محمدرضا شاه و ماجرای بازداشت لئون گریک

ماجرا از روزی آغاز شد که من با خانم عدل که فرانسوی و همسر یکی از پزشکان مخصوص شاه است آشنا شدم.او تقاضا کرد که 4 نفر از رقاصه‌های خود را به کاخ تابستانی شاه ایران اعزام دارم. متأسفانه چون همگی در قرار داد یکی از تئاترهای تهران بودند اقدام به چنین عملی برای من غیر مقدور بود که به 4 نفر از رقاصانام اجازه دهم برای چند روز از کار خود دور باشند». ‌گریک در ادامه بیان می‌دارد:‌ «‌48 ساعت بعد از جواب رد دو نفر کارآگاه به اطاق هتل من آمده و مرا بازداشت و مدت 6 روز در یک سلول کثیف زندانی بودم»‌.
لئون گریک کارگردان رسته بالت جهانی در مورد اقامتش در ایران چنین می‌گوید : شاه ایران چهار رقاصه مرا خواستار بود ولی من قبول نکردم به این دلیل مرا به زندان افکندند و من شش روز بازداشت بودم.

مقدمه :‌
لئون گریک کارگردان و رئیس یک دسته کوچک رقاصان انگلیسی به دستور شاه ایران به مدت 6 روز بازداشت و در این مدت مقامات انگلیسی برای آزادی نامبرده فعالیت می‌کردند. (1)

ماجرای لئون گریک :
ساواک درخصوص مقاله مندرج در روزنامه دیمانیش چاپ پاریس گزارش می‌دهد که علت بازداشت لئون گریک رئیس گروه هنرمندان انگلیسی در تهران ناشی از رد درخواست محمدرضا شاه از سوی لئون برای اعزام چهارتن از هنرمندان زن آن گروه به کاخ تابستانی وی بوده است.(2)
ویلی شیلر خبرنگار روزنامه مذکور ماجرا را چنین منعکس میکند:
لئون گریک کارگردان رسته بالت جهانی در مورد اقامتش در ایران چنین می‌گوید : شاه ایران چهار رقاصه مرا خواستار بود ولی من قبول نکردم به این دلیل مرا به زندان افکندند شش روز بازداشت بودم (3) 17 ژوئیه وزارت امور خارجه انگلستان درباره وضعیت یکی از اتباع انگلیسی مقیم ایران از سفیر خود آقای سر جفری هاریسن سؤال نموده است.
لئون گریک بعدا به وسیله تلفن مصاحبه کوتاهی با روزنامه ساندی پیکچر لندن به عمل آورده و شرح ماجرا را چنین بیان داشته است.
«‌ ماجرا از روزی آغاز شد که من با خانم عدل که فرانسوی و همسر یکی از پزشکان مخصوص شاه است آشنا شدم.
او تقاضا کرد که 4 نفر از رقاصه‌های خود را به کاخ تابستانی شاه ایران اعزام دارم. متأسفانه چون همگی در قرار داد یکی از تئاترهای تهران بودند اقدام به چنین عملی برای من غیر مقدور بود که به 4 نفر از رقاصانام اجازه دهم برای چند روز از کار خود دور باشند»‌(4)
گریک در ادامه میگوید:
«‌من متقابلا به خانم عدل گفتم که شخصا مسئول حفاظت این افراد بوده نمی‌توانم که بدون همراه محافظ مطمئنی آنها را برای شاه اعزام دارم به او گفتم حتی اگر ملکه انگلستان و پاپ هم چنین تقاضایی را از من بکنند جواب رد خواهند شنید »‌(5)
گریک در ادامه بیان می‌دارد:‌
«‌48 ساعت بعد از جواب رد دو نفر کارآگاه به اطاق هتل من آمده و مرا بازداشت و مدت 6 روز در یک سلول کثیف زندانی بودم»‌.
خانم عدل بعدها به هلن فای یکی از رقاصان من گفته بود که شاه توسط مأمورین خود شنیده بود که آقای گریک مانع اعزام رقاصان شده است. [شاه] در حالی که در سر میز بازی نشسته بود دستور داد به این شخص درس لازم را بدهید » (6)
در وزارت امور خارجه گفته می‌شود که کنسول ما در تهران همه گونه اقدامات لازم را برای استخلاص گریک به عمل آورده و سفیر کبیر ما هم برای خاتمه دادن به این موضوع کوشش فراوان می کند.
در مقابل – به نظر می‌رسد که – سفیر کبیر ایران در لندن در جریان ماجرای محمدرضا شاه و لئون گریک نیست با تردید و شک می‌گوید :‌ غیر ممکنست است که اعلیحضرت شاهنشاه در این ماجرا دخالت داشته باشد.(7)
به هر حال هر چند بتوان رفتار محمدرضا پهلوی را با لئون گریک نادیده گرفت اما نمی‌توان از رفتارهای دیگر وی بخصوص فساد جنسی و اخلاقی وی چشم پوشید از جمله این رفتارها:‌

1. ارتباط جنسی با فیروزه برادرزاده ساعد مراغه به صورت پرداخت‌های ماهیانه
2. ماجرای حامله نمودن یک دختر مستخدمه یکی از مدراس سوئیس و سقط جنین وی به کمک فردوست به وسیله پرداخت پول
3. جریان معاشقه محمدرضا با دختری به نام دیوسالار
4. ماجرای چگونگی راه یافتن پروین غفاری دختر میرزا حسین غفاری همدانی به دربار و جریان حامله شدن وی و بالا رفتن محمدرضا از دیوار خانه پروین خانم
5. ارتباط با کلوپ‌های مختلف چون دانس
6. عاشق میهمانداران مو طلایی هواپیمایی لوفت‌هانزا
7. دلباختگی نسبت به ستاره‌های سینما و ملکه‌های زیبا با صرف هزینه‌های گزاف و‌ به کام رسیدن به قیمت هدر دادن بیت‌المال
8. عاشق دختران مو طلایی کشورهای اروپایی و آمریکایی
9. ارتباط با مؤسسات فساد جنسی مثل مؤسسه مادام کلود ،‌که از معروفترین و معتبرترین شبکه‌های دختران تلفنی پاریس بود.
10. ارتباط با دانشجویان دختر ایرانی خارج کشور
11. جریان عاشقی شاه و گیلدا – که داستان گیلدا پر حادثه ترین داستان هزار و یک شب دربار پهلوی بود – و ماجرای خودکشی وی .
12. داستان خلوت کردن شاه و خانم " مورین "‌ در تالار پذیرایی سفارت ایران در انگلیس
13. شرکت در کاباره‌های خارج کشور
14. نکته قابل توجه اینکه در وزارت دربار تشکیلاتی برای سرگرمی شاه فراهم شده بودکه هدف آن این بود که خانم‌های شوهردار و دختران بخت برگشته و یا همسران و دختران کسانی را که می‌خواستند مقامی بگیرند برای شاه می‌آوردند.
15. فساد جنسی و اخلاقی تنها مختص محمدرضا نبود بلکه اشرف و شمس و فرح و به طوری کلی دامنگیر خاندان پهلوی و دربار بود به طوری که فرح دیبا در جواب کارهای ناروای خود میگوید :‌ من آزاد هستم و اختیار پایین تنه‌ام را دارم!‌ به هر حال موارد فوق نمونه‌هایی از رفتار جنون آمیز جنسی محمدرضا پهلوی بود (8)


1. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی – شماره بازیابی 243 ، ص 7
2. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی – شماره بازیابی 243- ص 18-17
3. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی – شماره بازیابی 243، ص 17
4. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی – شماره بازیابی 243، ص 17
5. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی – شماره بازیابی 243، ص 17
6. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی – شماره بازیابی 243 ،ص 17
7. آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی – شماره بازیابی 243 ،ص 17
8. ر. ک حسینیان ،‌ روح‌الله ،‌ چهارده سال رقابت ایدئولوژیک در ایران (1356- 1343 )‌ مرکز اسناد انقلاب . تهران ،‌ 1383