ماجرای واریز پول ملت به صندوق آمریکا در زمان پهلوی

 بازخوانی ماجرای صندوق محرمانه آمریکا از زبان رهبر معظم انقلاب قابل تامل است.حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر در تاریخ 1379/12/22 در مورد خرید تسلیحات و ماجرای صندوق محرمانه آمریکا چنین فرمودند.
در زمان رژیم پهلوی آمریکایی ها هواپیماهاى جنگى و بقیه ابزارهاى خودشان را به ما مى‌فروختند؛ ولى اجازه‌ تعمیر آنها را به ما نمى‌دادند، البته داستان آن فروش‌ها هم داستان عجیبى است. آن روز صندوق مشترکى بین ایران و امریکا وجود داشت که بنده اوایل انقلاب که به وزارت دفاع رفتم و در آن‌جا مشغول کار شدم، این را کشف کردم؛ بعد به مجلس رفتم و آن را پیگیرى کردم که متأسفانه تا امروز هم امریکایی‌ها جواب نداده‌اند.
صندوقى با نام اختصارى F.M.S داشتند که دولت ایران پول را در آن صندوق مى‌ریخت اما قیمت جنس و نوع جنس و برداشت پول را امریکایی‌ها به عهده داشتند، وقتى انقلاب پیروز شد میلیاردها دلار در این صندوق پول بود که هنوز هم امریکایی‌ها جوابى نداده‌اند و آن پولها را به ملت ایران برنگردانده‌اند.