ملاقات شاه با وزير خارجه اسرائيل و تشكر وي از موضع قوي اسرائيل در منطقه و ابراز خوشحالي اش از شكست عراق بدست كردها (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28 مرداد)

شماره صفحه:386    {در پاييز سال 1345} آبا ابان با قيافه مبدل راهي تهران شد.كلاه گيس بر سر گذاشت و سبيل پرپشتي بر پشت لبش چسباند و صورتش را گريم كرد{اين تمهيدات از اين جهت بود كه ملاقات به نشريات بين المللي و اسرائيلي درز نكند}. گفت و گوهاي ابان با شاه چند ساعت طول كشيد. شاه از موضع قوي اسرائيل در منطقه ابراز رضايت كرد و خوشحالي خود را از شكستي كه كردهاي عراقي اخيرا به ارتش عراق وارد ساخته بودند پنهان نكرد. شاه به منظور ايجاد دشواري براي ناصر تصميم خود را به ارسال اسلحه براي نيروهاي سلطنت طلب يمن از طريق عربستان سعودي اعلام داشت. سرانجام شاه موافقت كرد كه وزيران خارجه دو كشور دست كم سالي يك بار با يكديگر ملاقات و تبادل نظر كنند. همچنين با تقاضاي آبا ابان مبني بر افزايش ميزان نفتي كه ايران به اسرائيل مي فروخت موافقت كرد.