نخست‌وزير عصباني مي‌شوند!

به : 341         
تاريخ: 26/11/51
از : 302         
شماره: 7939/302
موضوع: روز ششم بهمن و رژه حزب ايران نوين 
مأمورين شهرباني هم نتوانستند جلوي آنها را بگيرند، عده‌اي از كارگران مشروب زيادي خورده بودند و داخل صف زنان و دختران شده و حركات ناشايستي انجام دادند كه واقعاً شرم‌آور بود همه مردم ناراحت بودند و در اين جريان چند زن و دختر را به بيمارستان منتقل كردند با تحقيقي كه شده عدم مديريت سناتور بلوري و حيدري صبائي نماينده مجلس در اين كار بدون دخالت نبوده و آقاي هويدا نخست‌وزير نيز از اين اتفاق عصباني مي‌شوند و مي‌گويند سر و صداي اين‌كار را در نياوريد.