دژخيمان ساواک به شهادت رسيدند
 
تشكيل حزب شاهنشاهي رستاخيز-11 اسفند 1353
محمدرضاه پهلوي مي‏خواست در داخل كشور، مركز همه قدرت‏ها باشد و تصور مي‏كرد از اين طريق مي‏تواند در رديف سران كشورهاي بزرگ درآيد، از اين رو در يازدهم اسفند 1353، طي سخناني، آغاز عصر رستاخيز را اعلام كرد و نويد تشكيل يك حزب واحد و سراسري را داد. به اين ترتيب احزاب موجود برچيده شدند و حزب رستاخيز ملت به عنوان تنها حزب قانوني مطرح شد. در ايران، براي نخستين بار بود كه نظام تك حزبي استقرار مي‏يافت كه البته آن هم همچون نظام‏هاي چند حزبي قبلي، بيشتر جنبه صوري و ظاهري داشت و عمدتاً به عنوان يكي از ابزارهاي حكومتي به كار گرفته شد. شاه با ايجاد اين حزب، ركن چهارمي به سه ركن بوروكراسي، ارتش و دربار افزود؛ در حاليكه اين ركن در مقايسه با ديگر اركان حكومتي رژيم، از قدرت و نفوذ و تاثيرگذاري كمتري برخوردار بود. نخستين ثمره شوم حزب رستاخيز، دوره بيست و چهارم به عنوان آخرين دوره مجلس شوراي ملي بود كه توسط اين حزب آماده و در شهريور 1354، افتتاح گرديد. دومين دستاورد اين حزب، تغيير تاريخ هجري به تاريخ شاهنشاهي بود كه خود نشانه اوج فرعونيت طاغوت به شمار مي‏رفت. شاه تهديد كرد كه هر كس نمي‏خواهد به عضويت حزب درآيد بايد كشور را ترك كند. اما تشكيل اين حزب با واكنش تند امام خميني مواجه گرديد و ايشان اين حزب را تحريم كردند. رسوايي ادامه حيات اين حزب پس از سه سال و نيم به حدي رسيد كه با روي كار آمدن دولت جعفر شريف امامي، وي براي فرو نشاندن خشم مردم، در اقدامي عوام فريبانه، اين حزب را مهر 1357 منحل اعلام كرد. ولي ديگر كار از كار گذشته بود و انقلاب ملت مسلمان ايران تومار سلطنت را در بهمن 57 درهم پيچيد.
 
تغيير تاريخ هجري به شاهنشاهي-25 اسفند 1354
نخستين ثمره فعاليت حزب رستاخيز كه به دستور شاه تشكيل شده بود،‌مجلس دوره بيست و چهارم بود كه در شهريور 1354 افتتاح شد. شاه تلويحا كليه ضعف‌ها و عقب‌ماندگي‌ها را به آثار و مظاهر بازمانده از غلبه فرهنگي و معنوي اسلام نسبت داد.
در پايان سال 1354،‌ مجلسين شوراي ملي و سنا در يك اجلاس مشترك تصويب كردند كه مبدا تاريخ به شاهنشاهي تغيير يابد و مردم و سازمان هاي ملي و دولتي موظف شدند تاريخ جديد را به كار برند و تاريخ هجري كه تاريخي اسلامي و منشا آن هجرت پيامبر اسلام از مكه به مدينه است،‌ از بين برود. در توجيه اين عمل در كتاب تاريخ سال چهارم آموزش متوسطه نوشتند: "‌در تاريخ 25 اسفند 1354 خورشيدي،‌ با تصويب مجلسين شوراي ملي و سنا،‌ مقرر شد تاجگذاري كورش كبير در سال 599 پيش از ميلاد مسيح،‌ مبدا سال خوشيدي و سرآغاز تاريخ سياسي و اجتماعي ايران قرار گيرد. به همين مناسبت اول سال 1355 هجري خورشيدي آغاز سال 2535 شاهنشاهي،‌ سال رسمي كشور شاهنشاهي ايران اعلام شد."
امام خميني (ره) در پيام عيد فطر 1355 به كارگيري تاريخ شاهنشاهي را حرام اعلام نمودند و فرمودند:‌ « براي تضعيف اسلام و محو اسم آن نغمه شوم تغيير مبدا تاريخ را ساز كردند؛ اين تغيير از جنايات بزرگي است كه در اين عصر به دست اين دودمان كثيف واقع شد. بر عموم ملت است كه با استعمال اين تاريخ جنايتكارانه مخالفت كنند و چون اين تغيير، هتك اسلام و مقدمه محو اسلام است،‌ خداي نخواسته،‌ استعمال آن بر عموم،‌ حرام و پشتيباني از ستمكار و ظالم، مخالف با اسلام عدالتخواه است... »‌.
شهادت آيت‌الله سيد مصطفي خميني-
 1 آبان 1356
چکيده: در نيمه شب اول آبان 1356، آيت‌الله سيد مصطفي خميني، به شكل مرموزانه‌اي به شهادت رسيد. شهادت ايشان، نهضت اسلامي ايران را جان تازه‌اي بخشيد و به شكل انقلابي فراگير درآورد.
قيام خونين 19 دي قم-19 دى 1356
چکيده: اين قيام را که در اعتراض به چاپ مقاله اي اهانت آميز نسبت به امام خميني صورت گرفت بايد نقطه عطفي در تاريخ نهضت اسلامي دانست چرا كه پس از آن امواج انقلاب اسلامي شدت گرفت و با چهلم هاي پي در پي مردم نقاط مختلف ايران دامنه انقلاب فراگير شد و در نهايت به سرنگوني رژيم پهلوي انجاميد.
قيام مردم تبريز در چهلم فاجعه قم-29 بهمن 1356
چکيده: كشتار مردم تبريز، در پي قيام 29 بهمن، شاه را غافلگير كرد چرا كه او به خيال خود توانسته بود پرده‌اي ضخيم بر روي فاجعه قم بكشد حتي اقدام دبير كل سازمان ملل را به سود خود تمام كند و افكار خارجيان را از درك واقعيت فاجعه قم منحرف سازد؛ اما با قيام مردم تبريز، تقدير به گونه ديگري رقم خورد.
قيام مردم يزد به مناسبت اربعين شهداي تبريز-8 فروردين 1357
چکيده: قيام مردم يزد در هشتم فروردين 1357 حلقه سوم از سلسله قيام هاي زنجيره اي بود كه منجر به قيام سراسري در ايران بر ضد شاه و در نهايت سرنگوني رژيم پهلوي گرديد...
فاجعه خونين 17 شهريور -17 شهريور 1357
چکيده: سالروز کشتار بيرحمانه مردم بي دفاع توسط نظاميان رژيم شاه در ميدان ژاله(شهدا) در 17 شهريور 1357 که به جمعه سياه شناخته شده است .
هجرت امام خميني از نجف به پاريس
13 مهر 1357
چکيده: روز 13 مهر 1357، روز شروع هجرتي تاريخي بود. امام پس از جلوگيري کويت از ورود به اين کشور به پاريس هجرت کردند و در دهكده‌اي به نام «نوفل لوشاتو» اقامت كردند .
دانش‌آموز-13 آبان 1357
چکيده: در اين روز، رژيم پهلوي با سركوب تظاهرات دانش آموزان معترض در جلوي دانشگاه تهران، 56 تن را شهيد و صدها نفر را مجروح كرد .
حضرت امام در پيامي به همين مناسبت فرمودند: «... عزيزان من صبور باشيد، كه پيروزي نهايي نزديك است و خدا با صابران است ... ايران امروز جايگاه آزادگان است... من از اين راه دور، چشم اميد به شما دوخته‌ام ... صداي آزاديخواهي و استقلال طلبي شما را به گوش جهانيان مي‌رسانم». به خاطر گراميداشت ياد و خاطره شهيدان دانش‌آموز، اين روز در تاريخ انقلاب اسلامي به نام روز دانش‌آموز نامگذاري شده است.
تشكيل شوراي انقلاب- 22 دى 1357
چکيده: با اوج گيري نهضت اسلامي در سال 1357، انديشه شكل گيري "شوراي انقلاب" در ميان روحانيون معتمد امام پديد آمد كه در سفر شهيد مطهري به پاريس، اين طرح با امام در ميان گذاشته شد. امام در 22 دي 1357، فرمان تشكيل شوراي انقلاب را صادر كردند.
فرار شاه از ايران-26 دى 1357
چکيده: در روز 26 دي 1357، شاه پس از سالها ظلم و جنايت در حق مردم مسلمان ايران، به همراه همسرش، ايران را به سمت مصر ترك كرد، در حاليكه حتي نزديك ترين حاميان و اربابانش هم از پذيرفتن او امتناع كردند. پس از فرار شاه، ملت با آمدن به خيابان ها و اظهار شادماني و پخش گل و شيريني، اين پيروزي بزرگ را جشن گرفتند .
بازگشت امام خميني به ميهن و آغاز دهه فجر انقلاب-12 بهمن 1357
چکيده: هواپيماي ايرفرانس حوالي 9 صبح در فرودگاه مهرآباد نشست و حضرت امام، با قلبي آرام و مطمئن پس از 15 سال هجرت، پا به خاك ميهن اسلامي گذاشتند.
رويدادهاي 12 بهمن 1357
امام خميني پس از سال‌ها دوري و تبعيد به كشور بازگشت. ايران اسلامي شاهد بزرگترين و تاريخي‌ترين استقبال بود. حضور ميليوني مردم كه صف مستقبلين را از فرودگاه تهران تا بهشت زهرا امتداد داده بود، حاكي از عشق و علاقه بي‌نظير آنها به رهبر خويش بود.
پيروزي انقلاب اسلامي ايران-22 بهمن 1357
چکيده: در روز 22 بهمن 1357، انقلاب اسلامي ايران پس از سالها مجاهدت، ايثار، فداكاري و مقاومت در راه رضاي الهي با رهبري بي نظير حضرت امام خميني و به همت مردم سرافراز ايران به پيروزي نهايي رسيد .
در روز 22 بهمن 1357، تاريخ نهضت اسلامي مردم ايران به رهبري امام خميني (ره) به نقطه عطف خود رسيد. در اين روز سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهي 2500 ساله و ظلم و استبداد بيش از 50 ساله رژيم پهلوي در ايران، ريشه كن شد و به خواست الهي حكومت جمهوري اسلامي تأسيس شد.