ملاقات شاه با وايزمن رئيس ستاد ارتش اسرائيل و ابراز نگراني شاه از ورود جمال عبدالناصر به خليج فارس با رفتن انگليسي ها (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:385    ملاقات {عزر}وايزمن با شاه كه در 4خرداد صورت گرفت به مدت 55دقيقه طول كشيد و حول و حوش تداركات ايران بعد از خروج انگليسي ها از يمن جنوبي در 1968دور مي زد. شاه ابراز وحشت كرد كه مبادا به محض رفتن انگليسي ها ناصر وارد خليج فارس شود و به تلاش هاي خود در سرنگوني حكومت هاي منطقه بيفزايد و حتي احتمالا به مناطق نفت خيز حمله ورد شود. شاه به اميد اينكه وايزمن گزارش مذاكراتش را با او به واشنگتن خواهد داد اظهار داشت اگر ايالات متحد از دادن جنگ افزار به وي مضايقه كند از اتحاد شوروي خواهد خريد همان طور كه نيروي هوايي پاكستان هواپيماهاي ميگ 19ساخت چين را خريداري كرده است. شاه قبول كرد كه نيروي هوايي ايران در جذب هواپيماهاي روسي دشواري خواهد داشت و او هواپيماهاي ساخت امريكا را ترجيح مي دهد ولي گفت همه اين ها بستگي به اين دارد كه امريكايي ها به چه نحوي بخواهند پول آن را دريافت كنند. وايزمن دريافت كه منظور شاه فشار وارد ساختن اسرائيل به امريكاست كه در برابر  تقاضاهاي او سخاوتمندتر باشند.