هوشنگ نهاوندی

کتاب قصه ها و غصه ها( جلد اول)

او خواهرزاده دکتر فریدون کشاورز، عضو سابق رهبری حزب توده می باشد و سوابق فعالیت های سیاسی وی در فرانسه مبهم است. نهاوندی پس از بازگشت به ایران مدتی کارمند بانک اعتبارات بود و ترقی وی تنها زمانی آغاز شد که حسنعلی منصور در دولت منوچهر اقبال به دبیر کلی شورایعالی اقتصاد وزارت کار رسید. نهاوندی پس از کسب مشاغل متعدد در چارچوب سناریوی «نخبگان آمریکائی» در دولت حسنعل منصور در رأس وزارت نوبنیاد آبادانی و مسکن قرار گرفت و این سمت را در دولت هویدا تا سال 1347 حفظ کرد. او در سال 1347 به عنوان «آجودان کشوری» شاه منصوب شد و به جای امیر متقی (از عوامل اسدالله علم) ریاست دانشگاه پهلوی شیراز را به دست گرفت و پس از سه سال، در رأس دانشگاه تهران قرار گرفت.
از جمله ملاقاتهای خصوصی و پنهانی با ریچارد هلمز، رئیس پیشین سیا در سفر 12-25 خرداد 57 می باشد که بدنبال آن در دولت آشتی ملی جعفر شریف امامی در رأس وزارت علوم و آموزش عالی قرار گرفت
در آبان 1353 به ریاست دفتر مخصوص فرح پهلوی منصوب شد. او که از همان ابتدای تحصیل در فرانسه در ارتباط با سرویس های اطلاعاتی غرب قرار گرفته بود، در زمان اوج انقلاب اسلامی در ارتباط با سرویس های اطلاعاتی غرب قرار گرفته بود، در زمان اوج انقلاب اسلامی در ارتباط فعال با مقامات مؤثر آمریکا قرار گرفت. از جمله ملاقاتهای خصوصی و پنهانی با ریچارد هلمز، رئیس پیشین سیا در سفر 12-25 خرداد 57 می باشد که بدنبال آن در دولت آشتی ملی جعفر شریف امامی در رأس وزارت علوم و آموزش عالی قرار گرفت. او در تارخ 15/11/57 همراه عبدالحسین مجیدی دستگیر شد ولی در حوادث 22 بهمن 57 از زندان گریخت و به خارج کشور پناهنده شد.