كتاب عليه اسرائيل است!

نام كتاب : واشنگتن در تل‌آويو
نام نويسنده : سليمان ابوزيد
نام مترجم : شهاب
ناشر: انتشارات گوتمبرگ يا انتشارات مهتاب
چاپخانه مباشر طبع
تاريخ چاپ و تيراژ 1352
سوابق:
كتاب مزبور در سال 51 بدون مجوز منتشر گرديده است. در تاريخ 12/1/52 يك نسخه كتاب به وزارت فرهنگ و هنر ارسال و خواسته شد كه پس از بررسي درباره مندرجات آن نظريه اعلام دارد. در تاريخ 16/3/52 وزارتخانه مزبور اعلام داشته كه مطالب كتاب عليه اسرائيل و حاميان آن كشور است. در تاريخ 20/3/52 از آن وزارتخانه خواسته شد كه درباره مضره و يا غير مضره بودن كتاب مذكور نظر دهد و سرانجام نماينده وزارت فرهنگ و هنر در كميسيون بررسي مسايل روز مورخ 23/3/52 متشكله در وزارت اطلاعات و جهانگردي مطرح نمود كه مطالب كتاب تحريك‌آميز و غيرقابل انتشار مي‌باشد و قرار شد شهرباني كشور جمع‌آوري كند. مضره بودن كتاب در تاريخ 23/5/52 به ساواك‌ها اعلام شد.
مضره اعلام شود. 10/4/54