دلايل سقوط شاه از ديد كيسينجر

دلايل سقوط شاه از ديد كيسينجر

«هنري كيسينجر» وزير امور خارجه اسبق آمريكا سقوط شاه ايران را بزرگترين شكست آمريكا پس از جنگ جهاني دوم دانست. خبرگزاري يونايتد پرس در اين باره چنين مي‌نويسد: كيسينجر سقوط شاه مخلوع را يك شكست استراتژيك مهم براي سياست خارجي امريكا توصيف كرد و آن را ناشي از فقدان قاطعيت در دولت كارتر دانست... او چهار مورد كوتاهي را در سياست خارجي امريكا برشمرد و اضافه كرد كه اين نقايص سبب سقوط شاه به وسيله انقلابيون ايران شد:
1. رفورم‌هايي كه به قدرت بسيج اطلاعاتي سازمان سيا در ايران لطمه زد و هر كوششي را براي تثبيت سياسي شاه از طريق كمكهاي پنهاني ضايع كرد.
2. تأكيد بيش از حد دولت كارتر بر حقوق بشر كه در جريان يك دوران دشوار سياسي بر شاه فشار شديدي وارد آورد.
3. بي‌ثباتي منطقه و ايجاد «هلال بحراني» كه از ايران تا شاخ آفريقا را فرا گرفته بود...
4. كم‌توجهي كارتر به بحران ايران كه موجب ابهام‌هاي زيادي نسبت به حمايت امريكا از شاه شد.
اگرچه كيسينجر نخواست بگويد چگونه ممكن بود از سقوط شاه جلوگيري كرد، اما گفت محدود شدن اختيارات سيا توسط سناي امريكا قدرت اجرايي امريكا را كم كرده بود.