فساد هویدا

از : 20هـ ه                           
تاريخ: 5/12/47
به : 322                              
شماره: 44429/20 هـ 5
موضوع: وزارت پست و تلگراف
اخيراً در افواه شايع شده است كه دولت آقاي هويدا به قدري آلوده به فساد و دزدي شده كه بالاخره روزي رسوا خواهد شد و معلوم نيست روي چه اصل شاهنشاه آريامهر عذر آقاي هويدا را نمي‌خواهند تا مردم از اين وضع نابساماني كه در دستگاه دولت بوجود آمده راحت و از طرفي هم گفته مي‌شود تاكنون هيچ عمل مثبت و قابل توجهي هم انجام نداده است.
(ضرابخانه)