افزايش نياز نفتي اسرائيل و ديدار وزير دارايي اين رژيم با شاه (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:284    يك سال بعد{از احداث لوله نفتي 8اينچي بين بندر ايلات و بئر شبع جهت انتقال نفت ايران به اسرائيل در سال1957} نيازهاي نفتي اسرائيل به علت مهاجرت هاي دسته جمعي و پيشرفت هاي اقتصادي افزايش يافت. لذا بن گوريون تصميم گرفت لوي اشكول را به تهران بفرستد تا با شاه در اين باره مذاكره كند. سفر اشكول به تهران چنان مخفي نگاه داشته شد كه حتي دكتر دوريل نماينده اتاق بازرگاني اسرائيل در ايران از آن آگاه نشد. اشكول به همراهي كوزلوف و دكتر زوي اينشتاين رئيس اداره ارزهاي خارجي در وزارت دارايي به تهران آمدند و مورد استقبال سپهبد بختيار قرار گرفتند و در مهمانسراي ساواك اقامت داده شدند. پس از چند جلسه مذاكرات مقدماتي اشكول به حضور شاه رسيد. اين نخستين ملاقات يك وزير اسرائيلي با شاه بود و ضمن آن هر دو تمايل خود را به گسترش روابط و تماس هاي بين دو كشور ابراز داشتند. موافقت شد كه اسرائيل يك لوله نفت 18اينچي احداث كند كه هزينه آن بالغ بر 18 مليون دلار مي شد. لوله مزبور در پايان سال 1960تكميل شد و صادرات نفت ايران به اسرائيل دو برابر گرديد.