قضیه لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی

 
پس از اینكه دولت علم طی تلگرافی خطاب به علمای قم، عقب‌نشینی خود را در قضیه لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به‌طور فریب‌كارانه اعلام كرد، حضرت امام طی سخنانی گفت: «... اینها می‌خواستند با تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و الغای شرط اسلام از رأی‌دهنده و انتخاب‌شونده، مقدرات مسلمین را به دست غیرمسلمانان، مانند یهودی‌های بهائی بسپارند. اگر استان‌های كشور به دست غیرمسلمانان بیفتد، چه بسا ممكن است از حلقوم خبیث آنان صدایی غیر از قرآن شنیده شود و آن روز است كه خطرهای بزرگی متوجه می‌شود... تمام حیثیات خواهد رفت؛ اقتصادیات، بازار، ذخایر مملكت...

ای مومنین بیدار باشید. اجانب به فكر از بین بردن ایران و كشور مسلمین افتاده‌اند. جز قرآن مانعی نمی‌بینند. عمال خود را وادار كردند به هر حیله‌ای كه ممكن است قرآن را از بین ببرند...
مردم را متوجه كنید تا به دولت بگویند: ما حاضر نیستیم استان‌های این كشور تحت تصرف بهائی‌نماهای یهود درآید.»
امام در موضعگیری دیگری، در پاسخ به استفتای بازرگانان و اصناف قم مبنی‌بر مصاحبه اسدالله علم، نخست‌وزیر وقت و نیز تلگراف او به علما درخصوص اصلاح و تغییر لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، اقدام و حركت علم را نوعی اغفال‌گری و فریب‌كاری دانستند و افزودند: «خطر بزرگی كه برای اسلام و استقلال و كیان مملكت به واسطه این تصویب‌نامه، كه شاید به دست جاسوسان یهود و صهیونیست‌ها تهیه شده، برای نابودی استقلال و به هم زدن اقتصاد مملكت، به قوت خود – به نظر دولت آقای علم- باقی است... اینجانب، حسب وظیفه شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می‌كنم؛ قرآن كریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملكت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیست‌هاست، كه در ایران به حزب بهائی ظاهر شدند و مدتی نخواهد گذشت كه با این سكوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملكت را با تایید عمال خود قبضه می‌كنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط می‌كنند. تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است و دولت‌ها ناظر آن هستند و از آن تایید می‌كنند. ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود، سكوت نمی‌كند و اگر كسی سكوت كند، در پیشگاه خداوند قاهر مسوول و در این عالم محكوم به زوال است».
درواقع نفوذ شگفت‌انگیز بهائی‌ها و نمونه بارز آن عبدالكریم ایادی بهائی و مراكز و موسسات مختلف در دوران پهلوی و اشغال مشاغل و مناصب گوناگون به‌طور همزمان، ازجمله بهداری ارتش، بیمارستان‌های وابسته به مراكز نظامی، اداره خرید دارو و لوازم پزشكی برای یگان‌های ارتش، كمیته خرید دارو از خارج، فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتكا و...، و به علاوه، مساعدت بی‌چون و چرا و حساب‌شده او برای ورود یهودی‌ها و بهائی‌ها در مشاغل حساس و مهم، خیلی عجیب بود.
سرلشكر ایادی را چهره‌ای مرموز و جاسوس بزرگ غرب و مطلع‌ترین منبع اطلاعاتی سرویس‌های آمریكا و انگلیس دانسته‌اند. به‌طوری كه نخست‌وزیران، روسای ستاد ارتش و كلیه مقامات مملكتی، اعم از وزیر و نماینده مجلس و امثالهم دستورات او را كه نخست به صورت خواهش بود و اگر اجرا نمی‌شد به شكل آمرانه درمی‌آمد، اجرا می‌كردند.
در دورانی كه نهضت امام آغاز شد، یعنی در همان سال ۱۳۴۱ و ۱۳۴۳ ش، صرف‌نظر از برخی بهائی‌های مخفی و یا عناصر كاملا مرتبط و متصل با كانون‌های صهیونیستی، كه به‌عنوان وزیر در كابینه حضور فعال داشتند، امیرعباس هویدا نیز نقش ویژه‌ای ایفا می‌كرد. البته این فرد بعدها به مقام نخست‌وزیری رسید و حدود ۱۳ سال بالاترین قدرت و مقام اجرایی و رسمی كشور را پس از شاه عهده‌دار بود.
نمونه دیگر حبیب‌الله ثابت معروف به ثابت پاسال، بهائی یهودی‌تبار بود كه در خدمت به آرمان بهائیت و صهیونیسم از هیچ تلاش اقتصادی و فرهنگی كوتاهی نكرد. ثابت پاسال اگرچه مشاغل رسمی در حد وكالت و وزارت برعهده نداشت، اما به سبب ثروت بسیار هنگفت و بی‌حد و حصری كه اندوخته بود، در بسیاری از مراكز و موسسات، ذی‌نفوذ بود و بر مراجع و مقامات سیاستگذار و تصمیم‌گیر زمان خودش نفوذ و بلكه تسلط داشت.
هوشیاری و ذكاوت بی‌نظیر حضرت امام در شناخت ماهیت و ابعاد نفوذ این توطئه‌گران و كانون‌های دسیسه‌گر و افشای بی‌محابای آنها با آن صراحت و قاطعیت، در دوران سیطره آنها بسیار قابل تأمل و تعمق است.
حضرت امام درباره ایجاد كارخانه تولید پپسی‌كولا توسط بهائی‌ها همچنین تسلط این فرقه در تلویزیون، آنان را اقلیت منفور نامید و درباره آنان فرمودند: «... دستگاه تبلیغاتی تلویزیون متعلق به یك دسته اقلیت منفور است و گویا قرار است در تمام كشور توسعه پیدا كند. صاحب آن، علاوه بر اینكه اقتصاد مملكت ما را در دست گرفته، كارخانه پپسی‌كولا یك كانون جاجوسی است؛ در تلویزیون قصد دارند زنان سابق و امروزی را در ۱۷ دی نمایش بدهند و روز مزبور، زنان در مقابل عدم اجرای لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی تظاهراتی بنمایند. از همین حالا عده‌ای از اهالی تهران و شهرستان‌ها به ما مراجعه كرده‌اند كه اگر چنین عملی صورت بگیرد، ما هم در همان روز عكس‌العمل نشان خواهیم داد.
خوب است آقایان به ادارات مركزی خود گزارش دهند كه مراسم روز ۱۷ دی را بیش از آنچه كه هست جلوه ندهند و مردمی را كه اعصابشان تحریك شده، به وسیله دستگاه جاسوسی بهائی‌ها تهییج ننمایند. دستگاه بهائیت و كارخانه پپسی‌كولا دستگاه جاسوسی یهود فلسطین است».